tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
ZATRUDNIĘ ELEKTRYKÓW, POMOC ELEKTRYKA, TEL. ...
czytaj dalej »

@UROLOG dr n. med. K. DĄBROWSKI, USG. WAZEKTOMIA* ...
czytaj dalej »

Baza firm
 
Drzewica

 Konserwator zlecił prace na zamku

 
Gmina po raz kolejny interweniowała w sprawie niszczejących ruin drzewickiego zamku. To działanie przyniosło pożądany skutek. Wojewódzki konserwator zabytków zlecił prywatnemu właścicielowi obiektu wykonanie prac remontowych. Roboty powinny być zrealizowane jeszcze w tym rokuW tym roku mury drzewickiego zamku powinny być zabezpieczone przed niszczeniem
Na początku lipca burmistrz Janusz Reszelewski wysłał wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków pismo w sprawie coraz gorszego stanu technicznego murów zamku. Prosił o interwencję.
Do spotkania przy ruinach XVI?wiecznej warowni doszło 7 sierpnia. W rozmowach i kontroli uczestniczyli Zygmunt Błaszczyk ? kierownik piotrkowskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi, burmistrz, gminni urzędnicy oraz pełnomocnik właściciela zamku.
Po wizycie w Drzewicy szef delegatury WUOZ wystosował pismo do właściciela zamku. Scharakteryzował w nim obecny stan techniczny obiektu i wydał zalecenia pokontrolne. Dokument datowany na 30 sierpnia dotarł również do Urzędu Gminy i Miasta.
Konserwator przyznaje, że ?ruina zamku w Drzewicy wykazuje oznaki postępującej destrukcji, przejawiające się głównie niszczeniem korony murów. Oględziny wykazały liczne odspojenia cegieł i kamieni w koronie murów, którą porastają trawy i chwasty. Na koronie wieży wejściowej wyrasta drzewo liściaste. Oględziny otoczenia zamku wykazały, iż z korony murów spadają pojedyncze kamienie ? znaleziono jeden. We wnętrzu zamku stwierdzono odspajanie się cegieł i kamieni z elementów poziomych ? parapetów, gzymsów i pozostałości sklepień. Na łuku pomieszczenia dawnej kaplicy zachowały się fragmenty malowideł na tynku, przedstawiające twarz zakonnicy i pozostałość postaci Chrystusa pasterza. Malowidła są niezabezpieczone i niszczeją. Wykonane w poprzednich latach zabezpieczenia konstrukcyjne w narożnikach zamku oraz przemalowania fragmentów lica ścian skutecznie zabezpieczyły mury zamku. Na dziedzińcu i w pomieszczeniu zamku znajduje się duża ilość kamieni i cegieł, które odpadły z murów. Wokół zamku jest wykoszona droga, a dziedziniec jest wykoszony z chwastów.?
Zygmunt Błaszczyk poinformował, że zamek w Drzewicy został wpisany do rejestru zabytków decyzją wojewódzkiego konserwatora zabytków w Kielcach z 8 maja 1972 roku. Podlega więc zapisom ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na mocy której wydano zalecenia pokontrolne.
Po pierwsze, właściciel został zobowiązany do szczegółowego przeglądu stanu korony murów i elementów poziomych we wnętrzu zamku. Musi usunąć samosiewy drzew i krzewów niszczących mury oraz dokonać zabezpieczeń poprzez przemurowanie elementów odspojonych i wykonanie izolacji przeciwwilgotnej, najlepiej przy użyciu tzw. szlamów izolacyjnych lub dodatków hydrofobowych do zapraw.
Konserwator zaznacza, że drzewicki obiekt jest zachowany w formie trwałej ruiny i w takim charakterze powinien być utrzymywany. Prace należy więc ograniczyć do robót zapobiegających dalszemu niszczeniu.
Po drugie, właściciel powinien skutecznie uniemożliwić swobodny dostęp publiczności do murów zamku. Ma to zapobiec dewastacji.
Termin zakończenia prac ustalono na 31 grudnia br. Niezależnie od tych zaleceń trzeba dokonywać regularnych przeglądów stanu technicznego obiektu oraz bieżących napraw.
Zygmunt Błaszczyk poinformował również o możliwości wpisania malowideł zachowanych we wnętrzu zamku do rejestru zabytków. Stosowny wniosek musi złożyć właściciel. Taki krok umożliwi mu ubieganie się o dofinansowanie prac konserwatorskich ze środków publicznych.
Zgodnie z zapisami ustawy, remont zabytkowej budowli wymaga pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków, który wydaje decyzję na wniosek właściciela. Wniosek musi zawierać projekt budowlany remontu lub program uwzględniający zalecenia.
Czekamy więc na spełnienie formalności i zrealizowanie prac.


pe   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 38 (845) z dnia 20 Września 2013r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »