tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Aktualności

 Kandydaci na start

 
Rozporządzeniem z 17 września premier wyznaczył termin pierwszej tury wyborów samorządowych na 21 listopada. Ewentualna druga tura odbędzie się 5 grudnia. Wraz z ogłoszeniem rozporządzenia w Dzienniku Ustaw ruszyła kampania wyborczaPiotr Stempniak


Za niespełna dwa miesiące wybierzemy nowe władze lokalne – radnych gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Kandydatów na radnych można zgłaszać do 22 października, na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – do 27 października.
Pierwsze obwieszczenia dotyczące zbliżających się wyborów powinny się pojawić w najbliższych dniach. Najpóźniej do 2 października do publicznej wiadomości muszą być podane informacje o okręgach wyborczych – ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej. Tego samego dnia mija również termin zawiadomienia Państwowej Komisji Wyborczej (lub właściwego komisarza wyborczego) o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych. Zgodnie z ordynacją wyborczą komitety wyborcze nie tylko zgłaszają kandydatów na radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – w imieniu partii politycznych, stowarzyszeń, organizacji społecznych oraz wyborców prowadzą także (na zasadzie wyłączności) kampanię wyborczą.
Na początku października skompletowane zostaną składy terytorialnych komisji wyborczych. Do 4 października można zgłaszać komisarzom wyborczym kandydatów na ich członków. Komisarz wyborczy powoła komisje do 7 października. Obwodowe komisje wyborcze zostaną powołane przez gminne komisje wyborcze do 7 listopada.
Komitety wyborcze mają jeszcze około miesiąca na skompletowanie list wyborczych. Kandydatów na radnych komitety wyborcze mogą zgłaszać terytorialnym komisjom wyborczym do 22 października do godz. 24.00 (odrębnie dla każdego okręgu wyborczego). Kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast można zgłaszać do 27 października do godz. 24.00. Numery dla poszczególnych list komitetów wyborczych zostaną przyznane do 31 października. W tym samym terminie podane zostaną informacje o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych.
Do 6 listopada rozplakatowane zostaną obwieszczenia komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów. Od tego dnia w programach telewizji publicznej i publicznego radia rozpowszechniane będą audycje wyborcze.
Spisy wyborców zostaną sporządzone w urzędach gmin do 7 listopada. Jeżeli wyborcy spełniający określone wymagania będą chcieli zagłosować przez pełnomocnika, muszą złożyć w urzędzie gminy wniosek o sporządzenia aktu pełnomocnictwa. Do 16 listopada wnioski o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy mogą składać osoby niepełnosprawne.
Kampania wyborcza musi zakończyć się do 19 listopada do godz. 24.00. Dzień później przewodniczący obwodowych komisji wyborczych otrzymają spisy wyborców. Głosowanie rozpocznie się w niedzielę, 21 listopada, o godz. 8.00 i potrwa do 22.00.


ebe   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 38 (689) z dnia 23 Września 2010r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »