tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Finanse

 Kasa na wyprawki

 
Na dofinansowanie kosztów zakupu podręczników rząd chce w tym roku przeznaczyć 140 milionów złotych. To aż o 25 mln złotych więcej niż w ub. roku


Dodatkowo dla rodziców uczniów klas pierwszych szkół podstawowych zwiększono do 504 zł próg dochodów na członka rodziny pozwalający na otrzymanie zwrotu kosztów zakupu podręczników. Projekt rządowego program pomocy uczniom ?Wyprawka szkolna? na początku kwietnia został przekazany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.
W tym roku programem będą objęci uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w klasach I?IV szkoły podstawowej, klasach I?IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, klasie IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie IV ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie I liceum plastycznego lub klasie I albo VII ogólnokształcącej szkoły baletowej.
Zmianom mają ulec kryteria dostępu do pomocy. Przede wszystkim zwiększony ma być próg dochodów na członka rodziny pozwalający na uzyskanie dofinansowania z programu. Rodzice uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej i ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia będę mogli ubiegać się o pomoc, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie będzie wyższy niż 504 zł netto (kryterium dochodowe zapisane w ustawie o świadczeniach rodzinnych). Podwyższenie dla tej grupy dzieci kryterium dochodowego powinno pozwolić na udzielenie pomocy w formie dofinansowania do zakupu podręczników rodzinom około 45% pierwszoklasistów. Rodzice uczniów pozostałych klas objętych Programem w dalszym ciągu będą mogli ubiegać się o pomoc, jeśli dochód w rodzinie nie przekracza 351 zł netto na osobę (kryterium dochodowe zapisane w ustawie o pomocy społecznej).
Ze względu na niewielkie wykorzystywanie w ubiegłych latach możliwości ubiegania się o zwrot kosztów zakupu podręczników przez rodziców, których dochody przekraczały próg dochodowy zapisany w programie Wyprawka szkolna (3?4%), w projekcie tegorocznej edycji zaproponowano zmniejszenie udziału środków przeznaczonych dla tej grupy rodziców z 10 do 5% środków Programu. Jednocześnie w przypadku uczniów klasy I szkoły podstawowej i I klasy ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, zrezygnowano z udzielania pomocy poza kryterium dochodowym ze względu na objęcie tej grupy wsparciem uzależnionym od wyższego poziomu dochodu w rodzinie.
Programem będą także objęci uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Dofinansowanie zakupu podręczników miałoby wynosić 180 zł dla uczniów klas I?III szkoły podstawowej, 210 zł dla uczniów klas IV szkoły podstawowej oraz niepełnosprawnych uczniów klas IV?VI szkoły podstawowej, 325 zł dla niepełnosprawnych uczniów gimnazjum, 352 zł dla uczniów klasy I szkół ponadgimnazjalnych i niepełnosprawnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
(www.men.gov.pl)


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 15 (770) z dnia 13 Kwietnia 2012r.
W dziale Finanse dostępne są również artykuły:

Pokaż pełny spis treści
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »