tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Drzewica

 Kto opracuje dokumentację?

 
Zarząd Dróg Powiatowych ogłosił przetarg na opracowanie projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 3113E na ulicy Sikorskiego wraz z mostem przez Brzuśnię


Zgodnie z zapowiedziami, do planu inwestycyjnego powiatu i gminy weszła rozbudowa drogi powiatowej nr 3113E na ulicy Sikorskiego. Modernizacji będzie podlegał odcinek od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 728 do granicy powiatów opoczyńskiego i przysuskiego. Jego długość wynosi ok. 1,3 km, w tym 0,8 km na terenie zabudowanym. W ramach inwestycji przewidziana jest rozbiórka i budowa nowego mostu na Brzuśni (ewentualnie w nowym śladzie).
Tegoroczne plany zakładają wykonanie dokumentacji projektowej, w tym: * mapy do celów projektowych, inwentaryzacji i oceny stanu technicznego wraz z wypisami z rejestru gruntów * dokumentacji geologiczno?inżynierskiej dla mostu i dokumentacji geotechnicznej dla drogi * projektu rozbiórki mostu * projektu budowlanego z przyjętym etapowaniem robót * projektów wykonawczych * materiałów w celu uzyskania pozwolenia na budowę lub decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej * projektu organizacji ruchu (stałej i na czas prowadzenia robót) * specyfikacji technicznych * przedmiarów robót, kosztorysów (w podziale na dwa etapy) * pomiarów natężenia ruchu oraz jego prognozy * ewentualnie map zawierających podziały działek zajętych pod projektowaną inwestycję i projektów branżowych.
W zakres zamówienia wchodzi ponadto: * pełnienie nadzoru w trakcie realizacji robót * przygotowanie odpowiedzi przetargowych i w razie potrzeby modyfikacji dokumentacji * zaktualizowanie całości bądź w częściach kosztorysu inwestorskiego.
Na składanie ofert zainteresowane firmy miały czas do 18 kwietnia. O rozstrzygnięciu zadecyduje najniższa cena.
Zwycięzca przetargu powinien wykonać dokumentację wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej do 30 grudnia.
Na razie nie wiadomo, kiedy nastąpi realizacja robót. W ogłoszeniu przetargu zapisano wstępnie, że szacunkowy termin trwania zamówienia ? wraz z wykonaniem rozbudowy i okresem rękojmi ? wynosi 48 miesięcy.


pe   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 16 (823) z dnia 19 Kwietnia 2013r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »