tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Opoczno

 Jak zeznają?

 
Nie do końca uda nam się przedstawić analizę oświadczeń majątkowych samorządowców z gmin i powiatu w odwróconym porządku alfabetycznym. A to za sprawą gminy Poświętne, w BIP-ie której nadal nie ma danych dotyczących radnych. Musimy więc nieco zmienić kolejność i zamiast gmin Sławno i Poświętne, dziś omówimy Sławno i część powiatu

Wójt Tadeusz Wojciechowski w obu oświadczeniach wpisał podobne dane. Ma oszczędności zgromadzone w złotówkach, euro i dolarach amerykańskich. Ponadto posiada środki zgromadzone w funduszach inwestycyjnych. Wszystkie oszczędności stanowią jego własność odrębną, podobnie jak dom o pow. ponad 180 mkw. i wartości, jak podaje, 65.000 zł. W obu napisał, że posiada gospodarstwo rolne o pow. 12,26 ha i wartości 80.000 zł. Z tego gospodarstwa w 2012 roku osiągnął przychód 6000 zł i dochód 2500 zł, a w 2013 roku odpowiednio 5000 i 2000 zł. Jego własnością jest działka o pow. 557 mkw. i wartości 15.318 zł. W obu latach z tytułu zatrudnienia zarobił po 158.745 zł. W obu zeznaniach, i tu mamy pewne wątpliwości, podał, że jest właścicielem VW tiguana z 2013 roku. Oświadczenie za 2012 rok składa się do końca kwietnia 2013 wg stanu na 31 grudnia 2012. Nie mógł więc posiadać wówczas samochodu z 2013 roku o wartości, jak podał, 110.500 zł. W oświadczeniu za 2013 rok uwzględnia ten sam samochód, ale nie podaje już jego wartości.
Sekretarz Zbigniew Wilk w obu swych oświadczeniach podał prawie identyczne dane. Ta sama wartość domu, gospodarstwa rolnego i przychody z niego. Te same składniki majątku ruchomego (škoda oktavia z 2012 roku, ciągnik Ursus z 81 roku oraz kombajn bizon z 87 roku) o podobnej wartości). Dziwne jest to, że wbrew ogólnym tendencjom samorządowym w 2013 roku sekretarz Zbigniew Wilk zarobił o ponad 10.000 mniej niż w roku 2012, pracując na tym samym stanowisku. Podanie w oświadczeniu faktu otrzymania świadczenia socjalnego w wysokości 2420 zł sprawy nie wyjaśnia, tym bardziej, że, jak wynika z oświadczenia, zdołał w ciągu roku prawie podwoić swoje oszczędności.
Podobnie zrobiła skarbnik gminy, Mirosława Śmigiel, która również w obu oświadczeniach podała prawie identyczne dane. W obu nie ma grosza oszczędności, w obu posiada dom o pow. 150 mkw i wartości 180.000 zł. Jest, jak wynika z oświadczenia, właścicielką niewielkiego gospodarstwa rolnego o pow. 1,71 ha złożonego z czterech działek, z których dwie stanowią własność małżonka, dwie współwłasność małżeńską(?). Z tego gospodarstwa w 2012 roku był przychód 10.000 zł i dochód 7.000 zł. W oświadczeniu za 2013 rok podaje, że owe gospodarstwo składa się z 3 działek, wszystkie stanowią współwłasność małżeńską. Przychód z nich to 5000 a dochód 3.000 zł. W obu oświadczeniach podaje, że osiągnęła w latach 2012?2013 bardzo podobne dochody (różnica wynosi ok. 2000 zł.). Pani skarbnik ma kredyt w ROR w wysokości 17.000 zł przy czym w 2012 roku do spłaty pozostało 7185 a w 2013 roku ? 12,600 zł.
Arkadiusz Knap, przewodniczący Rady Gminy nie posiada domu, mieszkania, działek, gospodarstwa rolnego. Słowem nic. Ma za to spore oszczędności zgromadzone w złotówkach i w euro. Z tytułu zatrudnienia zarobił ponad 83,5 tys. Złotych, ale nie podaje gdzie pracuje, chociaż taki obowiązek występuje już w pierwszym punkcie oświadczenia. Jest właścicielem VW passata z 2005 roku, ale nie podaje jakiej wartości. W oświadczeniu za 2013 rok nadal nie posiada domu, mieszkania, działek, gospodarstwa rolnego, nadal nie podaje, gdzie jest zatrudniony. W ciągu roku udało mu się zwiększyć i z zdywersyfikować oszczędności, które zgromadził je nie tylko w złotówkach i euro, ale również w dolarach amerykańskich i funtach brytyjskich. Nadal nie podaje, gdzie jest zatrudniony i gdzie zarobił ponad 82.000 złotych. W obu oświadczeniach podaje ile otrzymał (ok. 15.000 zł) z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich. Arkadiusz Knap nadal jest właścicielem VW passata, ale tym razem jest to pojazd z 2004 roku (?).
Alfabetycznie powinna być teraz gmina Poświętne, ale czekamy na opublikowanie oświadczeń majątkowych radnych. Więc kolej na powiat.
Przypomnijmy, bo to jest ważne dla jasności sprawy, że w styczniu 2013 roku we władzach powiatu nastąpiły rewolucyjne zmiany. Odwołany został z funkcji starosty Jan Wieruszewski, ze stanowiska wicestarosty Marcin Baranowski a z członka Zarządu Powiatu Bogdan Kubiszewski. Nowym starostą został Marek Ksyta, wicestarostą Józef Róg, członkiem zarządu pozostali Andrzej Kacprzak i Sławomir Jakubczyk a nowym został Andrzej Sosnowiec. Dlaczego to jest takie ważne? Każdy z nich miał obowiązek złożyć oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień odwołania z funkcji i powołania na nią. Starosta Marek Ksyta w momencie powołania na to stanowisko oświadczył, że posiada niewielkie oszczędności stanowiące współwłasność majątkową, jest współwłaścicielem mieszkania o pow. 46 mkw. i wartości 110 tys. złotych oraz działki i garażu o łącznej wartości 20.000 zł. Ma 215 akcji Opteksu. Nie osiągnął żadnego dochodu z tytułu członkostwa w zarządzie LKS Ceramika. Jako członek Rady Nadzorczej ZEC za okres od 1 stycznia do 14 lutego 2013 otrzymał 288 zł, jako prezes zarządu SM "Nasz Dom" uzyskał dochód w wysokości 6475,16 zł a z tytułu przewodniczenia Radzie Powiatu pobrał 4103,22 zł. Jest właścicielem Volvo S40 z 2007 roku, ale nie podaje jego wartości. Ma do spłacenia około 10000 zł kredytu w jedynym z opoczyńskich banków.
W oświadczeniu za 2012 rok, złożonym 22 kwietnia 2013 roku podał identyczne dane dotyczące majątku wspólnego i oszczędności oraz akcji Opteksu. Zeznał, że w 2012 roku jako członek Rady Nadzorczej ZEC otrzymał 2373 zł a jako prezes SM "Nasz Dom" zarobił 82.374 zł. Wysokość ryczałtu przewodniczącego Rady Powiatu wyniosła 23.320 zł.
W oświadczeniu za 2013 rok, złożonym 22 kwietnia 2014 roku dane dotyczące majątku wspólnego praktycznie się nie różnią. Natomiast nie bardzo jasna jest dalsza cześć oświadczenia starosty. Marek Ksyta oświadcza, że jako członek Rady Nadzorczej ZEC otrzymał 626 zł (w oświadczeniu w dniu powołania podaje 188,75 zł), a jako prezes SM "Nasz Dom" zarobił 15.176 zł (w lutym zeznał, że 6475,16 zł). Z tytułu przewodniczenia Radzie Powiatu otrzymał 4103,22 zł (i to się zgadza z oświadczeniem z lutego), a jako starosta zarobił 133.250 zł.
Obecny wicestarosta, Józef Róg w swoim oświadczeniu w dniu powołania podał, że nie posiada żadnych oszczędności, ma natomiast obligacje warte 90.000 zł. Jest współwłaścicielem domu o pow. 180 mkw i wartości 200.000 zł oraz sześciohektarowego gospodarstwa rolnego o wartości 20.000 zł, z którego osiągnął dochód z tytułu dopłaty obszarowej w wysokości ok. 5,5 tys zł. Jest właścicielem czterech działek o łącznej powierzchni ponad 4 ha i wartości ponad 105 tys. złotych. Nie wiem, czemu w swoim oświadczeniu podaje działki zakupione od Agencji Nieruchomości Rolnych w 2007 roku. Podał swoje dochody z tytułu zatrudnienia w okresie od 1 stycznia do 6 lutego 2013 rok w wysokości 9287 zł oraz diety radnego 1325 zł. Nie napisał natomiast gdzie pracował i gdzie zarobił owe prawie 10.000 zł. Jest właścicielem Citroena C5 z 2005 roku.
Prawie identyczne dane, dotyczące stanu posiadania podał Józef Róg w swoim oświadczeniu za 2012 rok, złożonym w marcu 2013 roku. Różnice występują dopiero w części dotyczącej dochodów. W momencie odwołania ze stanowiska wicestarosty w styczniu 2012 roku Józef Róg został szeregowym radnym, nie piastującym żadnych funkcji. Nie był również zatrudniony w starostwie. Gdzie więc zarobił w 2012 roku prawie 78 tys. złotych? Tego nie podaje, choć naszym zdaniem, powinien. Jako radny otrzymał w 2012 roku 11.924 złote. Kolejne oświadczenie złożone zostało przez Józefa Roga w marcu 2013 roku. W pierwszej części niczym się nie różni od poprzednich. W części dotyczącej zarobków w 2013 roku Józef Róg podaje, że otrzymał prawie 114 tys. złotych jako wicestarosta i ponad 12.000 zł pracując w szpitalu powiatowym.
Cd. w następnym numerze.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 35 (894) z dnia 29 Sierpnia 2014r.
W dziale Opoczno dostępne są również artykuły:

Pokaż pełny spis treści
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »