tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
TYNKI GIPSOWE AGREGATEM, cementowo-wapienne, ...
czytaj dalej »

ZATRUDNIĘ ELEKTRYKÓW, POMOC ELEKTRYKA, TEL. ...
czytaj dalej »

Zatrudnię brukarzy/ekipy. Praca w Warszawie. ...
czytaj dalej »
Baza firm
 
Białaczów

 Herb z Małachowskim w cieniu podwyżek

 
Określenie przyszłorocznych stawek podatków i opłat lokalnych było w środę, 30 października głównym tematem XXXIII sesji Rady Gminy Białaczów. W trakcie obrad rada ostatecznie zatwierdziła herb gminy, jej flagę i pieczęćPrzewodniczący Zdzisław Prusek prezentuje zebranym herb gminyTradycyjnie obrady rozpoczęła informacja wójta z działalności międzysesyjnej. Włodarz informował o podsumowaniu projektu "Ocalić od zapomnienia", planowanym zakupie pługa przed zimą oraz o rozliczeniu zakończonych już inwestycji: trasy turystycznej "Piekielny szlak", małej świetlicy w Miedznej Drewnianej, drogi Białaczów ? Ossa, realizowanych wspólnie z powiatem chodników w ul. Sobieńskiej i Parczowskiej w Białaczowie i kanalizacji sanitarnej (w Radwanie prace zakończone, zaś w Parczówku i Skroninie prace jeszcze trwają ? jeśli uda się zakończyć je w tym roku, to przeznaczona na ten cel pożyczka z WFOŚiGW ma szanse zostać w połowie umorzona) oraz o postępach przy budowie dużej świetlicy w Miedznej. Wspominał także o problemach z dostosowaniem szkoły w Skroninie do potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Zamontowany jest tu schodołaz, który jednak nie spełnia właściwie swojej funkcji. Teraz gmina, za pośrednictwem powiatu, pozyskała z PFRON?u dotacje na zakup i montaż podnośnika. Winda musi mieć jednak cała obudowę, łącznie z podstawą i zadaszeniem. Po dostosowaniu projektu do wymogów prawa budowlanego poszukiwany jest wykonawca tego zadania. Jak mówił, gminie przyznano 280 tys. zł z WFOŚiGW z przeznaczeniem na zakup nowego wozu strażackiego dla OSP w Wąglanach. Strażacy pilnie szukają dodatkowych środków na ten cel, bowiem dotacje trzeba wykorzystać w tym roku. Z kolei na luty przyszłego roku Urząd Wojewódzki przeniósł planowaną dla gminy dotację na likwidację skutków tegorocznej nawałnicy. Nie mniej jednak projekt odbudowy dróg dojazdowych w Petrykozach jest wciąż opracowywany, dotacja, choć opóźniona, zostanie przeznaczona właśnie na tę inwestycję. Wójt mówił także o utworzeniu, ze środków WFOŚiGW, ekopracowni w czterech szkołach prowadzonych przez gminę oraz o aplikacji o kolejne środki zewnętrzne, m.in. na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wąglanach. Informował też o celowych opóźnieniach w opracowaniu gminnego programu usuwania azbestu (liczy, że państwo weźmie na siebie finansowanie tego zadania) oraz o niewspółmiernych do kosztów zebranych opłatach śmieciowych.
Bezpośrednio po swoim wystąpieniu odpowiadał na pytania radnych i sołtysów. Wyjaśniał, że środków na gospodarkę śmieciową zabraknie z uwagi na jej wysokie koszty, a nie na niską ściągalność ? ta jest bowiem całkiem dobra. Tłumaczył również, że póki co nie jest możliwa budowa sieci kanalizacyjnej w pozostałych, nieskanalizowanych jeszcze wioskach gminy. Jego zdaniem w pierwszej kolejności należy rozbudować oczyszczalnię ścieków, aby była ona w stanie przyjąć ich większą ilość. Tym bardziej, że na to zadanie jest już gotowy projekt ? gmina będzie aplikować o środki unijne na ten cel, prawdopodobnie w ramach dodatkowych naborów w ramach PROW. Skanalizowanie pozostałych miejscowości musi poczekać na nową perspektywę finansową.
Blok uchwał rozpoczęto wprowadzeniem zmian do budżetu i wieloletniej prognozy finansowej. Po zmianach planowane dochody gminy wynoszą 18.109.561,07 zł, a wydatki ? 22.132.667,07 zł. Przy takich założeniach jednostka zamknie rok deficytem w wysokości ponad 4 mln zł. Radni jednogłośnie zdecydowali o zaciągnięciu jeszcze w tym roku kredytu długoterminowego w wysokości do 1 mln zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Ważnym punktem obrad było przyjęcie przyszłorocznych stawek podatków i opłat lokalnych. Wszystkie zostały nieznacznie podwyższone. Radni ustalili je na wcześniejszych posiedzeniach komisji, dlatego na sesji jedynie przegłosowano przygotowane uchwały w tej sprawie. Zdecydowano o obniżeniu średniej ceny skupu żyta do 45 zł. Tym samym podatek rolny od gruntów będących częścią gospodarstwa rolnego wyniesie od stycznia 112,50 zł z 1 ha przeliczeniowego ? (równowartość 2,5 q żyta), a od pozostałych gruntów ? 225 zł (cena 5 q żyta). Podatek od nieruchomości wyniesie: 0,73 zł z 1 m2 gruntów zajmowanych pod działalność gospodarczą, 4,56 zł z 1 m2 gruntów zajętych pod jeziora lub inne zbiorniki wodne, 0,25 zł od gruntów pozostałych, 0,64 zł od 1 m2 budynków mieszkalnych, 16,60 zł od budynków przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej, 10,75 zł od 1 m2 budynków przeznaczonych na prowadzenie działalności związanej z obrotem materiałem siewnym, 4,15 zł od 1 m2 budynków, w których świadczone są usługi medyczne i 4,60 zł od budynków pozostałych.
Górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za opróżnienie i wywóz nieczystości ze zbiorników bezodpływowych ustalono na 20 zł + VAT za 1 m3 ścieków. Za wodę mieszkańcy gminy zapłacą 2,50 zł + VAT za 1 m3, tyle samo ? za 1 m3 ścieków odprowadzanych do kanalizacji. Z kolei za ścieki odprowadzane do punktu zlewnego w białaczowskiej oczyszczalni trzeba będzie zapłacić 3,60 zł + VAT za 1 m3.
W bloku uchwał znalazł się również program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi. Zamknęła go z kolei uchwała w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci gminy oraz zasad ich używania. Uchwała zwieńczyła długi proces prac nad tymi symbolami. Po kilkukrotnym zakwestionowaniu ich projektów przez komisję heraldyczną propozycje samorządu zostały w końcu zaakceptowane. Herb gminy Białaczów stanowi monogram ze złotych liter "SM" usytuowany w centrum błękitnego pola tarczy. Te same inicjały, również na błękitnym tle, znalazły się na fladze gminy oraz na trzech pieczęciach ? gminy Białaczów, Rady Gminy oraz wójta.
Na zakończenie obrad wójt odpowiadał na wnioski i zapytania zebranych. Tłumaczył, że zapach szamba w mieszkaniach nie jest efektem nieprawidłowości w wykonaniu sieci, ale wynikiem nielegalnego spuszczania do sieci ścieków z szamb. Zobowiązał się porozmawiać z dyrekcją szkoły w Petrykozach na temat zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w trakcie przechodzenia przez jezdnię. Obiecał dowieźć grys na drogę w Sobieniu prowadzącą do Płaczków. Przyznał też, że to on zlecił założenie kłódek na hydrantach ? był to jedyny sposób na zapobieżenie kradzieży wody, powodującej uszkodzenia urządzeń na hydrofornii. Zapewniał, ze strażacy mają klucze, więc nie ma zagrożenia, że w sytuacji pożaru nie będzie można z nich korzystać. Poinformował również, że dyrektorki wszystkich szkół podstawowych w gminie złożyły do Urzędu Marszałkowskiego wnioski o przyznanie środków na założenie przedszkoli przy tych placówkach. Ich powstanie będzie zależało od decyzji na szczeblu wojewódzkim.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 45 (852) z dnia 8 Listopada 2013r.
W dziale Białaczów dostępne są również artykuły:

  Pokaż pełny spis treści
   
  Kontakt z TOP
  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
  oglotop@pajpress.pl

  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
  tel: 44 754 41 51

  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
  tel: 44 754 21 21
  top@pajpress.pl
  Artykuły
  Informator
  Warto wiedzieć
  Twój TOP
  TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
  Zarejestruj konto »