tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Aktualności

 Informacje z ARiMR

 
Pieniądze dla przedsiębiorczych z PROW 2007–2013

Agencja informuje, że na przełomie czerwca i lipca br. prezes ARiMR ogłosi nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działań: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Udzielana pomoc ma służyć aktywizacji gospodarczej mieszkańców terenów wiejskich, a zwłaszcza tworzeniu tam nowych miejsc pracy.
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – w ramach tego działania o wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczne i prawne planujące utworzenie lub rozwinięcie firm prowadzących działalność, nie związaną z rolnictwem, na obszarach wiejskich oraz w gminach miejsko–wiejskich i przewidują utworzenie nowych miejsca pracy. W tym roku pomoc udzielana na ten cel będzie odbywała się na korzystniejszych, niż do tej pory, warunkach. Za utworzenie jednego miejsca pracy można będzie otrzymać 100 tys. zł, powstanie dwóch 200.000 zł – a w wypadku powstania trzech lub więcej nowych miejsc pracy można będzie dostać 300 tys. zł. Do tej pory, by otrzymać refundację w wysokości 300.000 zł, musiało powstać co najmniej pięć nowych miejsc pracy. W tegorocznym naborze na sfinansowanie powstawania nowych miejsc pracy przewidziano ponad 307 mln euro. Pomoc wypłacana będzie po zrealizowaniu operacji. Ustalanie kolejności przysługiwania pomocy będzie odbywało się w oparciu o liczbę punktów przyznanych przez ARiMR na podstawie określonych, w rozporządzeniu MRiRW, kryteriów (tzw. ranking). Preferowane będą projekty z biedniejszych i borykających się z dużym bezrobociem regionów danego województwa. Do mikroprzedsiębiorstw zalicza się firmy zatrudniające mniej niż dziesięciu pracowników, których roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza równowartości 2 mln euro.
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – działanie to daje szansę na zwiększenie dochodów gospodarstw rolnych poprzez podejmowanie aktywności gospodarczej poza rolnictwem. W obecnym okresie programowania na lata 2007–2013 z szansy takiej skorzystało już ponad 4 tys. rolników, ich małżonków i domowników. Pomoc można otrzymać na rozwój: usług świadczonych na rzecz rolnictwa i leśnictwa, sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz usług budowlanych i instalacyjnych, turystycznych, agroturystycznych, transportowych i komunalnych oraz doradczych, finansowych i informatycznych. Wspierane są także inwestycje związane z: przetwórstwem surowców rolnych i runa leśnego, magazynowaniem lub przechowywaniem towarów oraz z przetwarzaniem biomasy na produkty energetyczne oraz rękodzielnictwem. Na takie cele rolnik, jego współmałżonek lub domownik ubezpieczony w KRUS, może otrzymać dofinansowanie w wysokości do 100 tys. zł. Pomoc wypłacana jest po zrealizowaniu operacji. Refundacji podlega nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjenta. Na wsparcie z tego działania w PROW 2007–2013 zaplanowano ok. 1,35 miliarda złotych. Dotychczas umowy zawarte pomiędzy ARiMR a beneficjentami wykorzystują ten limit w ok. 26%.
Więcej pod bezpłatnym numerem infolinii 800–38–00–84 czynnej 7 dni w tygodniu w godz. 7–21 oraz na stronach internetowych.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 26 (677) z dnia 2 Lipca 2010r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »