tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
PRZYJMĘ pracownika przy pracach konserwacyjnych ...
czytaj dalej »

@UROLOG dr n. med. K. DĄBROWSKI, USG. WAZEKTOMIA* ...
czytaj dalej »

WAZEKTOMIA, tel. 602-19-04-29, ...
czytaj dalej »
Baza firm
 
Aktualności

 Interregion zapala zielone światło

 

Opoczyńska fundacja „Interregion” oficjalnie uruchomiła Centrum Integracji Społecznej „Zielone światło”, w którym pracę znalazło już 40 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Z tej okazji w piątek, 15 stycznia, w MDK odbyło się spotkanie integracyjne pracowników CIS-u, zarządu prowadzącej je fundacji oraz wspierających działalność Centrum władz miasta i powiatu. Okazją do jego zorganizowania był także jubileusz 5-lecia działalności fundacji „Interregion” oraz obchody Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.
Obecnych na spotkaniu pracowników Centrum, ich rodziny oraz zaproszonych gości powitała prezes CIS-u, Ewa Kądziela. W kilku słowach przybliżyła ona zgromadzonym działalność Centrum, po czym podziękowała za szczególne wsparcie burmistrzowi Janowi Wieruszewskiemu, który objął patronat nad Centrum i wpiera jego działalność zlecając zadania porządkowe na terenie miasta oraz finansując bieżące działania CIS-u. Słowa podziękowania skierowała także do władz powiatu, które podjęły decyzję o finansowaniu zatrudnienia pracownika socjalnego ze środków Funduszu Pracy, a w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy zadeklarowały przeznaczyć na ten cel w 2010 roku pół miliona zł. Środki te mają umożliwić zatrudnienie kolejnych 50 osób. Ewa Kądziela nie zapomniała również o zaprzyjaźnionej fundacji „Uwolnienie” z Łodzi, która wsparła uruchomienie Centrum pod kątem merytorycznym.
Goście - przedstawiciele władz miasta i powiatu, sejmiku województwa łódzkiego oraz parlamentarzystów - zgodnie podkreślali w swoich wystąpieniach szczytny cel, jaki postawiło sobie Centrum, mianowicie niesienie pomocy osobom bezrobotnym, ubogim i zagrożonym wykluczeniem społecznym. Zaznaczali jednocześnie, że nowatorska działalność Centrum - jest to trzecia w województwie organizacja realizująca program zatrudnienia socjalnego - jest w regionie opoczyńskim naprawdę potrzebna.
W spotkaniu wzięła udział grupa około stu dzieci z rodzin objętych realizowanym przez Centrum programem likwidacji bezrobocia i walki z ubóstwem. Z myślą o nich Centrum przygotowuje szereg nowych działań pomocowych. W trakcie spotkania dzieci otrzymały paczki ze słodyczami, ufundowane przez burmistrza Wieruszewskiego.
Uczestnicy spotkania obejrzeli również program artystyczny przygotowany przez Wojciecha Turka, członka zarządu fundacji. Wystąpili w nim Kamila Biniek oraz młodzi artyści z MDK i zespół „Tramblanka”.
Centrum Integracji Społecznej „Zielone światło”, mieszczące się przy ul. Kościelnej 2, działa w ramach Integracyjnego Ośrodka Wspierania Rodziny prowadzonego przez fundację „Interregion”. Pełni ono funkcję gospodarstwa pomocniczego Urzędu Miejskiego i na podstawie zlecenia odpowiada za czystość i porządek znacznej części miasta (m.in. w okolicach ronda, na głównych ulicach, w parkach). W ramach porozumienia zawartego z Powiatowym Urzędem Pracy i Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Centrum zatrudnia przede wszystkim osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne, uzależnione bądź inne, które nie są w stanie samodzielnie poradzić sobie na rynku pracy.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 3 (653) z dnia 22 Stycznia 2010r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »