tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Aktualności

 Ile zarabia władza?

 

Wzorem lat ubiegłych prezentujemy Państwu zestawienie wysokości uposażenia starostów, burmistrzów i wójtów, a także diet i ryczałtów pobieranych przez radnych. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego większość z nich nie zmieniła się, jednak niektórzy włodarze i radni zafundowali sobie niemałe podwyżki. Ile obecnie zarabiają - przedstawia poniższa tabela.
Na początek kilka słów omówienia. Dysponując archiwalnymi informacjami dotyczącymi wysokości wynagrodzenia włodarzy i radnych sprzed roku porównaliśmy je z prezentowanymi poniżej obecnie obowiązującymi. Okazuje się, że spośród włodarzy gmin dość duże podwyżki otrzymali od radnych dwaj wójtowie - gminy Białaczów i gminy Paradyż. Wójt Białaczowa, który zarabiał w ubiegłym roku 8.830 zł, teraz otrzymuje miesięcznie wynagrodzenie w wysokości 10.045 zł. Na podwyżkę w wysokości 1.215 zł złożył się wzrost zarówno wynagrodzenia zasadniczego, jak i poszczególnych dodatków. Wójt Paradyża zarabia obecnie 10.230 zł, o 1.142 zł więcej niż w roku ubiegłym. W jego przypadku wzrosło wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatki specjalny i stażowy. Nieznacznie więcej otrzymuje także wójt Mniszkowa - podwyżka w wysokości 54,50 zł wynika z przeliczenia przysługującego dodatku stażowego. Pozostali szefowie gmin zarabiają tyle samo, co rok temu.
Obecnie najwyższe pensje spośród wójtów i burmistrzów powiatu kasują wójt Sławna (11.200 zł), burmistrz Drzewicy (11.020 zł) i wójt Mniszkowa (10.936,50 zł). Około 10 tys. zł miesięcznie pobierają również wójtowie Białaczowa i Paradyża oraz burmistrz Opoczna. Najmniejsze wynagrodzenie otrzymuje wójt Poświętnego (8.535 zł) i Żarnowa (8.770 zł).
Podwyżki przyznali sobie wyłącznie radni w Białaczowie i w Poświętnem. Nieznacznie więcej zarabia też przewodniczący Rady Gminy Mniszków (o 52 zł - w związku ze wzrostem kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe). Pozostali radni zarabiają dokładnie tyle samo, co rok temu. Wśród radnych najwięcej zarabiają oczywiście przewodniczący rad, których diety wypłacane są w formie miesięcznych ryczałtów. Ich wysokość jest zbliżona w poszczególnych gminach (od 1.200 zł w gminie Żarnów do 1.376,51 zł w gminach Białaczów, Mniszków i Paradyż). Wyjątek w tej grupie stanowi ryczałt przewodniczącego gminy Opoczno, który, tak jak w roku ubiegłym, wynosi 2.065 zł. Gmina Opoczno ponosi także znaczne koszty związane z utrzymaniem stanowisk dwóch zastępców burmistrza, którzy zarabiają 8.256,60 zł i 7.697 zł miesięcznie.
Wśród sprawujących władzę w powiecie w ubiegłym roku podwyżkę dostał tylko starosta. W porównaniu do stycznia roku ubiegłego zarabia więcej o 2.160 zł. Nie zmieniło się wynagrodzenie wicestarosty opoczyńskiego, ani wysokość ryczałtów, jakie pobierają członkowie Zarządu Powiatu i radni powiatowi.
Uposażenie wójtów, burmistrzów i starostów przedstawiamy w rozbiciu na cztery elementy - wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatki: specjalny (wyliczany na podstawie uchwały rady z sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego), służbowy (funkcyjny) i stażowy (za wysługę lat, liczony jako procent od wynagrodzenia zasadniczego). Z kolei radni otrzymują wynagrodzenie w formie diety (D) lub ryczałtu (R). Przy czym radny otrzymuje dietę za każde posiedzenie rady lub komisji stałej z jego udziałem, z kolei ryczałt wypłacany jest co miesiąc bez względu na to, czy w danym miesiącu odbywały się posiedzenia. Wyjątkiem jest gmina Białaczów, gdzie radni otrzymują diety w formie ryczałtu (w tabeli R-D). Kwoty podane są w złotówkach, i są to oczywiście wynagrodzenia brutto.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 6 (657) z dnia 12 Lutego 2010r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »