tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Edukacja

 Kosztowne wyrównanie

 
Do końca stycznia samorządy z naszego powiatu wypłaciły nauczycielom jednorazowy dodatek uzupełniający. Największe koszty z tego tytułu ? prawie 650 tys. zł ? poniosła gmina Drzewica

Od 2009 roku Karta nauczyciela gwarantuje nauczycielom osiągnięcie średniej pensji na danym stopniu awansu zawodowego. Jeżeli zatrudniające belfrów samorządy w trakcie roku nie zapewniły im średniego wynagrodzenia, do końca stycznia muszą wypłacić nauczycielom jednorazowy dodatek uzupełniający. W niektórych gminach koszty tego wyrównania okazały się naprawdę wysokie. W skali powiatu, łącznie ze składkami na ZUS, samorządy musiały się liczyć z wydatkiem blisko 1,7 mln zł.
Zgodnie z art. 30a Karty nauczyciela każdego roku samorządy przeprowadzają analizę wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. W przypadku nieosiągnięcia średnich wynagrodzeń, każdy nauczyciel zatrudniony i pobierający wynagrodzenie w danym roku otrzymuje kwotę różnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia dla nauczycieli w danym roku a iloczynem średniorocznej liczby etatów na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń. Kwotę różnicy wylicza się dla poszczególnych stopni awansu zawodowego w odniesieniu do nauczycieli wszystkich szkół prowadzonych na terenie gminy. Nie wylicza się jej odrębnie dla szkoły lub nauczyciela. Wypłatę wysokości jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczyciela ustala się proporcjonalnie do okresu zatrudnienia nauczyciela, w którym pobierał wynagrodzenie oraz osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego.
Karta nauczyciela szczegółowo określa wysokość średniego wynagrodzenia nauczycieli. Podstawą do wyliczenia tej kwoty jest kwota bazowa określana dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej. W 2012 roku kwoty te wynosiły 2.618,10 zł w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia i 2.717,59 zł w okresie od 1 września do 31 grudnia. Karta nauczyciela wskazuje, że stażysta otrzymuje 100%, nauczyciel kontraktowy ? 111%, mianowany ? 144%, a dyplomowany ? 184% kwoty bazowej. Oznacza to, że w 2012 roku średnie wynagrodzenie stażysty wynosić powinno 2.618,10 zł do końca sierpnia i 2.717,59 zł od września do końca grudnia, nauczyciela kontraktowego odpowiednio 2.906,09 zł i 3.016,52 zł, mianowanego ? 3.770,06 zł i 3.913,33 zł, a dyplomowanego ? 4.817,30 zł i 5.000,37 zł. Nauczyciele, którzy tyle nie zarobili, otrzymali w styczniu wyrównanie.
Największe koszty z tytułu wypłaty jednorazowych dodatków uzupełniających poniosła gmina Drzewica, która łącznie ze składkami na ZUS musiała przeznaczyć na ten cel 649.101 zł. Tu wyrównanie trzeba było wypłacić nauczycielom wszystkich stopni awansu zawodowego. Stażystom wypłacono 7.748,52 zł, nauczycielom kontraktowym ? 27.265,23 zł, mianowanym ? 106.653,45 zł, a dyplomowanym ? 418.303,55 zł.
Z dużym wydatkiem musiała liczyć się również gmina Opoczno, gdzie łączne koszty dodatków wyniosły 416.451 zł. Wśród nauczycieli szkół gminy Opoczno dodatki trzeba było wypłacić nauczycielom dyplomowanym ? w sumie 219.067,69 zł oraz nauczycielom mianowanym, którym wypłacono łącznie 130.891,89 zł.
Pozostałe gminy wypłaciły już mniejsze sumy. Gmina Mniszków przeznaczyła na ten cel 168.491 zł (z ZUS). Wyrównanie należało się nauczycielom kontraktowym (39.522,76 zł), mianowanym (45.770,51 zł) i dyplomowanym (55.938,71 zł).
W Białaczowie, łącznie ze składkami na ZUS, wydano 129.659 zł. Dodatki wypłacono tu stażystom (8.417,60 zł), nauczycielom mianowanym (46.552,30 zł) i nauczycielom dyplomowanym (74.689,86 zł).
Żarnów wydatkował w sumie 128.100 zł. Stażystom wypłacono tu 2.930,25 zł, nauczycielom mianowanym ? 19.761,39 zł, a dyplomowanym ? 77.736,26 zł.
W gminie Poświętne koszty wypłaty dodatków wyniosły 112.262 zł. Wypłacono je nauczycielom wszystkich stopni awansu zawodowego. Stażyści otrzymali w sumie 1.056,69 zł, nauczyciele kontraktowi ? 5.079,85 zł, mianowani ? 9.194,25 zł, a dyplomowani ? 78.573,76 zł.
Samorząd Paradyża, łącznie ze składkami ZUS, przeznaczył na wyrównania 72.865 zł. Stażystom wypłacono w sumie 7.331,90 zł, nauczycielom kontraktowym ? 2.124,33 zł, mianowanym ? 8.464,69 zł, a dyplomowanym ? 43.177,44 zł.
Najmniejsze wydatki z tytułu wypłaty nauczycielom jednorazowych dodatków uzupełniających poniosła gmina Sławno, gdzie dodatki należały się jedynie stażystom. Wypłacono im w sumie 2.504,03 zł. Łącznie ze składkami na ZUS gmina wydała 2.993,56 zł.
Powiat łącznie ze składkami na ZUS wydał na wypłatę dodatków 18.110 zł. Wypłacono je stażystom, którzy otrzymali w sumie 4.388,40 zł oraz nauczycielom mianowanym ? 10.799,80 zł.
W trwającej dyskusji nad zmianami w Karcie nauczyciela nie milkną krytyczne głosy na temat wyrównywania nauczycielskich pensji. Samorządowcy, którzy od lat dokładają krocie do oświaty, ale także inne środowiska, twierdzą, że wypłacanie dodatków uzupełniających demotywuje nauczycieli. Otrzymują je bowiem wszyscy nauczyciele z poszczególnych stopni awansu zawodowego, w jednakowej wysokości ? bez względu na efekty kształcenia, aktywność czy postawę nauczyciela. Warto również zaznaczyć, że na wysokość dodatków ma wpływ sposób naliczania pensji. Do wynagrodzenia zasadniczego nie zaliczany jest bowiem dodatek wiejski. Gdyby był ? czego chce minister edukacji narodowej, Krystyna Szumilas ? gminy wiejskie i miejsko?wiejskie dopłacałyby do pensji nauczycielskich znacznie mniej. Zaoszczędzone w ten sposób środki samorządy mogłyby przeznaczyć np. na zwiększenie dodatków motywacyjnych. Wówczas wynagrodzenia sprawiedliwie różnicowane byłyby w zależności od jakości pracy danego nauczyciela.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 6 (813) z dnia 8 Lutego 2013r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »