tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Sławno

 Kolejne miliony dla gminy Sławno

 
29 grudnia podpisano w Urzędzie Marszałkowskim aneks do umowy o dofinansowanie projektu ?Rozwój obszarów inwestycyjnych wokół Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ? Podstrefa Sławno poprzez modernizację dróg dojazdowych oraz skanalizowanie terenów (Działanie 1.1: Drogi)? w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007?2013

Przedmiotem aneksu było zwiększenie dofinansowania do 85% kosztów kwalifikowanych projektu, tj. o 1.992.379,72 zł. Obecnie jego całkowita wartość wynosi 6.143.324,11 zł, z czego 4.964.473,80 zł pochodzi z EFRR. W ramach inwestycji nastąpiła przebudowa i rozbudowa odcinków drogowych na terenie podstrefy ekonomicznej Sławno o łącznej długości 7,11 km.
Od 2010 roku gmina Sławno należy do Lokalnej Grupy Działania ?Stowarzyszenie Dolina Pilicy?, poprzez którą złożono w Urzędzie Marszałkowskim dwa wnioski w ramach IV osi Leader, działania ?Odnowa i rozwój wsi?. Planowane inwestycje obejmują budowę świetlic w Tomaszówku (całkowita wartość inwestycji wynosi 346.220,69 zł, w tym dofinansowania 225 294 zł) i Bratkowie (wartość 379.830,65 zł przy dofinansowaniu 247.167 zł. 14 grudnia podpisano umowy z samorządem województwa łódzkiego na dofinansowanie obu inwestycji. Realizację zaplanowano na rok bieżący. Celem operacji jest poprawa jakości życia społeczno?kulturalnego mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury użyteczności społecznej.
Na terenie gminy Sławno również przedsiębiorcy wykazują się dużą aktywnością w pozyskiwaniu środków unijnych. Z końcem 2011 roku zarząd województwa podjął decyzję w sprawie zakwalifikowania do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007?2013 czterech projektów:
* Przedsiębiorstwo Produkcyjno?Handlowe ?Granpol? z Sławna zrealizuje projekt pn. ?Dywersyfikacja działalności i rozwój przedsiębiorstwa jako efekt zakupu środków trwałych?. Jego koszt wynosi 467.400 zł, a dofinansowanie 266.000 zł * ?Tombud? z Kozenina zrealizuje ?Rozbudowę parku maszynowego firmy?. Wartość projektu to 536.895 zł a dofinansowanie 299.962,80 zł * Przedsiębiorstwo Produkcyjno?Handlowe ?Granpol? będzie realizowało projekt ?Innowacyjne inwestycje dla poprawy konkurencyjności? o wartości 2.891.730 zł. Dofinansowanie wyniesie 1.499.938 zł * Provincja z Tomaszówka zrealizuje projekt pn. ?Piastowski szlak Kulinarny?. Jego całkowity koszt wynosi 1.303.677 zł przy dofinansowaniu w wysokości 741.930 zł.
Jak widać, gmina Sławno jest niewątpliwym liderem regionu w pozyskiwaniu środków unijnych w zakresie rozwoju potencjału gospodarczego, infrastruktury technicznej oraz realizacji projektów miękkich na rzecz lokalnej społeczności.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 2 (757) z dnia 13 Stycznia 2012r.
W dziale Sławno dostępne są również artykuły:

  Pokaż pełny spis treści
   
  Kontakt z TOP
  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
  oglotop@pajpress.pl

  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
  tel: 44 754 41 51

  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
  tel: 44 754 21 21
  top@pajpress.pl
  Artykuły
  Informator
  Warto wiedzieć
  Twój TOP
  TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
  Zarejestruj konto »