tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Aktualności

 Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III

 

3 kwietnia wójt Tadeusz Wojciechowski w imieniu gminy Sławno wraz z wicemarszałkiem województwa łódzkiego Arturem Bagieńskim i Marcinem Bugajskim, członkiem Zarządu Województwa Łódzkiego, podpisali umowę o dofinansowanie projektu ?Siła nauki? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki., Podziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Wartość projektu wynosi 179.972,21 zł i objętych nim zostanie 208 uczniów klas I?III z sześciu szkół podstawowych w roku szkolnym 2012/2013, tj. szkoły w Celestynowie, Kamieniu, Kozeninie, Kunicach, Sławnie i Zachorzowie.
Głównym celem projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I?III, zapewnienie każdemu dziecku oferty edukacyjno?wychowawczo?profilaktycznej, zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami oraz możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi, stworzenie w szkołach objętych wsparciem, warunków umożliwiających indywidualną pracę nauczyciela z uczniem poprzez wyposażenie szkoły w niezbędne materiały dydaktyczne do końca realizacji projektu.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 17 (772) z dnia 27 Kwietnia 2012r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »