tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
@UROLOG dr n. med. K. DĄBROWSKI, USG. WAZEKTOMIA* ...
czytaj dalej »

WAZEKTOMIA, tel. 602-19-04-29, ...
czytaj dalej »

ZATRUDNIĘ ELEKTRYKÓW, POMOC ELEKTRYKA, TEL. ...
czytaj dalej »
Baza firm
 
Kultura

 Kamienianki doKoła!

 
? Koło Gospodyń Wiejskich w Kamieniu to nie tylko członkinie. To cała nasza wioska i nasi wszyscy mieszkańcy. Każdy z nas tworzy tę historię i angażuje się w działalność koła ? twierdzi zastępczyni przewodniczącej KGW w Kamieniu Marianna Śmiechowska


Początki koła w Kamieniu sięgają lat 50. XX wieku. Wówczas we wsi zaczął funkcjonować zespół ludowy. ? Nasze poprzedniczki brały czynny udział w szkoleniach rolniczych ? wspomina zastępczyni. Na przełomie lat 1961?1962 mieszkanki Kamienia zawiązały Koło Gospodyń Wiejskich, do którego na wstępie zapisało się 38 osób. Na czele grupy stanęła wówczas Władysława Piechna.
Panie spędzały czas na szkoleniach i kursach, kontynuując przedsięwzięcia sprzed dziesięciu lat. Uczyły się między innymi kroju i szycia oraz przyrządzania posiłków i karmy dla zwierząt gospodarskich. Tego typu edukacja była dostępna dla wszystkich mieszkańców Kamienia i chętnie brali w niej udział także mężczyźni. Podczas tych spotkań powstała myśl, aby przy KGW reaktywować zespół ludowy. Plany zostały zrealizowane w 1964 roku. Nowo powstały zespół liczył siedemnaście osób, wśród których było dziewięć kobiet i ośmiu mężczyzn.
Numerem popisowym grupy było ?Wesele opoczyńskie?, które wystawiano kilkanaście razy podczas wielu regionalnych przedsięwzięć. Ten obrzęd dał zespołowi nie tylko sławę, ale również i zysk. Za zarobione podczas występów pieniądze zakupiono naczynia do utworzonej przy KGW wypożyczalni. Inwestycja była strzałem w dziesiątkę i rozpoczęła lata świetności Koła Gospodyń Wiejskich w Kamieniu.
Zespół zaprzestał działalności na przełomie lat 60. i 70. Koło natomiast aktywnie działało. Panie w dalszym ciągu inwestowały w edukację. Spotkania organizowały w działającym we wsi klubie rolnika. Aktywnie angażowały się także w życie wioski. Pracowały w istniejącej wtedy w Kamieniu wylęgarni drobiu, a w okresie żniw prowadziły dziecińce dla małych mieszkańców miejscowości. W latach 70. zajmowały się wspólnym odchowem kurcząt, organizacją zabaw ludowych oraz uczestniczyły w kursie gotowania i pieczenia. ? To dzięki przepisom z tych lat w 2010 roku zdobyłyśmy nagrodę na Rol?Szansie, promocyjno?handlowej wystawie rolniczej w Piotrkowie Trybunalskim. Nasze klopsy z jajkiem, bomby z kapustą i grzybami, kapusta z kaszą jęczmienną na golonce oraz pasztet z królika nie miały sobie równych ? opowiada Marianna Śmiechowska.
W 1974 roku następuje wznowienie działalności zespołu ludowego. Grupa od razu wzięła się do pracy, uczestnicząc w różnorakich przeglądach, podczas których zdobywała liczne nagrody. Była także zapraszana na uroczystości do Piotrkowa Tryb. oraz Grudzenia?Lasu. W tym czasie członkinie koła organizowały wycieczki krajoznawcze, podczas których zwiedziły stolicę i odpoczywały nad morzem. Poza tym panie ciągle brały udział w życiu i rozwoju swej rodzinnej miejscowości. Dużą popularnością wśród mieszkańców Kamienia cieszyły się pouczające pogadanki z lekarzem, zajęcia z etnomuzykologiem dr. Janem Łuczkowskim oraz z instruktorką z klubu rolnika Anną Kowalczyk.
Rok 1983 był bardzo pomyślny zarówno dla koła, jak i zespołu. Nie dość, że gospodynie odniosły sukces podczas wojewódzkiego konkursu na ?Najlepszą placówkę wiejską? zdobywając trzecie miejsce i cenne nagrody, to przy zespole utworzono grupę dziecięcą, do której zadeklarowało przynależność szesnaście osób. Rok później, zgodnie z rankingiem opublikowanym w Tygodniku Piotrkowskim, KGW z Kamienia zostało okrzyknięte najlepszym KGW w opoczyńskiem. Liczne sukcesy odnoszone przez kamienian w 1984 roku świadczą o tym, że wyróżnienie nie przypadkowe. Podczas Cepeliady?84, która odbyła się w Warszawie, kamienianki prezentowały i sprzedawały wyroby sztuki ludowej, wiejski chleb oraz tradycyjne ciasta. Zespół natomiast 26 sierpnia zwyciężył w Wojewódzkim Przeglądzie Wystawień, gdzie urzekł jury i publiczność ?Wieczorem przy kądzieli?. 8 września sukces odniosła zaś ośmioletnia wówczas Dorotka Wiktorowicz z grupy dziecięcej zespołu ludowego, która podczas VII Konkursu Piosenki i Przyśpiewki Ludowej zdobyła nagrodę specjalną. W październiku KGW otrzymało natomiast podziękowanie od wojewody piotrkowskiego za upowszechnianie wartości i tradycji kultury ludowej.
Lata 80. były okresem świetności grupy dziecięcej. Dzieciaki brały udział m.in. w Konkursie Piosenki Radzieckiej, przygotowywały akademie z okazji Dnia Matki i Dnia Zwycięstwa, a także uczestniczyły w spotkaniach z twórcami ludowymi, którzy zapoznawali ich z tajnikami powstawania regionalnych ozdób oraz z instruktorami udzielającymi młodszym porad, by ich występy i scenariusze do były jak najlepsze.
10 maja 1986 roku członkowie KGW wybrali się na wspólną wycieczkę, podczas której zwiedzili Chorzów i Częstochowę. W tymże roku KGW wzięło także udział w nagraniach do filmu ?Ucieczka z miejsc ukochanych? w reżyserii Juliana Dziedziny. Kolejne lata minęły zespołowi na przygotowywaniu i wystawianiu obrzędów, wśród których prym wiodły ?Zmówiny?, ?Przenosiny?, ?Sprowadziny? i ?Chrzest dziecka?.
W październiku 1994 roku gospodynie przygotowały imprezę z okazji jubileuszu 20?lecia reaktywowanego zespołu. Na uroczystości nie zabrakło wielu znamienitych gości, występu zespołu ludowego z Bratkowa oraz listów gratulacyjnych, które jubilaci otrzymali z rąk wójta gminy Sławno Tadeusza Wojciechowskiego. Podczas spotkania ówczesny proboszcz parafii pw. św. Wawrzyńca, ks. Stanisław Ciejka zaproponował zespołowi przygotowanie pasterki w nowo wybudowanym wówczas kościele. ? I tak zostało, że co roku przygotowujemy oprawę muzyczną do uroczystości kościelnych ? mówi zastępczyni.
14 lutego 1996 roku KGW wybrało się na wycieczkę do Sejmu, a w maju zespół wziął udział w wojewódzkim przeglądzie ?Dni folkloru opoczyńskiego?, podczas którego zajął drugie miejsce przedstawiając obrzęd ?Przygotowanie do wesela?, natomiast w kategorii solistów zwyciężyła Beata Składowska. Czerwiec również okazał się pomyślny dla zespołu, który swoim występem zdobył grand prix w Żywcu podczas wyścigów MTB. Doskonałą współpracę koła z gminą oraz działalność na rzecz rozwoju małej ojczyzny, wójt gminy docenił poprzez zorganizowanie wycieczki w Góry Świętokrzyskie. To wyróżnienie przypadło w udziale, poza kamieniankami, sławniankom, bratkowiankom oraz olszowiankom.
5 lutego 1997 roku zespół, wraz udał się na Słowację, gdzie występował i zwiedzał. Po powrocie grupa wzięła udział w przeglądzie rejonowym, pomyślnie przeszła eliminacje i na etapie wojewódzkim uplasowała się na pierwszym miejscu. Nie miała sobie równych także w następnym roku. W 1998 roku członkowie zespołu dali także popis m. in. na Święcie Ludowym w Ziębowie, Moszczenicy i Przedborzu.
W 2000 roku zespół rozpoczął integrację z MDK, gdzie w styczniu wystąpił na spotkaniu opłatkowym dla seniorów. W czerwcu w przeglądzie wojewódzkim zajął drugie miejsce, prezentując obrzęd ?Przenosiny panny młodej?. 20 sierpnia nastał długo oczekiwany przez zespół i KGW moment, oddanie do użytku Domu Ludowego w Kamieniu. ? Dzięki temu mamy swoje miejsce na ziemi. Przekazanie tego budynku było dla nas nie lada wydarzeniem ? wspomina Marianna Śmiechowska.
Do chwili obecnej zespół często występuje i wraz z kołem bierze czynny udział w życiu kulturalnym gminy. Gospodynie uczestniczyły, np. w emitowanym przez TVP2 programie ?Pieczenie chleba?, w którym pokaz wypieku pieczywa zademonstrowała Stefania Raczkowska.
Obecnie KGW aktywnie uczestniczy w pokazach stołów wigilijnych i wielkanocnych odbywających się w Warszawie. Zespół natomiast dwukrotnie występował w kolegiacie św. Anny w Wilanowie, a Marianna Śmiechowska wraz z kuniczaninem Janem Krawczykiem powitała tam chlebem prymasa Józefa Glempa, w imieniu przedstawicieli KGW z całej Polski. W 2005 roku natomiast, KGW z Kamienia wraz z innymi kołami z terenu gminy, wzięło udział w Ogólnopolskich Dożynkach w Częstochowie, podczas których jego przedstawicielki uczestniczyły w procesji z darami. Gospodynie co roku włączają się w organizację gminnego święta plonów oraz licznych przeglądów i konkursów. Koło nawiązało także współpracę z TVP3, które często nagrywa i emituje programy dotyczące kultywowania regionalnych tradycji z udziałem członkiń koła. Opoczyńskie jadło panie promują natomiast podczas regionalnych targów, np. ?Na styku kultur? i ?Smakach ziemi łódzkiej? organizowanych w Łodzi.
Zespół w ostatnich latach dawał popis swych umiejętności m.in. w Węgrowie na Biesiadzie Weselnej, gdzie w 2004 roku wystawił obrzęd ?Wesele opoczyńskie? i wywalczył trzecie miejsce. Brał też udział w diecezjalnym przeglądzie w Zakrzewie.
Obecnie KGW w Kamieniu liczy 21 osób, wśród których jest dwóch mężczyzn. Po Władysławie Piechnie przewodniczącą koła została Cecylia Nowakowska. Ta przekazała pałeczkę Bogusławie Wiktorowicz, która tę funkcję pełni do dziś. Wraz z nią w skład zarządu koła wchodzi zastępczyni Marianna Śmiechowska oraz skarbniczka Anna Dorożko. Najstarszym członkiem, zarówno koła jak i zespołu, jest Piotr Rudzki, utalentowany solista, gawędziarz i skrzypek. Ma na swoim koncie wiele sukcesów. Jest dwukrotnym laureatem Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą w kategorii kapel, gdzie razem z Kazimierzem Krotoszem zdobył drugą nagrodę festiwalu w 2011 roku i pierwszą nagrodę w 2007 roku. Piotr Rudzki zna wiele ciekawych gawęd o życiu muzykantów, dawnych weselach, wiele wie też na temat specyfiki muzyki granej w opoczyńskiem. Posiada imponującą ilość dyplomów i nagród, wśród których najcenniejszą jest odznaka ?Zasłużonego działacza kultury?. Na co dzień przygrywa zespołom folklorystycznym w Kamieniu i Kozeninie.
Poza panem Piotrem, odznaczeni ?Zasłużonym działaczem kultury? zostali także Franciszek Cieślik oraz kamienianki: Władysława Piechna, Irena Zawada, Teresa i Marianna Śmiechowskie, Jadwiga Musiał, Danuta i Bogusława Wiktorowiczówny, Bogusława Krzysztofik, Marianna Cieślik, Jadwiga Biskup i Krystyna Szymor. Kilka członkiń koła otrzymało także ?Order Serca Matkom Wsi?. Wśród nich znalazły się: Władysława Piechna, Marianna Cieślik, Teresa Śmiechowska, Danuta i Bogusława Wiktorowiczówny oraz Jadwiga Musiał.
Gospodynie z Kamienia są dumne z tego, że ich koło nigdy nie zawiesiło działalności. Przez wszystkie lata zawsze prężnie działało i panie starały się, aby było godną wizytówką wioski i chlubą gminy. Do dziś aż cztery kamienianki samodzielnie pieką chleb. Członkinie KGW z rozrzewnieniem wspominają osoby, których nie ma już wśród nich. Sprawiły one, że młode gospodynie tak wiele się od nich nauczyły i ich cennych rad dziś tak bardzo im brakuje. ? Nikt nie układa już tak wspaniałych przyśpiewek, jakie tworzyła Irena Zawada. Jako jedyna z nas potrafiła robić także piękne, misternie wykonane pająki ze słomy. Brakuje nam również Władysława Krzysztofika, autora przeboju ?Moja Hanuś?, nie ma też z nami nieocenionego Marka Zawady. Szczególnie jednak tęsknimy za matką naszego koła, Władysławą Piechną. Inną drogę obrała natomiast nasza solistka Beata Składowska, obecnie Szymańska, która odłączyła się od koła. Chcemy jednak by wiedziała, że o niej pamiętamy i jesteśmy jej wdzięczne za to, jak wiele przez lata robiła dla nas. W imieniu członkiń i członków dziękuję wszystkim zaangażowanym w działalność naszego KGW i zespołu ? podsumowała Marianna Śmiechowska.
Kamienianki prezentują program artystyczny w Spółdzielni Mleczarskiej w OpocznieObecny skład KGW w KamieniuPrzegląd biesiad weselnych w Wągrowie w 2004 roku


Nal   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 36 (843) z dnia 6 Września 2013r.
W dziale Kultura dostępne są również artykuły:

Pokaż pełny spis treści
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »