tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Zdrowie

 Jest lepiej

 
W porównaniu z poprzednimi latami znacznie poprawiły się warunki do utrzymania higieny osobistej w szkołach i przedszkolach

Z 84 do 90,2% wzrósł odsetek szkół, które zapewniły uczniom właściwe warunki do utrzymania higieny osobistej. Potwierdzają to wyniki kontroli warunków higieniczno?sanitarnych w szkołach i przedszkolach przeprowadzonych przez PIS w ubiegłym roku.
Informacje, które pojawiły w ostatnim czasie w prasie na temat przygotowania szkół na przyjęcie sześciolatków obrazują wyłącznie subiektywne opinie dyrektorów placówek, uzyskane w formie ankiety, której celem jest stałe podnoszenie standardów higienicznych w szkołach. Przepisy prawa nie zawierają oddzielnych szczegółowych regulacji dla oddziałów zerowych. Dlatego przy ocenie stanu sanitarnego zerówek organy inspekcji sanitarnej opierają się na zaleceniach posiadających swoje umocowanie w przepisach prawa (zasada dostosowanie sprzętu i wyposażenia do zasad ergonomii), zaleceniach eksperckich i przepisach ogólnobudowlanych, czyli np. powierzchnię minimum 2,5 m2 na dziecko, z wydzieloną częścią rekreacyjną i edukacyjną, odpowiednie zabawki i pomoce dydaktyczne, sanitariaty dostosowane do wysokości dzieci, z zapewnioną bieżącą ciepłą wodą i środkami higieny, zapewnione warunki do spożywania posiłków. W ub. roku skontrolowano placówki, w których funkcjonują oddziały zerowe. W zdecydowanej większości nie budziły żadnych zastrzeżeń. Na podstawie uzyskanych wyników stan sanitarny szkół oceniono pozytywnie.
W zeszłym roku zdecydowana większość skontrolowanych szkół zapewniła uczniom właściwe, czyli bezpieczne i higieniczne warunki do nauki. Podobnie, jak w latach poprzednich, tylko niewielki odsetek budynków szkół (0,5%) był w złym stanie techniczno?sanitarnym oraz higienicznym. Mniej szkół niż w latach poprzednich nie zapewniło dostępu do ciepłej bieżącej wody we wszystkich sanitariatach dla uczniów. Sanitariaty w szkołach były również znacznie lepiej wyposażone w przybory higieniczne.
Kontrole w szkołach na terenie naszego powiatu pracownicy opoczyńskiego sanepidu przeprowadzają przez cały rok. Nie są one zapowiadane, co podkreśla szefowa sanepidu, Marianna Rożej. Pracownicy nie stwierdzili żadnych nieprawidłowości. Uczniowie wszystkich szkół mają dostęp ciepłej bieżącej wody, papieru toaletowego, ręczników. Choć papier toaletowy nie zawsze jest w sanitariatach to są one w klasach i uczniowie idąc do toalety mogą z niego korzystać, podobnie jest z ręcznikami. Szkoły nie mają tyle środków, żeby kupować ręczniki papierowe, dlatego zwykle uczniowie przynoszą do szkół swoje. Jest to rozwiązanie być może nie na miarę nowoczesności, ale jak mówi Marianna Rożej, uczniowie maja różne pomyły. Gdyby papier toaletowy był w sanitariatach to najczęściej cale rolki lądowałyby w sedesach, tak po prostu dla zabawy. Sanitariaty są czyste.
Istotnie, bo z 57 do 74% zwiększył się odsetek szkół posiadających odpowiednią infrastrukturę do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. Z 1606 w roku 2011 do 1441 w 2012 r. zmniejszyła się liczba szkół, w których niezależnie od zaplecza sportowego zajęcia WF odbywały się na korytarzach. Przeważająca większość szkół zapewnia higieniczny rozkład zajęć. Jedynie w 7% placówek stwierdzono nieprawidłowości dotyczące higieny procesu nauczania. W ub. roku pracownicy pionu higieny dzieci i młodzieży (HDiM) PIS skontrolowali blisko 80% spośród figurujących w ewidencji placówek oświatowo?wychowawczych. Ponadto kontrolą objęto 355 uczelni oraz 275 placówek rekreacyjnych.


Nal   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 29 (836) z dnia 19 Lipca 2013r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »