tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Drzewica

 Kto odbierze odpady komunalne?

 


Trwa postępowanie przetargowe, mające wyłonić firmę, która zajmie się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w 2015 roku. Usługa będzie wykonywana zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wojewódzkim planem gospodarki odpadami oraz regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i miasta Drzewica.
Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkanych nieruchomości, z koszy ulicznych, parkingowych i pojemników na śmieci, z Urzędu Gminy i Miasta oraz ze świetlic wiejskich i placów zabaw. W zakres usługi wchodzi ponadto zorganizowanie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości.
Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców obejmie: odpady zmieszane, makulaturę (papier i tektury), szkło (oddzielnie białe i kolorowe), plastik (tworzywa sztuczne) i opakowania wielomateriałowe (kartoniki po mleku i sokach itp.), metal, odpady biodegradowalne i pozostałości po przekompostowanych odpadach w przydomowych kompostowniach, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe i zużyte opony, odpady niebezpieczne, popiół.
Usługodawcę poznamy w ciągu najbliższych kilkunastu dni. Gmina już zakończyła przyjmowanie ofert przetargowych. O zwycięstwie zadecyduje cena (97 punktów) oraz czas reakcji na usunięcie reklamacji (3 punkty).
Przypomnijmy, że od połowy 2013 roku odbiorem śmieci zajmuje się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Drzewicy, które wygrało pierwszy przetarg ogłoszony w ramach nowego systemu gospodarki odpadami.


pe   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 48 (907) z dnia 28 Listopada 2014r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »