tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Poświętne

 Koncert życzeń i kredyty…

 
Budżet gminy Poświętne

Na tydzień przed świętami, we wtorek 15 grudnia odbyła się sesja Rady Gminy Poświętne. Głównym punktem sesji miało być uchwalenie budżetu na 2010 rok, ale wcześniej głosowano zatwierdzenie planu rozwoju wsi Poświętne na lata 2009-2015. Przypomnijmy, że na poprzednich obradach uchwała ta została zdjęta z porządku obrad. Sporna kwestia dotyczyła sposobu informowania radnych i niefortunnych terminów organizowania spotkań, przy tak istotnych planach dla miejscowości. Tym razem obyło się bez niespodzianek i prawie jednogłośnie uchwała została podjęta. Tym samym zostało także zapalone zielone światło dla ojców filipinów, a właściwie Stowarzyszenia Przyjaciół Bazyliki, które chce korzystając z planu odnowy wsi Poświętne pozyskać prawie milion złotych na remont budynku tzw. organistówki położonej w centrum Poświętnego. Właściwie po przegłosowaniu tej uchwały samorządowcom pozostało podjęcie jeszcze trzech uchwał: zmian w budżecie na 2009 rok, zmierzenie się z budżetem na rok przyszły oraz nabycia działek w Mysiakowcu. Zmiany w budżecie przeszły jednogłośnie, a schody zaczęły się dopiero przy uchwalaniu budżetu na 2010 rok. Skarbnik gminy Jadwiga Kośka zaprezentowała wszystkim uchwałę budżetową, wójt Mieczysław Stępień mówił dużo o potrzebie przyjęcia tak a nie inaczej skonstruowanego budżetu. Jednocześnie, jakby uprzedzając następstwa swojej wypowiedzi, argumentował dlaczego tak wiele inwestycji i tym samym tak duże zadłużenie właśnie w 2010 roku. Wójt, powołując się na Urząd Marszałkowski w Łodzi stwierdził, że nie od niego zależy, kiedy i jaka pula pieniędzy unijnych ruszy na poszczególne samorządy. Jak stwierdził on sam wolałby, aby te inwestycje były bardziej rozłożone w czasie, to jednak teraz istnieje możliwość pozyskania kilku milionów złotych refundacji, jeżeli wnioski zostaną pozytywnie rozpatrzone. Wśród głównych inwestycji na 2010 rok w gminie przewidziano m.in.: rozbudowę świetlicy w Dębie za 783 tys. zł, rozbudowę świetlicy w Brudzewicach za 35 tys. zł, termomodernizację ZSS w Poświętnem (2,612 mln zł), rozbudowę oczyszczalni ścieków (2,706 mln zł), przebudowę dróg w Mysiakowcu - 170 tys. zł, zakup i montaż lamp - 10 tys. zł, budowa kanalizacji Poświętne - Małoszyce - 50 tys. zł, wymianę pokrycia dachowego na budynku GOK w Poświętnem - 102. tys zł, wyposażenie Gminnego Ośrodka Sportu w Studziannie - 50 tys. zł. Tym samym wydatki w 2010 roku sięgną ponad 13,3 mln złotych, a dochody gminy wyniosą 7 mln 835 tys. zł. Zadłużenie gminy, jeżeli wszystkie propozycje władz zostanę zrealizowane sięgnie 5,5 mln zł. Kilku radnych chciało wprowadzić poprawki do budżetu. Radny Grzegorz Świąder prosił o wygospodarowanie kwot, kóra pokryłaby poprawę rowów i tym samym odwodnień wzdłuż drogi w jego miejscowości, która zdaniem radnego przy wielu okazjach służy jako trasa objazdowa i jest newralgiczną drogą dla poruszających się drogą krajową nr 48. Radny miał żal do wójta, że często porównywał budżet do tortu, jednak jego zdaniem on i jego sołectwo niewiele z niego otrzymało przez ostatnie lata. Radny Bolesław Kacprzak wnioskował, aby pieniądze, które miały pokryć koszty budowy wstrzymanej inwestycji przesunąć na rok następny i dokończyć przebudowę fragmentu drogi biegnącej od Poświętnego przez Mysiakowie w stronę Rzeczycy. Radny Michał Franas wnioskował o 15 tys. zł z budżetu gminy i 15 tys. z budżetu starostwa na szczepionkę HPV przeciwko rakowi szyki macicy, która miałaby, na wzór gminy Inowłódz, być aplikowana uczennicom w wieku13-15 lat z gminy Poświętne. Radny Andrzej Pawlik wnioskował o przesunięcie z konkretnych działów budżetu kwoty ponad 20 tys. zł do rezerwy budżetowej. Główne przesunięcia dotyczyły finansów obsługi Urzędu Gminy, Zakładu Usług Komunalnych, OSP oraz szkół funkcjonujących na terenie gminy. Przewodniczący komisji gospodarczo-budżetowej Czesław Sobczyk, który nie krył, że plany są odważne, jednak zdaniem radnego nie ma innej możliwości rozwijania się gminy, ocenił budżet dobrze, podkreślając fakt, że zadłużenie w znacznej mierze powinno zostać zrefundowane dotacjami unijnymi. Andrzej Pawlik, szef komisji rewizyjnej, porównał budżet do kołdry i zaznaczył, że nie można inaczej postąpić, jak zaciągać kredyty i starać się tym samym pozyskiwać fundusze na kolejne inwestycje. Na zakończenie podkreślił, że budżet istotnie jest trudny, ale trzeba się z nim zmierzyć. W podobnym tonie wypowiadał się szef komisji oświaty, kultury i zdrowia Władysław Bogusz, który zapowiedział swoje poparcie przy głosowaniu nad uchwaleniem budżetu na 2010 rok, jednocześnie zastrzegając, że nie może mówić w imieniu całej komisji, bowiem głosy wśród radnych są podzielone. Na zakończenie głos zabrał przewodniczący klubu radnych Rozwój i Przyszłość Gminy Poświętne Mieczysław Worach. Skrytykował wójta za tak skonstruowany budżet, który zdaniem radnego może pogrążyć gminę na długie lata. Jednocześnie szef klubu radnych wyraził swoje zaniepokojenie faktem, że wszystkie kluczowe inwestycje wójt pozostawił na rok wyborczy, tym samym zdecydował się zadłużyć gminę na ponad 5 mln zł, a to już nie są żarty. Radny Worach twierdził, że jego klub odcina się od budżetu na 2010 rok, bowiem jest on jak bańka mydlana, a wójt, jeżeli coś się nie uda całą winę zrzuci na radnych, którzy głosując za zadłużeniem na 2010 r. pewną odpowiedzialność też biorą na siebie. Ponadto zdaniem tej grupy radnych przez tak skonstruowany budżet istnieje realne zagrożenie, że w latach następnych nie będą realizowane żadne poważne inwestycje na terenie gminy, bo nikt już nie udzieli kredytu, tak zadłużonemu samorządowi.
Po przerwie ogłoszono głosowanie nad zmianami do budżetu, a właściwie jedną zmianą, bowiem zdaniem przewodniczącego RG Mariana Grzegorskiego, tylko jeden z radnych zgodnie z procedurami wskazał konkretne działy, z których można przesunąć konkretnie wskazane kwoty i ta propozycja została poddana pod głosowanie. Tym samym zarówno propzycje radnych Świądera, Franasa, Kacprzaka i Woracha nie zostały ujęte w zmianach budżetowych. Długo argumentowano swoje stanowiska, jednak przewodniczący Rady Gminy okazał się nieugięty i stał, jak twierdził, na straży prawa. W konsekwencji autorskie poprawki radnego Pawlika przeszły pięcioma głosami za przy pięciu wstrzymujących się od głosu, radni skupieni w klubie Rozwój i Przyszłość na znak protestu, na zachowanie przewodniczącego Rady Gminy, zbojkotowali głosowanie. Radny i sołtys Mysiakowca podsumował ironicznie, że z owego tortu, jakim zdaniem wójta miał być budżet właśnie zdmuchnięto świeczki przed nosem innych mieszkańców, nie uwzględniając poprawek pozostałych radnych. Głosowanie całego budżetu było już formalnością, dziesięciu radnych poparło budżet, czterech było przeciwnych a jeden wstrzymał się od głosu.
Ostatnie głosowanie dotyczące nabycia działek przez gminę Poświętne w sołectwie Mysiakowiec było już spokojne i jednogłośne. W wolnych wnioskach powrócił temat niedopuszczenia do głosu kilku radnych chcących wnieść poprawki do budżetu. Radny Świąder i Worach poprosili na piśmie, aby przewodniczący Rady Gminy uzasadnił podstawę prawną pozwalającą mu nie udzielić głosu radnym proszącym o wystąpienie i to w temacie, który jest przedmiotem debaty. Ponadto radny i sołtys z Brudzewic poinformował, że będzie się starał o niezależną opinię prawników w tej kwestii, bowiem w jego przekonaniu doszło do nadinterpretacji przepisów i uniemożliwienia zgłoszenia poprawek budżetowych. Sołtys z Wólki Kuligowskiej zwrócił się w imieniu mieszkańców do wójta o wypłatę odszkodowań za plony, które zgniły. Tym samym dał wyraz oburzenia, że zignorowano propozycję sołectwa, aby w funduszu sołeckim uwzględnić odwodnienie rowów przy polach uprawnych. W podobnym tonie wypowiadał się sołtys Brudzewic Kolonii oraz wiele innych osób, które liczyły, na konkretne rozdysponowanie funduszu sołeckiego. Komendant gminny OSP zadawał głównie pytania skierowane do wójta m.in. o to, czemu nie funkcjonuje ponad pół roku strona internetowa oraz o to czy włodarz widzi szansę rozwoju gminy i pozyskiwanie inwestorów. Wójt odnosząc się do wszystkich pytań zarówno o fundusz sołecki, jak i rozwój gminy powtarzał o trudnej sytuacji w kraju, w gminie, jak również o braku możliwości rozwoju. Taki stan rzeczy, zdaniem wójta, w znacznej mierze spowodowany jest faktem położenie Poświętnego w obrębie Spalskiego Parku Krajobrazowego oraz Natury 2000. Obrady zakończyły się po ponad pięciogodzinnej dyskusji.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 1 (651) z dnia 8 Stycznia 2010r.
W dziale Poświętne dostępne są również artykuły:

  Pokaż pełny spis treści
   
  Kontakt z TOP
  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
  oglotop@pajpress.pl

  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
  tel: 44 754 41 51

  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
  tel: 44 754 21 21
  top@pajpress.pl
  Artykuły
  Informator
  Warto wiedzieć
  Twój TOP
  TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
  Zarejestruj konto »