tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Opoczno

 Jak zeznają?

 
Kontynuujemy naszą analizę oświadczeń majątkowych władz samorządowych. Przypominam, że do takiej analizy zobowiązani są wójtowie, burmistrzowie i starostowie w stosunku do osób im podległych, przewodniczący rad wszystkich szczebli wobec oświadczeń majątkowych radnych, naczelnicy urzędów skarbowych wobec wszystkich i wreszcie wojewodowie wobec wójtów, burmistrzów i starostów oraz wobec przewodniczących rad. Coraz bardziej przekonuję się, że oni wszyscy biorą pod uwagę jedynie ostatnie oświadczenia, bez porównania ich z poprzednimi. Stąd tak dużo rodzących się wątpliwości


Dwa, praktycznie bliźniacze, oświadczenia majątkowe złożył wójt gminy Poświętne, Mieczysław Stępień.
W oświadczeniu za 2012 rok napisał, że posiada 85.000 oszczędności będących współwłasnością małżeńską, podobnie jak dom o pow. 120 mkw. i wartości 165 tys. złotych. Wspólne jest gospodarstwo rolne o pow. 6,07 ha i wartości 165.000 złotych, wraz z budynkami gospodarczymi i garażem. Z posiadanego gospodarstwa przychód wyniósł 9000 zł a dochód 4000 zł. Właściciele uzyskali również dopłatę unijną w wysokości 3000 zł. Wspólny jest majątek ruchomy: škoda fabia z 2002 rok warta 22.000 zł oraz ciągnik ursus z 1991 rok o wartości 13.000 zł. W 2012 roku wójt zarobił 109.580 zł. Jak wynika z oświadczenia złożonego do 31 kwietnia 2014 roku do 90.000 zł wzrosły wspólne oszczędności, to samo gospodarstwo przyniosło przychód 8000 zł i dochód 4000 zł. Była dopłata unijna w wysokości 3500 zł. Nie zmieniły się części składowe majątku ruchomego: skoda fabia warta 20.000 zł oraz ciągnik ursus ? 12.000 zł.
Anna Duraj, sekretarz gminy Poświętne nic nie zgromadziła, nic nie posiada, nic nie ma, niczym, nie zarządza (zgodnie z instrukcją wypełniania oświadczeń majątkowych jeśli w danej rubryce nie mamy czego wpisać, to wpisujemy "nie dotyczy"). W ciągu 2012 roku zarobiła 50.128 zł oraz otrzymała z tytułu emerytury 34.688 zł. Wspólnie z córką pani sekretarz spłaca kredyt mieszkaniowy, którego na dzień 31 grudnia 2012 roku pozostało 43.943 zł. Bardzo podobne jest oświadczenie majątkowe złożone w 2014 roku wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. Pani sekretarz nadal niczego nie posiada, niczym nie zarządza, nic nie ma. Jedyne różnice dotyczą wysokości zarobków w minionym roku (73.019 zł), wysokości emerytury (35.991 zł) oraz wysokości zadłużenia (40.471 zł).
Bardzo podobne oświadczenia złożyła skarbniczka gminy Jadwiga Kośka. Też niczego nie ma, nic nie zaoszczędziła, niczym nie zarządza, nigdzie nie zasiada. Pani skarbnik wpisała jedynie, że jest współwłaścicielką działki rolnej o pow. 0,53 ha i wartości 29.000 zł oraz działki leśnej o pow. 0,66 ha i wartości 35.000 zł, opla astry z 2004 roku i ciągnika ursus z 1989 roku, ale nie podaje ich wartości. Z tytułu zatrudnienia za 2012 rok osiągnęła dochód w wysokości 63.400 zł. Identyczne dane podaja w oświadczeniu za 2013 rok. Jedyna różnica to wysokość osiągniętych dochodów, które w 2013 roku wyniosły 65.843 zł.
Przewodniczący Rady Gminy, Mieczysław Worach w swoim oświadczeniu za 2012 rok napisał, że posiada oszczędności w wysokości 25.000 zł. Jest współwłaścicielem dwóch domów, o pow. 65 mkw. i wartości 60.000 zł oraz 154 mkw. i wartości 140.000 zł, gospodarstwa rolnego o pow. 9,79 ha i wartości 50.000 zł, z którego właściciele uzyskali przychód 18.000 i dochód 15.000 zł. Przewodniczący prowadzi działalność gospodarczą, z której uzyskał przychód w wysokości 14.227 zł (dochodu nie podaje). Jest właścicielem s?kody fabii z 2002 roku i mercedesa vito z 1998 roku. Z tytułu przewodniczenia radzie uzyskał 18.000 zł. Podobnie jak w poprzednich, tak i tym razem oświadczenie za 2013 rok praktycznie niczym się nie różni. Zmalała do 8.000 zł wysokość oszczędności, te same nieruchomości o tej samej wartości. Tym razem gospodarstwo rolne przyniosło przychód w wysokości 19.000 i dochód 16.000 zł. Z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej uzyskał przychód 12.031 zł (dochodu nie podaje). Jako przewodniczący Rady Gminy pobrał ryczałt w wysokości 15.888 zł. Jest właścicielem alfy romeo z 2007 roku (nie podaje wartości) oraz škody fabii i ciągnika, dla których oświadcza, że osiągnęły wartość poniżej 10.000 zł, nie było więc potrzeby ich podawania.
Jak wynika z oświadczeń wójta Wojciecha Rudalskiego cały majątek, który ujawnił, jest jego własnością odrębną. Na ten majątek składają się: oszczędności w wysokości 117.875 zł i 2000 euro, dom o pow. 145 mkw. i wartości 300.000 zł, gospodarstwo rolne o pow. 5,16 ha i wartości 59.000 zł wraz z budynkiem gospodarczym o pow. 75 mkw. i wartości 59.000 tys. zł. Z tego gospodarstwa wójt uzyskał przychód w wys. 2000 zł i dochód 1000 zł. Wójt jest właścicielem dwóch samochodów: VW bora z 2002 roku i wartości 11.000 zł oraz volvo S60 z 2006 roku o wartości 32.000 zł. Z tytułu bycia wójtem Wojciech Rudalski w 2012 roku otrzymał 145.916 złotych. W oświadczeniu, które do Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło 24 marca 2014 roku wójt Rudalski oświadczył, że jego osobiste oszczędności wyniosły 153.406 złotych i 2000 euro. Nie zmienił się stan posiadania nieruchomości, z tym, że jak wykazał wójt przychód z gospodarstwa rolnego wyniósł 2500 zł przy dochodzie 1500 zł. Wójt nadal jest właścicielem tych samych dwóch samochodów, z których volvo S60 warte jest 29.000 zł a VW bora poniżej 10.000 zł, więc nie było potrzeby jego ujawniania. Tytułem zatrudnienia wójt pobrał w 2013 roku 154.985 złotych.
Iwona Pluta, sekretarz gminy i jednocześnie zastępca wójta w swoim oświadczeniu za 2012 rok napisała, że posiada oszczędności w wysokości 5000 zł. Jest współwłaścicielką domu o pow. 91 mkw. i wartości 100.000 zł, nieużytkowanego gospodarstwa rolnego o pow. 1,69 ha i wartości około 30.000 zł oraz w niewielkiej części dwóch działek w Opocznie o wartości 14.000 i 4000 zł. W 2012 roku zarobiła w gminie 73.346 zł. Nie posiada żadnych składników ruchomych majątku, nie ma również żadnych zobowiązań. W następnym oświadczeniu, złożonym w kwietniu 2014 roku i dotyczącym stanu posiadania za 2013 rok napisała, że posiada oszczędności dokładnie w tej samej wysokości. Nadal jest współwłaścicielką domu o pow. 91 mkw., ale o wartości 110.000 zł. i gospodarstwa rolnego o pow. 1,61 ha i wartości szacunkowej 35.000 zł, którego nie użytkowała i nie osiągnęła z tego tytułu żadnych korzyści. Pozostałe wymienione elementy nieruchome majątku pozostają bez zmian. W ciągu 2013 roku otrzymała pobory w wysokości 85.595 złotych. Pani sekretarz ujawnia również kredyt w jednym z opoczyńskich banków w wysokości niecałych 11.000 złotych, ale nie pisze jak oprocentowany i na jaki okres.
Iwona Ciach, skarbniczka gminy Paradyż, w swoim oświadczeniu za 2012 rok zeznała, że zgromadziła oszczędności w wysokości 48.855 zł, jest współwłaścicielką domu o pow. 110 mkw. i wartości 165 tys. złotych oraz gospodarstwa rolnego, nastawionego na produkcję zbożową o pow. 14,43 ha i wartości 70.000 zł, zabudowanego stodołą o pow. 180 mkw. i wartości 112.000 zł. Z tego gospodarstwa uzyskany został przychód w wysokości 5000 zł i dochód 2500 zł. Z tytułu zatrudnienia w UG otrzymała 60.898 zł. Jako dochód ujawniła również 4800 zł otrzymane na umowę?zlecenie z GOPS. Jest właścicielką kia rio z 2005 roku i wartości 11.000 zł. W oświadczeniu złożonym w kwietniu 2014 roku napisała, że posiada oszczędności w wysokości 67.441 złotych. Kropka w kropkę te same dane podała, pisząc o majątku nieruchomym: dom, gospodarstwo rolne oraz przychód i dochód z niego. W ciągu 2013 roku zarobiła, pracując w UG 62.983 złote i tytułem umowy?zlecenia z GOPS ? 1350 zł. Nadal jest właścicielką kia rio z 2005 roku o wartości 10.900 zł.
Przewodniczący Rady Gminy w Paradyżu, Andrzej Markiewicz w swoim oświadczeniu za 2012 rok zeznał, że jest współwłaścicielem oszczędności w wysokości 49.000 zł, domu o pow. 75 mkw. i wartości 130.000 zł jego własność odrębną stanowi 30 mkw. (wartości nie podaje). Jest właścicielem gospodarstwa rolnego, nastawionego na produkcję zbożową, o pow. 8,69 ha i wartości 350.000 zł, z którego w 2012 roku osiągnął przychód 23.085 zł i dochód 14.000 zł oraz współwłaścicielem stodoły i obory o pow. 230 mkw. i wartości 130.000 zł. Przewodniczący Markiewicz w 2012 roku uzyskał emeryturę w wysokości 19.649 mkw., ryczałt radnego ? 15.898 zł, dopłaty z ARiMR ? 11.889 zł oraz z tytułu dzierżawy (nie podaje czego) ? 1000 zł. W oświadczeniu za 2013 rok napisał, że wspólne oszczędności wynoszą 15.338 zł, nic się nie zmieniło w nieruchomościach. Z tego samego gospodarstwa rolnego uzyskał przychód 25.800 zł i dochód 15.300 zł. W 2013 roku przewodniczący Markiewicz otrzymał emeryturę w wysokości 20.451 zł, ryczałt radnego (chyba w obu oświadczeniach powinno być ryczałt przewodniczącego) w tej samej wysokości ? 15.898 zł oraz dopłaty z ARiMR ? 11.397 zł.
Cd. nastąpi


Mjm   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 37 (896) z dnia 12 Września 2014r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »