tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Opoczno

 Kość niezgody

 
Słowo "album" oznacza zbiór reprodukcji, fotografii, pocztówek, znaczków, wydawnictwo o charakterze ilustracyjnym, z niewielką ilością tekstu objaśniającego. Dokładnie takie właśnie jest wydawnictwo "Opoczno i opocznianie w dawnej fotografii" wydane staraniem Urzędu Miejskiego a zawierające w sobie fotografie przedstawiające, często nieistniejące już regiony miasta i jego obywateli

O tym, że taki album powstaje wiadomo było nie od dzisiaj. Co rusz pojawiały się apele na stronach internetowych i na łamach TOP o tym, że komitet redakcyjny zwraca się do mieszkańców Opoczna z prośbą o udostępnienie historycznych fotografii. Na apel odpowiedziały pięćdziesiąt dwie osoby, część zdjęć otrzymano z archiwów Hufca ZHP, Urzędu Skarbowego, kronik OSP i Orkiestry Miejskiej, Muzeum Regionalnego czy izby tradycji ZZPC (firmy już nie istniejącej).
Z tych zdjęć powstał album pokazujący stare fotografie, pożółkłe, często nieczytelne, ale jakże piękne. Część z nich jest podpisana, inne nie. Trudno. Przecież przeglądając zdjęcia z naszego dzieciństwa też wielokrotnie nie potrafimy powiedzieć, kto na nich jest, a komu chciałoby się jeszcze te zdjęcia podpisywać czy opisywać. I tak ginie nieodwracalnie część wspólnej historii, ale podobno największym darem mózgu ludzkiego jest jego zdolność do zapominania.
Album wydany jest bardzo starannie. Ale można mieć do niego pewne zastrzeżenia. Szkoda, że komitet redakcyjny, wbrew temu, co jest napisane w słowie wstępnym, nie spróbował otrzymanych zdjęć usystematyzować. Posortować je albo według tematyki, albo chronologicznie. Warto by było, w przypadku podpisanych fotografii z grupą ludzi, spróbować określić kto jest kto. W przypadku zdjęć z miasta aż się prosi, by umiejscowić prezentowany fragment miasta w dzisiejszych realiach. Są to potknięcia warte do usunięcia w przypadku ewentualnego wznowienia lub wydań uzupełniających. Nie są to w żadnym wypadku niedostatki dyskwalifikujące wydawnictwo, tym bardziej, że w zamyśle autorów i wydawców nie miał to być ani podręcznik, ani źródło wiedzy.
Tym bardziej dziwi reakcja jednej z mieszkanek Opoczna, która w sprawie albumu wystosowała do Rady Miejskiej ?Wniosek o usunięcie błędnych informacji zamieszczonych w albumie ?Opoczno i opocznianie w dawnej fotografii? sporządzonym w listopadzie 2011 roku przez pracowników Muzeum Regionalnego w Opocznie i Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie a wydanym przez burmistrza Jana Wieruszewskiego.
1) błędnych informacjach w nim zawartych,
2) stopniowego zabierania osiągnięć rodziny prof. Stanisława Albina Kowalskiego przez inne osoby,
3) utrwalenia prawdy dotyczącej wymiaru trudu i pracy rodziny Julii i Władysława Kowalskich, a w szczególności ich syna prof. Stanisława Kowalskiego (?)
4) ażeby mieszkańcy nie utracili świadomości o krzywdzie i represjach jakie urządziła władza komunistyczna w PRL?u tej rodzinie.
W innym piśmie autorka podnosi, że album ten nie zawiera spisu treści, indeksu rzeczowego, numeracji zdjęć, wskazania numerów zdjęć dostarczonych przez poszczególne osoby, wystarczających informacji opisowych o zamieszczonych fotografiach, konfrontacji zamieszczonych fotografii z materiałami znajdującymi się w zborach Biblioteki i Muzeum.
No cóż, najłatwiej byłoby uniknąć tych wszystkich ?dyskwalifikujących? wpadek, gdyby owa pani skontaktowała się z komitetem redakcyjnym na etapie tworzenia albumu i wniosła do niego swoją wiedzę. Nic nie stało na przeszkodzie, by udostępnić komitetowi redakcyjnemu fotografie ze swoich zbiorów. może byłyby lepsze, ciekawsze, pełniejsze. Może można by je podpisać i opisać. A teraz mówienie o tym, co powinno być, gdzie i jak opisane jest przysłowiową musztardą po obiedzie.
Ciekaw jestem, co odpowie na to pismo Rada Miejska. Chcąc być w zgodzie, nie ze zdrowym rozsądkiem, ale literą prawa, coś odpowiedzieć musi.


Mjm   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 51 (754) z dnia 23 Grudnia 2011r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »