tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Opoczno

 Kolejne warsztaty w CIS

 

W piątek, 26 marca w siedzibie fundacji Interregion odbyła się kolejna edycja warsztatów edukacyjnych dla pracowników Centrum Integracji Społecznej. Tym razem swoją wiedzą na temat działań samorządu w zakresie walki z bezrobociem podzielił się burmistrz Opoczna, Jan Wieruszewski.
Burmistrz przekonywał pracowników CIS o konieczności ich osobistego zaangażowania polegającego m.in. na aktywnym poszukiwaniu form wsparcia, a przede wszystkim odpowiedzialności w swoich działaniach i w wypełnianiu swoich obowiązków. Informował także o kierunkach polityki społecznej gminy i działaniach podejmowanych w tym zakresie. Mówił o przygotowywanych formach wsparcia dla osób bezrobotnych - kolejnym zakresie zadań przygotowywanym dla pracowników CIS, zabezpieczaniu miejsc pracy dla osób już zaktywizowanych w ramach CIS oraz planowanych kursach umożliwiających zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych. Wyjaśniał także potrzebę dostosowywania się pracowników do obecnych wymagań rynku pracy.
W warsztatach wzięło udział około 50 osób - wszyscy pracownicy centrum „Zielone światło”. Na zakończenie burmistrz odpowiadał na pytania uczestników spotkania, a ci zgłaszali własne propozycje nowych zadań dla siebie - poza pracami porządkowymi chcieliby zająć się m.in. opieką nad zwierzętami znajdującymi się w schronisku i pielęgnowaniem terenów zielonych.
Powołane przez fundację Interregion Centrum Integracji Społecznej „Zielone światło” działa na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym spowodowanym głównie długotrwałym bezrobociem, ale także niepełnosprawnością, uzależnieniem czy współuzależnieniem. Jest to placówka integracyjna, realizująca zadania z zakresu aktywizacji środowiskowej, przeciwdziałania bezrobociu oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej dla osób niepełnosprawnych. Działa na podstawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym, w oparciu o statut prowadzonego przez fundację Integracyjnego Ośrodka Wspierania Rodziny. Współpraca z lokalnym samorządem zaowocowała wypracowaniem form finansowego wsparcia działań centrum. Pracownicy CIS wykonują zadania zlecone przez władze miasta, a decyzją starosty opoczyńskiego świadczenia dla uczestników programu zatrudnienia socjalnego finansowane są ze środków Funduszu Pracy. Początkowo centrum zatrudniło 30 osób, obecnie w ramach CIS pracuje już 50 osób. Wciąż zgłaszają się także nowe osoby zainteresowane zatrudnieniem socjalnym, mimo że wysokość świadczenia integracyjnego wynosi tyle, co zasiłek dla bezrobotnych.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 13 (664) z dnia 2 Kwietnia 2010r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »