tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Aktualności

 Jest rozporządzenie

 
Opublikowano rozporządzenie w sprawie zasad działania publicznych poradni psychologiczno?pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych.

Nowe rozporządzenie zastąpi obowiązujące obecnie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno?pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (DzU nr 228, poz. 1488).
Wprowadzenie nowych rozwiązań wynika z potrzeby takiego dostosowania obecnego poradnictwa psychologiczno?pedagogicznego, by stało się ono elementem systemu wspomagania przedszkoli, szkół i placówek, realizowanego również przez placówki doskonalenia nauczycieli oraz biblioteki pedagogiczne.
Nowoczesny system powinien służyć wspieraniu przedszkoli i szkół w wykonywaniu przez nie zadań nakładanych przez państwo, a także wspomagać je w zaspokajaniu ich potrzeb oraz rozwiązywaniu problemów. Aby poprawić jakość wspomagania, konieczne jest zatem dostosowanie uregulowań prawnych dotyczących funkcjonowania publicznych poradni psychologiczno?pedagogicznych.
Formy realizowania przez nie dotychczasowych zadań nie ulegają zasadniczej zmianie. Wprowadzone zostaje obligatoryjne organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno?pedagogicznej, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach.
Nowe rozporządzenie doprecyzowuje również zadania poradni dotyczące wsparcia przedszkoli i szkół we właściwej organizacji kształcenia niepełnosprawnych. Może ono być realizowane jako współpraca w określaniu nie tylko niezbędnych warunków do nauki, ale także sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym z wykorzystaniem technologii informacyjno?komunikacyjnych.
Zgodnie z nowym rozporządzeniem poradnie psychologiczno?pedagogiczne będą wspomagać przedszkola, szkoły i placówki, a także organizować i prowadzić sieć współpracy i samokształcenia obowiązkowo od 1 stycznia 2016 r. Do tego czasu zadania określone w nowym rozporządzeniu poradnie mogą realizować fakultatywnie.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 8 (815) z dnia 22 Lutego 2013r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »