tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Aktualności

 Jeden wielki totalny bałagan

 

W Polsce tworzenie prawa, bez sankcji za jego naruszanie, jest bez sensu. Dokładnie taka sytuacja występuje w przypadku obowiązku ujawniania oświadczeń majątkowych na stronach Biuletynu Informacji Publicznej, prowadzonej przez gminy.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym (powiatowym) oraz ustawa o dostępie do informacji publicznej, doceniając rangę jawności życia społecznego wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, marszałkowie województw, ich zastępcy, sekretarze i skarbnicy gmin, radni wszystkich szczebli, urzędnicy wydający decyzje w imieniu prezydentów, wójtów, burmistrzów i starostów, kierownicy jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego mają obowiązek składania oświadczeń majątkowych dotyczących stanu posiadania w ciągu 30 dni od dnia powołania na stanowisko (w przypadku osób wybieranych w ciągu 30 dni o daty ślubowania). Następne oświadczenia mają obowiązek złożyć do 31 kwietnia za rok miniony (według stanu na 31 grudnia roku, którego dotyczą) oraz na dwa miesiące przed terminem upływu kadencji. Oświadczenia przechowywane są przez sześc lat i tyle samo powinny by zawieszone na stronach Biuletynu Informacji Publicznej, prowadzonych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego. Ale, o ile niezłożenie oświadczenia w terminie niesie za sobą określone sankcje, do utraty mandatu włącznie, w tym sankcje finansowe, o tyle brak oświadczeń na stronach BIP nie jest zagrożone żadnymi sankcjami. I bałagan z jakim mamy do czynienia, przynajmniej jeśli chodzi o oświadczenia wójtów, burmistrzów i przewodniczących poszczególnych rad.
W Białaczowie są oba wymagane oświadczenia wójta: na koniec kadencji 2006–2010 i na początek kadencji 2010–2014. Nieco gorzej wygląda sytuacja z oświadczeniami przewodniczącej Rady Krystyny Ziębaczewskiej. Po pierwsze trzeba ich szuka w różnych miejscach: z oświadczeniami innych radnych składanych na początek kadencji oraz wśród pracowników Urzędu Gminy poprzednie oświadczenia, z tym, że nie ma tego składanego na koniec kadencji. W oświadczeniach wójta i przewodniczącej nie znalazłem błędów.
W Paradyżu strona BIP od dłuższego czasu jest w przebudowie. Moim zdaniem zdecydowanie zbyt długo, jak na standardy XXI wieku. I przebudowywaniem strony nie można tłumaczyć faktu, że nie ma w BIP–ie oświadczeń wójta Rudalskiego i przewodniczącego Rady Gminy ani na koniec kadencji 2006–2010 ani na początek obecnej kadencji. Przypomnijmy, że rozpoczęła się ona wyborami 22 listopada 2010 roku i było już dosyć czasu, by te oświadczenia znalazły się w BIP–ie. Przy okazji, przez kilka ostatnich lat wójt Rudalski pisał w swoim oświadczeniu, że nic nie posiada, bowiem nieruchomości przekazał przy podziale majątku wspólnego. W ostatnim zawieszonym w BIP–ie oświadczeniu dom o pow. 145 mkw. i wartości 250 tys. złotych znowu się pojawił, za sprawą darowizny (?).
Na stronie BIP gminy Mniszków są oświadczenia wójta i przewodniczącego Rady złożone na koniec kadencji 2006–2010. Nie ma tych składanych w ciągu 30 dni po zaprzysiężeniu.
Ostatnie oświadczenie wójta Mieczysława Stępnia, zamieszczone na BIP gminy Poświętne pochodzi z kwietnia 2008 roku i dotyczy danych według stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku. Nie ma więc co najmniej czterech oświadczeń. Powstaje pytanie: skoro oświadczenia majątkowe nie są upublicznione, to znaczy że wójt coś skrywa? W gminie zmienił się przewodniczący Rady Gminy. Jest oświadczenie nowego przewodniczącego, złożone na początku kadencji, natomiast oświadczenia poprzedniego kończą się na 2007 roku (sic!).
Zmiana na stanowisku wójta nastąpiła jedynie w gminie Żarnów. Nowy wójt zamieścił swoje oświadczenie złożone na początku kadencji, jest również oświadczenie nowego przewodniczącego Rady Gminy. Co do poprzednich oświadczeń, to ze smutkiem konstatuje totalny bałagan. Nowy wójt będzie miał sporo pracy z doprowadzeniem wszystkiego do porządku.
Nieciekawie wygląda jawność życia publicznego w gminie Drzewica, skoro ostatnie oświadczenie majątkowe burmistrza Janusza Reszelewskiego pochodzi z 2008 roku? Podobna sytuacja jest z oświadczeniami przewodniczącej Rady Gminy i Miasta Marii Nowakowskiej – ostatnie za 2008 rok.
W gminie Sławno i w samym Opocznie nie mam zastrzeżeń. Podobna sytuacja byłaby w przypadku starostwa, gdyby nie oświadczenia nowego przewodniczącego Rady Powiatu. Marek Ksyta w powiecie zobowiązany był złożyć oświadczenie majątkowe na początek kadencji i w Radzie Miejskiej w Opocznie na koniec kadencji. Oba te oświadczenia praktycznie nie powinny się niczym rożnic. Nic bardziej mylnego. W oświadczeniu złożonym w Radzie Miejskiej, w punkcie VIII ,,Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu'' czytamy ,,440,25 PLN – wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko–Własnościowej ,,Nasz Dom'' w Opocznie I–VIII 2010 r.'' Taki wpis budzi szereg wątpliwości: po pierwsze co to za waluta, po drugie Marek Ksyta został przewodniczącym RN w lipcu, powinno więc być VII–VIII lub VII–IX, po trzecie przewodniczący RN Spółdzielni, zgodnie z jej statutem otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 25% wynagrodzenia minimalnego za pracę (w 2010 roku 1317 zł), czyli 329,25 zł i o czwarte skąd wzięła się kwota 440,25 zł? Żeby było weselej, to w swoim oświadczeniu złożonym w powiecie o pełnieniu funkcji przewodniczącego Rady Nadzorczej ani o apanażach z tym związanych nie wspomina w ogóle.
Osoba składająca oświadczenie majątkowe ma świadomość, że za podanie nieprawdziwych danych lub zatajenie prawdy grozi odpowiedzialność karna. I nigdy się nie dowiem, gdzie leży granica między poświadczeniem nieprawdy a zwykła pomyłką.


Mjm   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 6 (709) z dnia 11 Lutego 2011r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »