tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Kultura

 Historia szkoły

 

Szkoła w Bukowcu Opoczyńskim powstała w 1922 roku, a jej pierwsza nazwa brzmiała Szkoła Powszechna 2-klasowa w Bukowcu. Nie miała swojego budynku, a lekcje odbywały się w domach prywatnych, w systemie dwuzmianowym. Pierwszym nauczycielem był Lech Niedzielski. W 1922 roku do nauki przystąpiło 108 uczniów, w większości dzieci rolników. W następnych latach liczba uczniów znacznie zmalała (do 75-85 osób).
W roku szkolnym 1929/30 nastąpiła zmiana stopnia organizacyjnego szkoły - utworzono tylko jedną klasę, mimo że liczba dzieci wzrosła. Przed drugą wojną światową powrócono do dwóch klas - lekcje odbywały się systemem klas łączonych. Nagminnym zjawiskiem było powtarzanie klas przez uczniów, w niektórych przypadkach nawet do pięciu lat, z powodu „nieuczęszczania na lekcje”, „braku chęci do nauki”, czy „słabości umysłowej i fizycznej”.
Po wojnie utworzono szkołę 4-klasową. W dalszym ciągu nie miała ona własnego budynku, mieściła się w mieszkaniach wynajętych od prywatnych właścicieli, a także w budynku gminy. Placówka nie dysponowała własnym placem ani boiskiem.
Sytuację szkoły zmieniło wprowadzenie w 1956 roku 7-letniego obowiązku szkolnego. W roku szkolnym 1955/56 kierownictwo szkoły objął nauczyciel Jerzy Domański, któremu szkoła zawdzięcza swój dalszy rozwój. Z jego inicjatywy został utworzony Komitet Budowy Szkoły, w skład którego weszli: Stanisław Ksyta, Stefan Wiktorowicz i Stanisław Adamczyk. Na zebraniach ustalono, że wszyscy mieszkańcy Bukowca zostaną opodatkowani. Budowę szkoły rozpoczęto w 1958 roku. Z zebranych środków finansowych zakupiono materiały budowlane, a w pracach pomogli wszyscy mieszkańcy Bukowca. Gospodarze furmankami przywozili towar na budowę. Pracę ówczesnego dyrektora szkoły wspierali sołtysi: Stanisław Adamczyk i Jan Wijata. Budowę szkoły zakończono w 1962 roku.
W 1966 roku wprowadzono ośmiolatkę. Był to chyba najświetniejszy okres w pracy szkoły, nie trwający jednak zbyt długo. Już w roku szkolnym 1973/74 klasy V-VIII przeniesiono do Zbiorczej Szkoły Podstawowej w Modrzewiu, z siedzibą w Ziębowie. Szkoła w Bukowcu Opoczyńskim została filią tej szkoły. Od roku 1982 szkoła stała się znów jednostką samodzielną.
W roku szkolnym 1985/86 dyrektorem szkoły została Bolesława Cieślak i pełniła tę funkcję do 31 sierpnia 1990 roku. Następnie 1 września 1990 roku funkcję kierowniczą objęła Maria Chrustowicz. W tym okresie w szkole brakowało mebli i pomocy naukowych, nie było ogrzewania centralnego, bieżącej wody i sanitariatów.
Bazę szkoły udało się poprawić dzięki dużemu zaangażowaniu i ofiarności lokalnego społeczeństwa. Z własnych środków zakupiono materiał budowlany i opłacono projekt, własnymi siłami wybudowano też budynek. W 1996 roku budynek szkoły był powiększony o szatnie i sanitariaty oraz zmodernizowany - podłączono centralne ogrzewanie olejowe, doprowadzono wodociąg, wymieniono okna, odnowiono elewację zewnętrzną. Systematycznie doposażono sale lekcyjne w sprzęt i pomoce naukowe.
W 2002 roku, na mocy uchwały Rady Miejskiej z 27 maja 2002 roku, powstał Zespół Szkół w Bukowcu Opoczyńskim. W jego skład weszła szkoła podstawowa (klasy 0-III) oraz gimnazjum. Do obwodu szkoły podstawowej należą dzieci zamieszkałe w Bukowcu Opoczyńskim, natomiast do gimnazjum uczęszcza młodzież z Bukowca Opoczyńskiego, Brzustówka, Brzustówka Kolonii, Ziębowa, Modrzewia, Modrzewka, Kraśnicy, Antoniowa, Kruszewca i Kruszewca Kolonii. Dyrektorem Zespołu Szkół została Bernarda Adamczyk, która pełni tę funkcję do dziś.
Ówczesne warunki lokalowe nie odpowiadały potrzebom szkoły. Zajęcia odbywały się w systemie dwuzmianowym, lekcje rozpoczynały się o godzinie 8.00, a kończyły o 16.10. Dużym utrudnieniem w organizacji lekcji wychowania fizycznego był brak sali gimnastycznej - lekcje wf. odbywały się na korytarzu szkolnym, a raz w tygodniu w sali gimnastycznej SP w Ogonowicach, którą udostępniał dyrektor Włodzimierz Madej. Dojazdy do Ogonowic sponsorowali właściciele firmy „Woy”, Wiesława i Zdzisław Wojciechowscy. W tym okresie powstał uczniowski klub sportowy, jego prezesem została Anna Lorenz. Został on wpisany do ewidencji stowarzyszeń sportowych w październiku 2003 roku i działa po dzień dzisiejszy.
W grudniu 2003 roku rozpoczęła się rozbudowa szkoły. Do istniejącego budynku dobudowano nowoczesną salę gimnastyczną z zapleczem sportowym, szatniami, przebieralniami i salami lekcyjnymi. W jednej z nich powstała sala komputerowa z prawdziwego zdarzenia. Komisyjnego odbioru inwestycji dokonano 10 grudnia 2004 roku.
W kolejnych latach szkołę sukcesywnie doposażano w nowe pomoce naukowe. W bibliotece powstało centrum multimedialne, w którym nauczyciele i uczniowie mogą bez ograniczeń korzystać z internetu. Modernizacji poddano także starą część budynku - wymieniono wszystkie podłogi, na ścianach położono gładź i wymieniono oświetlenie, wyremontowano też stołówkę szkolną. Na zewnątrz budynek ocieplono i odmalowano. Na placu szkolnym powstało trawiaste boisko do gry w piłkę nożną oraz boisko asfaltowe do gry w piłkę ręczną i kosza.
Uczniowie bukowieckiej placówki chętnie uczestniczą w zajęciach dodatkowych, m.in. w zajęciach sportowych, czy zajęciach kół przedmiotowych. Uczą się języka angielskiego i języka niemieckiego. Biorą udział w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych, osiągając liczne sukcesy na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim, a nawet ogólnopolskim. Otrzymują też stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 3 (653) z dnia 22 Stycznia 2010r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »