tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
TYNKI GIPSOWE AGREGATEM, cementowo-wapienne, ...
czytaj dalej »

WAZEKTOMIA, tel. 602-19-04-29, ...
czytaj dalej »

@UROLOG dr n. med. K. DĄBROWSKI, USG. WAZEKTOMIA* ...
czytaj dalej »
Baza firm
 
Drzewica

 Kto będzie nadzorował budowę RCK?

 
Na początku tygodnia gmina ogłosiła pierwszy tegoroczny przetarg

Zgodnie z zapowiedziami, wiosną ruszy budowa Regionalnego Centrum Kultury. Inwestycję w cyklu dwuletnim będzie realizowało Przedsiębiorstwo Budowlano?Usługowo?Handlowe ?Agat? z Kielc, które wcześniej opracowało wielobranżowy projekt budowlany i projekty wykonawcze. Na pełne wykonanie zadania ma czas do października 2014 r.
Gmach RCK stanie między drzewickimi osiedlami, obok sali gimnastycznej szkoły podstawowej, a teren wokół zostanie zagospodarowany. Wartość inwestycji oszacowano na 8.216.031 zł brutto, z czego połowę pokryje Unia Europejska. Gmina uzyskała wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007?2013.
Zanim rozpoczną się roboty, poznamy firmę, która będzie nadzorować budowę. W poniedziałek, 11 lutego gmina ogłosiła przetarg na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy budowie Regionalnego Centrum Kultury w branżach konstrukcyjno?budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, telekomunikacyjnej i drogowej.
Szczegółowy zakres pełnienia nadzoru obejmuje m.in.: * organizowanie, prowadzenie i protokołowanie narad koordynacyjnych * kontrolę zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami itp. * ciągłą kontrolę budowy w okresie trwania robót, obecność na budowie minimum dwa razy w tygodniu oraz na każde żądanie zamawiającego * koordynowanie robót w poszczególnych branżach i przestrzeganie harmonogramu realizacji inwestycji * dokonywanie wpisów w dzienniku budowy m.in. potwierdzających faktycznie wykonany zakres robót * sprawdzanie i odbiór robót budowlanych * kontrolowanie rozliczeń budowy * rozstrzyganie wątpliwości i sporów natury technicznej * sporządzenie dokumentacji fotograficznej * przyjęcie od wykonawcy dokumentacji powykonawczej * udział w sporządzaniu wniosku o płatność * wykonanie rozliczenia rzeczowo?finansowego budowy.
W dokumentacji przetargowej zapisano podstawowe parametry budynku RCK. Gmach w kształcie klina ma mieć długość 47,37 m, szerokość 32,15 m (ściana zachodnia) i 31,05 m (ściana wschodnia) oraz wysokość do 11,7 m. Powierzchnia zabudowy wyniesie 1.464 m2, powierzchnia użytkowa 1.946,13 m2 a kubatura 15.800 m3.
Firmy zainteresowanie wykonywaniem usług nadzoru mogą składać oferty w Urzędzie Gminy i Miasta. Termin upływa 20 lutego o godz. 12.00. Głównym kryterium oceniania będzie najniższa cena.

* * *
O innych przetargach ogłoszonych w tym tygodniu będziemy pisać w kolejnych wydaniach Tygodnika Opoczyńskiego.


pe   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 7 (814) z dnia 15 Lutego 2013r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »