tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Opoczno

 Jak z bicza

 
Choć dla wielu młodych ludzi trzydziestka – to już starość, to jednak dla większości – to jak z bicza trzasł. Nie wiadomo, kiedy to zleciało. Przecież to jakby było wczorajOtwarcie MDK, wstążkę przecina Mira Zimińska–Sygetyńska (foto E. Zagdański)


Gruntowny remont i modernizacja MDK nie pozwoliły na zorganizowanie obchodów trzydziestolecia w ubiegłym roku, lecz chyba warto było poczekać, by zobaczyć odmieniony budynek
MDK noszący imię Tadeusza Sygietyńskiego działa już ciut ponad 30 lat. W jego otwarciu w 1979 r. udział wzięła Mira Zimińska–Sygietyńska, która dokonała odsłonięcia tablicy informującej o przejęciu przez Zespół Pieśni i Tańca „Mazowsze” patronatu nad naszą placówką, zaś samą uroczystość uświetnił występ zespołu.
Mira Zimińska–Sygietyńska odwiedziła MDK ponownie w 10. rocznicę funkcjonowania domu kultury, kiedy odsłoniła tablicę poświęconą Tadeuszowi Sygietyńskiemu – twórcy „Mazowsza”, dla którego bogata opoczyńska twórczość ludowa i artystyczna oraz kolorowe stroje stanowiły źródło inspiracji.
W pierwszych latach funkcjonowania MDK był placówką rejonową nadzorującą działalność kulturalną na terenie dziesięciu gmin. Polegało to głównie na pomocy merytorycznej placówkom wiejskim i zespołom amatorskiego ruchu artystycznego. Podstawową rolą MDK była jednak działalność środowiskowa, polegająca m.in. na prowadzeniu zespołów amatorskiego ruchu artystycznego i organizowaniu imprez dla społeczeństwa.
Placówka finansowana była z dotacji państwowych oraz środków własnych. Sytuacja ta bardzo się zmieniła na przełomie lat 1989–1990, kiedy powstały samorządy i finansowanie działalności kulturalnej stało się zadaniem własnym gmin. Biorąc pod uwagę trudną sytuację finansową samorządu, MDK podjął działania zmierzające do uruchomienia działalności gospodarczej. I udało się, czego przykładem mogą być dane z lat 1992 i 1993, gdzie dochody własne wzrosły aż pięciokrotnie. Dzięki temu placówka mogła zakupić nowy samochód, sprzęt audiowizualny, nagłaśniający i muzyczny. W tym też czasie nastąpiły zmiany dotyczące zakresu działalności placówki, ograniczając go do gminy i miasta Opoczno. Zlikwidowane zostały kluby „Ruch” i „Rolnika”. Pozostały jedynie świetlice wiejskie, nad którymi MDK sprawuje nadzór merytoryczny i administracyjny. W chwili obecnej funkcjonuje 15 świetlic wiejskich. W 2001 r. UMiG przekazał MDK stanicę harcerską w Miedznej Murowanej. Jest to obiekt położony w lesie, nad zalewem; w okresie letnim stanica dysponuje 150 miejscami noclegowymi, posiada kuchnię, salę kominkową, sanitariaty.
W MDK funkcjonują różnego rodzaju pracownie specjalistyczne (wyposażone w odpowiedni sprzęt) do prowadzenia działalności kulturalnej, która koncentruje się na edukacji muzycznej, plastycznej, filmowo–fotograficznej, modelarskiej, teatralnej, tanecznej i oświatowej. Działają chór „Zorza” oraz zespoły pieśni i tańca „Tramblanka” (grupa dorosła i dziecięca). Tygodniowo w zajęciach uczestniczy ponad 300 osób skupionych w kołach zainteresowań, zespołach i uczestniczących w zajęciach prowadzonych przez instruktorów.
Na scenie domu kultury występowały znane zespoły – oprócz „Mazowsza” można było podziwiać występy „Śląska”, Orkiestry Henryka Debicha, chóru Cantante Deo, zespołu artystycznego Wojska Polskiego oraz niemal wszystkich znanych i lubianych artystów scen polskich i kabaretów. Goszczono też zespoły z zagranicy, m.in. z Rosji, Słowacji, Czech, Rumunii, Węgier i Francji. MDK współpracuje ściśle z Kołami Gospodyń Wiejskich, których obecnie jest aż 21.
W ostatnich latach działalność MDK nabrała tempa. Powstały nowe koła zainteresowań, m.in. fitness, taniec towarzyski, gabinet psychologii, nauka gry na skrzypcach. W MDK znalazły swe miejsce do prób Orkiestra Miejska i zespół Nomad. Już wkrótce rozpocznie funkcjonować kawiarenka.
W ciągu 30 lat funkcjonowania pracą MDK kierowali: Marian Mróz, Józefa Gołąb, Mieczysław Badura, Anna Kowalczyk, Michał Bogucki, Jan Wieruszewski, Tadeusz Głogowski, Irena Białas. W latach 1983–1985 działał Miejsko–Gminny Ośrodek Kultury, któremu podlegały opoczyńskie placówki kulturalne: Muzeum Regionalne, Miejsko–Gminna Biblioteka Publiczna i Miejski Dom Kultury. Dyrektorem MGOK była Jadwiga Caban.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 22 (673) z dnia 4 Czerwca 2010r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »