tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Drzewica

 Kolejne inwestycje na 2014 rok

 
Gminna pula pieniędzy na tegoroczne inwestycje zwiększona o ponad 2 mln zł

Jedna z najważniejszych uchwał XXXV sesji Rady Gminy i Miasta dotyczyła zmian w budżecie. Jej głównym celem było rozszerzenie planu inwestycyjnego gminy na 2014 rok.
O zaproponowanych zmianach, nowych inwestycjach oraz korekcie kwot w przypadku kilku pozycji wpisanych do budżetu już wcześniej poinformował burmistrz Janusz Reszelewski.
Po pierwsze, gmina będzie współfinansowała modernizację kolejnych odcinków dróg powiatowych. Jak pisaliśmy w ubiegłym tygodniu, zabezpieczyła 1,4 mln zł na remont kilometra drogi od mostu na Drzewiczce do Radzic Małych. Tyle samo wyłoży powiat.
Drugie wspólne zadanie to przebudowa drogi na ulicy Sikorskiego wraz z mostem na Brzuśni. Podjęto decyzję, że inwestycja Zarządu Dróg Powiatowych ma być realizowana w cyklu dwuletnim. W 2014 roku zostanie wykonany pierwszy etap, na co gmina przeznaczyła 500 tys. zł. Przez dwa lata ? podobnie jak powiat ? wyłoży maksymalnie 1,3 mln zł. Samorządy pokryją 50% kosztów, druga połowa zostanie sfinansowana ze środków rządowych.
Plany zakładają odnowienie zniszczonej drogi gminnej w Brzustowcu. Chodzi o odcinek położony na tzw. Smugach, gdzie w czerwcu ubiegłego roku przeszła powódź. Remont, o który wielokrotnie apelował sołtys Brzustowca Eugeniusz Wrzesień, jest koniecznością. W ramach odwodnienia trzeba m.in. odtworzyć i udrożnić rowy oraz naprawić przepusty. Na ten cel Rada zabukowała 300 tys. zł.
KolejnA inwestycja będzie realizowana w Trzebinie. Budynek miejscowej OSP zostanie rozbudowany, przebudowany i doposażony, zyskując funkcje świetlicy wiejskiej. Proponowany zakres rzeczowy zaakceptowali mieszkańcy podczas konsultacji z udziałem pracowników Urzędu Gminy i Miasta. Na wykonanie zadania wyasygnowano 518 tys. zł, przy czym samorząd stara się o pozyskanie wsparcia z Unii Europejskiej.
480 tys. zł to kwota widniejąca przy pozycji pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w Strzyżowie, Dąbrówce i Zakościelu oraz sieci wodociągowej w Strzyżowie". Prace będą wykonywane w miejscach powstania nowej zabudowy, by umożliwić mieszkańcom podłączenie do mediów. Także w tym przypadku UGiM złoży wniosek o unijne dofinansowanie.
Na dobudowanie linii oświetlenia w Giełzowie i Żardkach oraz montaż nowych lamp w Trzebinie i na ulicy Żeromskiego gmina zabezpieczyła 90 tys. zł. Kolejne 85 tys. zł pochłonie remont mieszkania komunalnego w kamienicy na placu Wolności. Żeby lokal nadawał się do wynajęcia, trzeba m.in. wybudować klatkę schodową, wyodrębnić część sanitarną, wymienić instalacje, drzwi i stolarkę okienną.
I wreszcie 60 tys. zł przeznaczono na powstanie dwóch kolejnych ekopracowni w ramach konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Tegoroczne plany zakładają uruchomienie pracowni "Multi?eko" w Szkole Podstawowej w Radzicach Dużych oraz pracowni "Nasz ekoland" w Szkole Podstawowej w Brzustowcu. Jeśli gmina otrzyma wsparcie, będzie musiała pokryć tylko kilka procent wartości zadania.
Na zakończenie burmistrz poinformował, że w wyniku zmian w budżecie pula pieniędzy na inwestycje zwiększyła się o 2.062.100 zł, osiągając kwotę 15.757.760 zł. Przed głosowaniem wielu pytań nie było. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.


pe   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 13 (872) z dnia 28 Marca 2014r.
W dziale Drzewica dostępne są również artykuły:

Pokaż pełny spis treści
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »