tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
Sprzedam wóz ciągnikowy, tel 668 197 ...
czytaj dalej »

UROLOG Dr N. Med. K. DĄBROWSKI, USG. WAZEKTOMIA ...
czytaj dalej »

Sprzedam drewno opałowe i kominkowe 511 542 ...
czytaj dalej »
Baza firm
 
Drzewica

 Jednogłośnie za budżetem

 
W środę, 25 stycznia został uchwalony budżet gminy i miasta na 2012 rok. Za przyjęciem dokumentu głosowała cała piętnastka radnychZapisy uchwały budżetowej objaśnia skarbniczka gminy, Irena JóźwickaZgodnie z zapisami uchwały, planowane dochody wynoszą 25.669.785 zł, natomiast wydatki 33.485.766 zł. Deficyt ma wartość 7.815.981 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzących z kredytów.
? Przy czym będzie on zdecydowanie niższy po wprowadzeniu do budżetu kwot unijnego dofinansowania trzech dużych inwestycji. Zwiększą się wtedy dochody gminy, co jednocześnie spowoduje zmniejszenie planowanego deficytu. Umowy w wysokości 9.966.145 zł mamy już podpisane ? zaznacza burmistrz Janusz Reszelewski.
Jak co roku, najwięcej pieniędzy pochłonie oświata ? 11.420.421 zł. Nowością będzie punkt przedszkolny w Jelni. Na pomoc społeczną gmina przeznaczyła 4.449.672 zł, na działalność kulturalną 616.800 zł, na kulturę fizyczną i sport 286.650 zł.
Pokaźna kwota widnieje przy inwestycjach. Nakłady na zadania inwestycyjne wynoszą 11,13 mln zł, co stanowi 33,2% planowanych wydatków.
? Jak na ten trudny rok jest to budżet ambitny. Biorąc jednak pod uwagę bardzo niskie zadłużenie gminy na koniec 2011 roku ? zaledwie 3?procentowe przy dopuszczalnych 60 procentach dla samorządów ? oraz pozyskane wsparcie finansowe inwestycje są jak najbardziej do zrealizowania ? ocenia burmistrz.
Zadania zostały podzielone na bloki tematyczne. Zacznijmy od drogowych. Podobnie jak w latach poprzednich Drzewica zamierza współfinansować inwestycje prowadzone na drogach adminitrowanych przez powiat. Samorządy dzielą się kosztami po połowie.
Na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dwóch dróg: Krzczonów ? Drzewica oraz Idzikowice ? Radzice Małe do mostu na Drzewiczce gmina przeznaczyła 90 tys. zł, na kontynuację budowy drogi przez Strzeszkowice 200 tys. zł a na rozbudowę fragmentu ul. Żeromskiego (odcinek od ul. Hubala do ul. Kilińskiego) 250 tys. zł.
W przypadku dróg gminnych jednym z głównych zadań będzie budowa chodnika przy ul. Słowackiego za kościołem ? 150 tys. zł. Na odwodnienie dróg zabezpieczono 250 tys. zł. Wykup fragmentów nieruchomości przeznaczonych na drogi, m.in. przy ulicach Prymasa Macieja Drzewickiego i Staszica, wiąże się z kosztami w wysokości 516 tys. zł.
W tym roku ruszy realizacja zadania ?Instalacja pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej?, zaplanowanego na lata 2012?2013. Jego wartość wynosi 3,49 mln zł, przy czym 75% kosztów kwalifikowalnych pokryje Unia Europejska. Pompy ciepła zostaną zainstalowane w trzech szkołach podstawowych ? Brzustowcu, Domasznie i Radzicach. W tych placówkach nastąpi również wymiana sieci c.o. ? Głównym celem inwestycji jest obniżenie kosztów utrzymania szkół ? zaznacza burmistrz. Kolektory pojawią się na budynkach LKK Drzewica i MGKS Gerlach.
Kwota 1,67 mln zł widnieje przy pozycji ?Remont infrastruktury wodno?kanalizacyjnej?, następnej w cyklu dwuletnim. Chodzi o monitoring części przepompowni oraz modernizację ujęcia wody w Drzewicy i oczyszczalni ścieków. Gmina otrzyma unijne wsparcie w wysokości 75% kosztów.
Kolejne 250 tys. zł chce przeznaczyć na budowę sieci wodno?kanalizacyjnej na ul. Żeromskiego (w kierunku nowo powstałych nieruchomości pod lasem). Sieć zostanie rozbudowana także w Dąbrówce i Zakościelu, na co zaplanowano 50 tys. zł.
Gminne plany zakładają przebudowę wraz ze zmianą użytkowania strażnic OSP w Zakościelu (kosztorys oszacowano na 290 tys. zł) i Domasznie (580 tys. zł). Obiekty mają być przeznaczone na świetlice wiejskie. W obu przypadkach UGiM ubiega się o unijne dofinansowanie. Wnioski przeszły ocenę formalną. Decyzja zapadnie w Łodzi. Podobna sytuacja jest z remontem boiska LZS Radzice. Inwestycja o zakładanej wartości 669 tys. zł czeka na wsparcie w wysokości 75% kosztów.
Na terenie gminy pojawi się kilka nowych placów zabaw. Na budowę obiektów w Radzicach Małych i Brzuzie ? tu również z małym boiskiem ? zabukowano 125 tys. zł, w tym środki z UE, na przyszkolne place w Brzustowcu i Idzikowicach 80 tys. zł.
I wreszcie największa planowana inwestycja, budowa Regionalnego Centrum Kultury, będzie realizowana w cyklu trzyletnim. Zakładana wartość to 14,5 mln zł. 50% kosztów pokryje Unia Europejska.
O realizacji poszczególnych zadań będziemy informować na bieżąco.


pe   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 5 (760) z dnia 3 Lutego 2012r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »