tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Opoczno

 Kolejna obwodnica Opoczna?

 
Możliwe, że obok północno–zachodniej, tzw. małej obwodnicy miasta oraz budowanej południowej, wybudowana zostanie również droga, która pozwoli ominąć miasto od strony wschodniej. Gmina ubiega się o dotację z Unii Europejskiej

Na przełomie lipca i sierpnia gmina złożyła wniosek o dofinansowanie budowy wschodniej obwodnicy Opoczna łączącej drogę krajową nr 12 z drogą wojewódzką nr 726. Projekt został złożony w ramach aktualizacji Indykatywnego Wykazu Indywidualnych projektów Kluczowych dla działania „Drogi” (priorytet „Infrastruktura transportowa”) Regionalnego Programu Operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2007–2013. Inwestycja ma kosztować 36,5 mln zł. Ewentualne dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniesie 28,5 mln zł.
Jak dowiedzieliśmy się w Wydziale Funduszy Unijnych Urzędu Miejskiego nie ma jeszcze projektu inwestycji, a jedynie wstępne założenia. Droga miałaby około 4 km długości i biegłaby w całości na terenie miasta. Łączyłaby się z ul. Inowłodzką przed Bukowcem Opoczyńskim, biegłaby m. in. ul. św. Piotra i wchodziła w krajową „dwunastkę” przed Różanną. W ramach naboru projektów złożono tzw. fiszkę projektową. Jeżeli projekt przejdzie pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną, a następnie decyzją zarządu województwa znajdzie się w Indywidualnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych, wtedy gmina zleci wykonanie dokumentacji technicznej. Umieszczenie projektu w wykazie oznacza bowiem zarezerwowanie środków na jego realizację.
Na aktualizację wykazu marszalek przeznaczył ponad 75 mln zł. Tymczasem obok gminy Opoczno projekty w tym naborze złożyło 19 innych wnioskodawców. Całkowita ich wartość wynosi ponad 712 mln zł, a łączna wartość wnioskowanego dofinansowania to ponad 570 mln zł.
Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych dla RPO WŁ na lata 2007–2013 zawiera wykaz najważniejszych, strategicznych dla rozwoju województwa łódzkiego inwestycji. Umieszczenie w nim projektu jest warunkową deklaracją jego realizacji i jest związane z zarezerwowaniem środków finansowych w ramach RPO.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 33 (684) z dnia 20 Sierpnia 2010r.
W dziale Opoczno dostępne są również artykuły:

Pokaż pełny spis treści
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »