tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
PRACA SEZONOWA ZBIÓR BORÓWKI RZECZYCA TEL. 661 ...
czytaj dalej »

WAZEKTOMIA, tel. 602-19-04-29, ...
czytaj dalej »

@UROLOG dr n. med. K. DĄBROWSKI, USG. WAZEKTOMIA* ...
czytaj dalej »
Baza firm
 
Aktualności

 Kolejne obrady

 
W piątek, 5 listopada, o godz. 9.00 w salach MDK rozpocznie swoje obrady XLVII sesja Rady Miejskiej

Porządek obrad, oprócz punktów stałych, przewiduje: sprawozdanie burmistrza z działalności międzysesyjnej, informację z prac samorządu rolniczego i jednostek obsługi rolnictwa, ocenę stanu sanitarno–weterynaryjnego w rolnictwie na terenie gminy.
Radni podejmą uchwały w sprawach: * obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Opoczno w roku 2011 * określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości * określenia wysokości stawek podatkowych od środków transportowych * zmiany uchwały nr XXVI/245/09 Rady Miejskiej w Opocznie z 20 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia zmienionej uchwałą nr XXVII/258/09 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 22 kwietnia 2009 r * przejęcia prawa własności składnika gruntowego nieruchomości położonej w Opocznie, obr. 9 oznaczonej numerem działki 548/1 do zasobu mienia komunalnego * zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata * uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok * przyjęcia: „Programu współpracy gminy Opoczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011” * zmiany uchwały nr XLIV/392/10 Rady Miejskiej w Opocznie z 27 sierpnia 2010 r. w sprawie: procedury uchwalania budżetu gminy Opoczno oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej * zmian w budżecie gminy Opoczno na rok 2010.
Jak zwykle obrady zamkną zapytania i wolne wnioski.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 44 (695) z dnia 5 Listopada 2010r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »