tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
TYNKI GIPSOWE AGREGATEM, cementowo-wapienne, ...
czytaj dalej »

Zatrudnię brukarzy/ekipy. Praca w Warszawie. ...
czytaj dalej »

WAZEKTOMIA, tel. 602-19-04-29, ...
czytaj dalej »
Baza firm
 
Opoczno

 Kto będzie rządził ciepłem w mieście?

 
Choć zima w pełni i na dworze siarczysty mróz, to z pewnością dla członków naszej opoczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” a także tych, ktorzy korzystają z ciepla ZEC najbliższe dni zapowiadają się gorąco

Na 13 i 15 stycznia zwołane zostało Walne Zgromadzenie członków spółdzielni, na którym, obok szeregu innych uchwał, ma być podjęta kluczowa, jak się wydaje dla członków tej spółdzielni, ale także dla dużej części mieszkańców naszego miasta, uchwała o zbyciu majątku związanego z działalnością ciepłowniczą, jak to ładnie napisano w projekcie uchwały na Walne Zgromadzenie. Krótko mówiąc chodzi o sprzedaż ciepłowni dostarczającej ciepło do większości domów w naszym mieście.
Stosowny projekt uchwał w tym względzie został wyłożony do wglądu w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ulicy Partyzantów, a także umieszczony na stronach internetowych spółdzielni www.smopoczno.pl oraz, co pewnie było zrobione, winien być doręczony wg indywidualnych zawiadomień wszystkim uprawnionym członkom spółdzielni. Piszemy uchwał, bo w katalogu projektów uchwał znajdują się dwie dotyczące tej samej sprawy - jedna o zbyciu majątku spółdzielni związanego z działalnością ciepłowniczą za najkorzystniejszą cenę ofertową, natomiast druga dzierżawy tego samego majątku za najkorzystniejsze warunki ofertowe. Z treści projektów uchwał nie wynika, jakie składniki i elementy tego majątku będą sprzedane, a jakie będą wydzierżawione i jakie będą kryteria doboru tych składników do sprzedaży lub dzierżawy. I jakie dla spółdzielni, w przypadku dzierżawy niektórych składników tego majątku, będą „najkorzystniejsze warunki ofertowe”. Cena? Okres dzierżawy? Wiarygodność kontrahenta czy sposób zabezpieczenia umowy? Należy mieć nadzieję, ze w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia członków spółdzielni, ta sprawa, jak i merytoryczne uzasadnienie ekonomicznej konieczności pozbycia się przez spółdzielnię tego majątku zostanie wyjaśniona do końca.
Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych i statutem Spółdzielni „Nasz Dom” Walne Zgromadzenie członków spółdzielni, gdy liczba członków spółdzielni przekracza 500 osób, zostaje podzielone na dwie części - stąd dwa terminy. Każdy członek spółdzielni ma prawo udziału w każdej z tych części, ale głosować za uchwałami może tylko w jednej z tych części. Dobór uczestników na poszczególne części Walnego Zgromadzenia dokonuje zgodnie ze swoimi uprawnieniami Rada Nadzorcza spółdzielni, w zasadzie według kryterium obszarowego. Jednak najistotniejszą rzeczą dla skutków podejmowanych uchwał, jest jak najliczniejszy udział uprawnionych członków tych obradach, bowiem Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę obecnych na tych obradach członków, a uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów. Tym razem członkowie spółdzielni winni zdawać sobie sprawę, że w ich rękach, a raczej od sposobu ich głosowania, zależeć będzie jakie stawki za ciepło płacić będą oni sami i znaczna część mieszkańców naszego miasta w najbliższych sezonach grzewczych. A zważyć należy, że uchwały Walnego Zgromadzenia członków są ostateczne w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym, chociaż każdy członek spółdzielni ma prawo zaskarżyć do sądu uchwałę w terminie 6 tygodni od daty jej podjęcia.
Nie jest obojętne w czyje ręce trafi ciepłownia spółdzielcza wraz z całą infrastrukturą związaną z dostawą ciepła do domów i kto w najbliższym czasie dyktować będzie ceny tych mediów w naszym mieście. Bo to, że władze tej spółdzielni starać się będą pozbyć tego majątku w najbliższym czasie wydaje się być pewne. Jakie są motywy i przesłanki proponowanych zmian w majątku spółdzielni, dowiemy się w części merytorycznej Walnego Zgromadzenia, prezentowanego przez zarząd spółdzielni.
Jedno wydaje się pewne - opoczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom”, sadząc po projektach innych uchwał na to Walne Zgromadzenie, wzięła się za odchudzanie swoich aktywów.
W porządku obrad znalazły się również projekty pozbycia innych aktywów majątku, jak np. terenów zielonych i drogi łączącej ul. Konopnickiej z ul. Słowackiego na rzecz gminy Opoczno, kilku działek gruntowych i prawa użytkowania wieczystego na rzecz osób trzecich (w przetargu?). W porządku obrad figuruje także, projekt kuriozalnej, naszym zdaniem uchwały nr 11/2010 zbycia prawa użytkowania wieczystego działek o pow. 44 i 22 m. kw na rzecz bliżej nieokreślonego podmiotu. Kuriozalnej, bo uczestnik obrad nie do końca ma wiedzę na czyją rzecz nastąpi zbycie. A przecież poprawki do projektu uchwały zgodnie ze statutem spółdzielni ma prawo zgłosić nie później jak na 3 dni przed posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia. W takcie obrad wnoszenie poprawek do projektów uchwał może być ze względów formalnych odrzucone. Należy mieć nadzieję, że te i inne związane z projektami uchwał sprawy zostaną wyjaśnione na posiedzeniach styczniowego Walnego Zgromadzenia członków spółdzielni.
W tej sprawie ciekawi nas jakie stanowisko zajmie magistrat, bo przecież trudno sobie wyobrazić, że to co się stanie z ciepłownią spółdzielczą będzie dla tego organu obojętne. Dotyczy to bowiem wielu mieszkańców naszego miasta, którzy korzystają z dostaw ciepła i ciepłej wody ze wspomnianej ciepłowni. Rzeczą istotną jest to, że ustrój spółdzielczy jest tak skonstruowany, w myśl obowiązujących przepisów prawa spółdzielczego, ż spółdzielnia mieszkaniowa nie jest związana przepisami ustawy o zamówieniach publicznych i jako suweren ekonomiczny ma prawo ustalania własnych zasad i kryteriów zbywania i nabywania majątku. Zatem należałoby sądzić, że Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom”, przy założeniu podjęcia stosownych uchwał, w celu uzyskania najkorzystniejszej ceny na zbycie majątku ciepłowni, ogłosi nieograniczony przetarg, do którego może przystąpić każdy. kto ma kasę i widzi w tym interes.
Czy uczestnikiem tego przetargu będzie miasto, czy zechce i znajdą się w budżecie gminy środki, to zależeć będzie od jej statutowych organów. Samorząd lokalny możliwości ma zresztą wiele na gruncie już posiadanych instrumentów prawnych tworzenia wspólnych podmiotów do obsługi potrzeb komunalnych swoich mieszkańców. Jak chociażby uzyskać niezbędne środki z emisji obligacji komunalnych, które w wielu znanych nam samorządach gminnych pozwoliły na inwestycje w infrastrukturę komunalną bez potrzeby uciekania się do drogich kredytów.
Jak będzie zobaczymy po posiedzeniach styczniowych w spółdzielni, kiedy to podjęte zostaną ważne decyzje związane z dalszym losem ciepłowni spółdzielczej i z jej infrastrukturą towarzyszącą. O wynikach tych ustaleń nie omieszkamy powiadomić naszych Czytelników.
I jeszcze jedno. Z tego co wiemy, to znany jest już propnowany nabywca ciepłowni. Kilka lat temu było o nim w Opocznie bardzo głośno, a to za sprawą KS Ceramika Opoczno, który przejął a potem przeniósł do Ostrowca Świętokrzyskiego.


Czesław J. Dudziński   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 1 (651) z dnia 8 Stycznia 2010r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »