tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
TYNKI GIPSOWE AGREGATEM, cementowo-wapienne, ...
czytaj dalej »

@UROLOG dr n. med. K. DĄBROWSKI, USG. WAZEKTOMIA* ...
czytaj dalej »

Zatrudnię brukarzy/ekipy. Praca w Warszawie. ...
czytaj dalej »
Baza firm
 
Finanse

 Ile państwo dołoży gminom?

 
Gminy utrzymują się z dochodów własnych i subwencji: oświatowej, ogólnej i rekompensującej. W skali kraju subwencja ogólna dla gmin wyniesie w przyszłym roku 6,7 mld zł i będzie o 100 mln zł niższa niż w roku bieżącym. Z kolei część oświatowa subwencji, w porównaniu do tego roku, ma być większa o 4,8% i wyniesie ponad 35 mld zł. Mimo to dużo samorządów będzie musiało dołożyć do wielu zadań z własnej kieszeni.

Minister finansów w specjalnych pismach z 8 października poinformował jednostki samorządu terytorialnego o planowanych na przyszły rok kwotach części subwencji ogólnej oraz planowanych udziałach we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Kwoty wynikają z projektu ustawy budżetowej i są ustalone według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Samorządy uważają jednak, że w stosunku do postawionych zadań otrzymają zbyt małe fundusze.
Planowane środki z budżetu państwa z tytułu subwencji ogólnej dla gmin wyniosą 6,71 mld zł, z tego: część wyrównawcza subwencji ogólnej - 6,07 mld zł, a część równoważąca 0,63 mld zł.
Ustalona na 2010 rok subwencja oświatowa dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego wyniesie ponad 35 mld zł i jest wyższa od tegorocznej o 4,8%. Z podziału ogólnej kwoty subwencji oświatowej planowanej na 2010 r. wyłączono rezerwę w wysokości 210 mln zł. Ostatecznie pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego rozdzielone zostanie 34,79 mld zł. Do gmin trafi 20,79 mld zł, do powiatów 13,29 mld zł, a do województw 0,7 mld zł.
W budżecie państwa została zaplanowana również część rekompensująca dla gmin przeznaczona na wyrównanie ubytku dochodów wynikającego ze zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budowli i budynków, które są zajęte na prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych. Wyniesie ona, tak jak w tym roku, 30,87 mln zł. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów wyniesie w przyszłym roku 1,74 mld zł, a część równoważąca - 1,13 mld zł.
Sprawdziliśmy, jak będą wyglądały przyszłoroczne subwencje gmin w naszym powiecie. Z rozmowy ze skarbnikami gmin wynika, że najbardziej niepokoi ich zbyt niska subwencja oświatowa. Prowadzenie szkół i placówek oświatowych jest najbardziej kosztownym zadaniem samorządów. Finansowanie zadań oświatowych poprzez subwencję naliczaną na podstawie stanu zatrudnienia i liczby uczniów nie spełnia oczekiwań gmin i powiatów. Nie od dziś wiadomo, że gminy, chcąc zachować wszystkie funkcjonujące placówki, muszą dokładać do ich utrzymania z własnej kieszeni. W tym roku subwencję oświatową nieznacznie zwiększono, ale nie na tyle, aby wystarczyła na sfinansowanie wszystkich, w tym nowych zadań samorządów w tym zakresie. Samorządy, planując wydatki w zakresie oświaty, muszą uwzględnić w nich koszty podwyżek wynagrodzeń z roku bieżącego przechodzącymi na rok 2010, planowanej podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 7% od września przyszłego roku oraz koszty zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli.
Większość gmin z naszego powiatu otrzyma nieznacznie wyższe subwencje oświatowe - gmina Opoczno dostanie blisko 23 mln zł (więcej o 1,3 mln zł), gmina Poświętne 2,4 mln zł (więcej o 136 tys. zł), gmina Mniszków 3,3 mln zł (więcej o 150 tys. zł), gmina Drzewica 7,9 mln zł (68 tys. zł więcej), gmina Białaczów 4,4 mln zł (120 tys. zł więcej), gmina Paradyż 4,8 mln zł (543 tys. zł więcej), a gmina Sławno 6,2 mln zł, więcej o 246 tys. zł. Podwyżki subwencji są jednak zbyt niskie i już teraz wiadomo, że pieniędzy na oświatę na pewno zabraknie. Dla przykładu w gminie Sławno przy subwencji oświatowej w wysokości 6,2 mln zł, zaplanowano wydatki w oświacie w kwocie około 8 mln zł. Różnicę obu sum gmina będzie musiała pokryć ze środków własnych. Okazuje się jednak, że najbardziej poszkodowana będzie w przyszłym roku gmina Żarnów, która otrzyma niższą subwencję oświatową niż w 2009 roku. Zdaniem skarbnika gminy Żarnów planowana subwencja pokryje jedynie koszty wynagrodzeń i pochodnych - zabraknie na bieżące utrzymanie placówek.
Część wyrównawczą subwencji ogólnej otrzymują gminy biedniejsze - ma ona równoważyć dochodów gmin i wyrównywać dysproporcje w dostępie gmin do potencjalnych źródeł dochodów. Prawo do jej otrzymywania mają gminy słabsze ekonomicznie, znajdujące się w gorszej sytuacji z punktu widzenia własnych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy w stosunku do średniej obliczanej dla ogółu gmin w kraju. W naszym powiecie otrzymają ją wszystkie gminy i dobrowolnie będą mogły ją rozdysponować. Choć w skali kraju w stosunku do roku bieżącego subwencja wyrównawcza ma być niższa, nasze gminy otrzymają z tego tytułu nieco więcej - gmina Opoczno otrzyma 2 mln zł (więcej aż o 1,3 mln zł), gmina Poświętne 2,29 mln zł (więcej o 50 tys. zł), gmina Drzewica 5,9 mln zł (więcej o 100 tys. zł), gmina Mniszków 2,4 mln zł (więcej o 100 tys. zł), gmina Paradyż 2,48 mln zł (więcej o 71 tys. zł), gmina Żarnów 3,7 mln zł (więcej o 205 tys. zł). Niższą o 100 tys. zł subwencję wyrównawczą otrzymają natomiast gminy Sławno (2,9 mln zł) i Białaczów (3,3 mln zł).
Niektórym samorządom radykalnie zmniejszono natomiast subwencję równoważącą, pochodzącą ze środków gmin o ponadprzeciętnych dochodach, która ma uzupełnić dochody gmin biedniejszych. Gmina Białaczów otrzyma zaledwie 28 tys. zł, przy czym w tym roku dostała 146 tys. zł (mniej o 118 tys. zł). O kilkadziesiąt tysięcy zł mniej otrzymają również gminy Opoczno (w 2009 roku 188 tys. zł, plan na przyszły rok - 101 tys. zł), gmina Żarnów (177 tys. zł, mniej o 8 tys. zł), gmina Sławno (205 tys. zł, mniej o 56 tys. zł), gmina Paradyż (190 tys. zł, mniej o 11 tys. zł) oraz Mniszków (195 tys. zł, mniej o 10 tys. zł). Nieco więcej z tytułu subwencji równoważącej otrzymają natomiast gmina Drzewica (463 tys. zł) i gmina Poświętne (119 tys. zł).
Do samorządów trafią również dochody z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Ich planowana wysokość ma charakter informacyjno-szacunkowy i w rzeczywistości może ulec zmianie. W gminach naszego powiatu nie zmienią się one znacząco i wyniosą w gminach: Opoczno - 15 mln zł, Drzewica - 2,4 mln zł, Mniszków - 0,7 mln zł, Żarnów - 18 tys. zł, Poświętne - 0,5 mln zł, Paradyż 0,5 mln zł, Sławno1,5 mln zł, Białaczów - 1,1 mln zł.
Wysokość poszczególnych subwencji wynika z projektu ustawy budżetowej na przyszły rok. Na ich podstawie do 15 listopada gminy opracują projekty własnych budżetów. Ostateczne wielkości poszczególnych części subwencji dla gmin będą w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2010.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 45 (644) z dnia 13 Listopada 2009r.
W dziale Finanse dostępne są również artykuły:

Pokaż pełny spis treści
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »