tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Opoczno

 Jest przetarg na kanalizację

 


Ogłoszono przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej w gminie Opoczno - zlewnia Kruszewiec. Zadanie jest realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś. 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. Wykonawcy na złożenie swoich ofert mają czas do poniedziałku, 24 września. Gmina wybierze tę z najniższą ceną.
Przedmiotem zamówienia jest budowa oczyszczalni wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w Kruszewcu Kolonii. Roboty budowlane obejmą wybudowanie kanalizacji sanitarnej w tzw. zlewni Kruszewiec, która swoim zasięgiem obejmuje Kruszewiec Kolonię i Kruszewiec wraz z jedną przepompownią ścieków i oczyszczalnią ścieków o przepustowości 110 m3 na dobę oraz sieć i przyłącze wodociągowe w pasie drogi wojewódzkiej nr 726.
Na przedmiot zamówienia składają się roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów, rurociągów do odprowadzania ścieków wraz z oczyszczalnią ścieków prowadzące do wykonania zadania budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Opoczno - zlewnia Kruszewiec. Z ogólnej wielkości zadania będzie realizowane 3.952,85 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 3,40 m sieci kanalizacji tłocznej, 123 szt. przyłączy kanalizacyjnych, jedna przepompowania ścieków wraz z zasilaniem energetycznym. Wybudowana oczyszczalnia ścieków ma mieć przepustowość dobową 110 m3/d. Poza pracami budowlanymi wykonawca zobowiązany będzie m.in. do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie, a także przywrócenia do pierwotnego stanu nawierzchni dróg, ulic i placów w obrębie całego zadania.
Oczyszczalnia będzie funkcjonować całkowicie automatycznie z możliwością sterowania i zdalnej kontroli poprzez łącze telefoniczne systemu GSM. Zakończenie robót budowlanych i uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu planowane jest na 30 maja 2014 roku.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 38 (793) z dnia 21 Września 2012r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »