tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Kultura

 Gospodynie z gminy Sławno doKoła!

 
W środę, 3 kwietnia, uczestniczyliśmy w spotkaniu z przewodniczącymi KGW z terenu gminy Sławno. W spotkaniu wzięły udział reprezentantki dwudziestu kół działających na terenie gminy z przewodniczącą Rady Gminnej KGW, Marianną ŚmiechowskąPrzewodniczące KGW z gminy Sławno podczas spotkania organizacyjnegoSpotkanie miało na celu zapoznanie gospodyń z ideą naszego cyklu oraz nawiązanie współpracy. Panie z chęcią opowiedzą o historii poszczególnych kół, miłośników cyklu czeka zatem kolejnych dwadzieścia opowieści o pasji, którą dla członkiń KGW z gminy Sławno jest bez wątpienia kultywowanie regionalnych tradycji.
W celu przybliżenia czytelnikom działalności KGW i wprowadzenia ich w barwny jak "opoczyńska kiecka" świat, przygotowaliśmy "zapoznawczy" artykuł.
Początek działalności Kół Gospodyń Wiejskich na terenie gminy Sławno przypada na lata sześćdziesiąte XX wieku. Pierwsze zostało utworzone w 1962 roku w Kamieniu. Jego powstanie pociągnęło za sobą lawinę kolejnych inicjatyw ? w niedługim czasie powstały koła w Unewlu, Gawronach, Kunicach, Antoninowie, Antoniówce, Olszowcu, Szadkowicach i Sławnie. W latach 70. powstały KGW w Kozeninie i Psarach, a w następnym dziesięcioleciu w Prymusowej Woli i Bratkowie. Od 1975 roku KGW wraz z kółkami rolniczymi oraz branżowymi organizacjami rolniczymi utworzyły Krajowy Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych.
Głównym założeniem organizacji było doprowadzenie do tego, by Koła Gospodyń Wiejskich i Kółka Rolnicze aktywnie włączyły się do rozwiązywania problemów gospodarczych, społecznych i kulturowych własnego środowiska. Pieczę nad KGW sprawowały wówczas kółka rolnicze. Powiązania KGW ze Związkiem Rolników i Organizacji Rolniczych oraz SKR stanowiły realną siłę przy reprezentowaniu interesów zawodowo?produkcyjnych wsi.
Kobiety organizowały się, by wspólnie rozwiązywać swoje problemy oraz by organizacja stała się siłą liczącą w środowisku wiejskim. Podejmowały wiele dobrych działań na rzecz społeczności lokalnej. Upowszechniały wiedzę organizując różnego rodzaju kursy: gotowania i pieczenia, kroju i szycia oraz kursy wykwalifikowanego rolnika. Urządzane były również zabawy taneczne, co w tamtym czasie było pewną formą kultury i rozrywki na wsi, a dochód przeznaczany był na zakup do wypożyczalni naczyń i prowadzenie "dziecińców" spełniających funkcję dzisiejszych przedszkoli. Koła zajmowały się sprowadzaniem i odchowem drobiu, a uzyskany dochód przeznaczany był głównie na wycieczki turystyczno?krajoznawcze. W długie jesienne i zimowe wieczory, zbierano się w szkołach lub klubach czy też w agronomówkach na czytanie lektury i prasy, m.in.: "Przyjaciółki", "Chłopskiej Drogi" czy "Gromady".
Z biegiem czasu zawiązywało się coraz więcej KGW, które zrzeszały coraz większe grono członkiń. Od początku swej działalności kultywowały tradycję, zwyczaje, kulturę i obrzędy regionalne. Tworzyły zespoły artystyczne, które później przybrały nazwę zespołów ludowych lub folklorystycznych.
W gminie Sławno koła przechodziły różne koleje losu, od bardzo dynamicznego rozwoju, poprzez zawieszenia działalności, aż po reaktywację.
Pomimo że w Sławnie w 1993 roku nastąpiło rozwiązanie Związku Kółek i Organizacji Rolniczych i likwidacja SKR, Koła Gospodyń Wiejskich działały nadal, a kilka nawet reaktywowało swoją działalność, działając jako grupy nieformalne. W 2005 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym został zarejestrowany Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Sławnie, w ramach którego zrzeszono wszystkie działające na terenie gminy KGW. Przewodniczącą została Marianna Śmiechowska, siedzibą GZRKiOR jest GOK w Sławnie. Powołano Radę Gminną KGW w składzie: Marianna Śmiechowska ? przewodnicząca, Teresa Jurek ? wiceprzewodnicząca, Janina Białowąs ? skarbnik, Marta Nowak?Jędrzejewska ? sekretarz, Agnieszka Błaszczyk ? kronikarz oraz dwie członkinie: Dorota Gacparska i Krystyna Baran.
Pierwsza dekada XXI wieku była dla KGW z terenu gminy Sławno bardzo owocna. Jak grzyby po deszczu powstawały koła: w Ostrożnej 2005 rok, Grudzeniu Lesie, Zachorzowie (2007 rok), Wincentynowie (2008 rok), Grżąowicach, Trojanowie (2010 rok). Najmłodsze jest utworzone w 2011 roku koło w Tomaszówku.
Obecnie na terenie gminy działa dwadzieścia KGW zrzeszając 340 mieszkańców z 28 sołectw. Zakres działalności kół jest systematycznie wzbogacany o nowe inicjatywy i dostosowywany do zmieniających się warunków. Przedsięwzięcia te prowadzone są w ramach współpracy z samorządem gminnym, instytucjami kulturalnymi i ochotniczymi strażami pożarnymi.
Wszystkie KGW aktywnie uczestniczą w życiu społecznym całego regionu. Pielęgnują i kultywują tradycję i zwyczaje regionalne. Uczestniczą w wielu uroczystościach gminnych i parafialnych, przeglądach śpiewaczych i konkursach kulinarnych, pokazach rękodzieła ludowego i okolicznościowych spotkaniach. Są współorganizatorami wielu imprez lokalnych, do których zaliczają m.in. tłusty czwartek, święto rodziny, wieczór sobótkowy, dożynki gminne, andrzejki oraz wystawy stołów wigilijnych. Przygotowują także smaczne potrawy staropolskie i programy artystyczne.
Na bazie istniejących KGW powstawały również zespoły folklorystyczne "Kamienianka" w Kamieniu, "Olszowianka" w Olszowcu, "Słowiki" w Sławnie, "Róża" w Gawronach, "Kozenianka" w Kozeninie i "Niebowianki" w Wincentynowie Zespoły wiernie kultywują folklor regionu opoczyńskiego, który jest bogaty i różnorodny. Prezentują pieśni religijne i ludowe, przyśpiewki, obrzędy weselne oraz opowieści ludowe. Swoimi występami uświetniają uroczystości okolicznościowe, reprezentują gminę Sławno na wielu festiwalach, cieszą się popularnością i uznaniem. Zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia.
Za wielkie serce i zaangażowanie jakie wkładają w życie lokalnej społeczności oraz kultywowanie ludowych tradycji wiele członkiń KGW z gminy Sławno jest uhonorowanych odznaką "Zasłużony dla kultury polskiej" przyznawaną przez MKiDN. Kilkanaście pań jest wyróżnionych "Orderem serca matkom wsi". Jest to symbol uznania za matczyny trud włożony w wychowanie młodego pokolenia i wyróżnienie za niestrudzone serce i opiekę matczyną. Medal jest przyznawany przez Zarząd Krajowego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Warszawie. 19 marca 1997 roku, w ramach jubileuszu 130?lecia działania KGW na ziemiach polskich, jedna z członkiń, Czesława Wiaderna z KGW w Olszowcu otrzymała z rąk ówczesnego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego srebrny Krzyż Zasługi, za dotychczasowe dokonania mające na celu kultywowanie regionalnych tradycji.
Jak widać, gospodynie ze gminy Sławno dotychczas wiele osiągnęły, a historia poszczególnych kół jest naprawdę bogata i warta uwagi. O tym, w jaki sposób członkinie poszczególnych kół kultywują regionalne tradycje, jak na przełomie lat kształtowała się ich historia, czy zajmowały się dawniej, a jak spędzają wspólnie czas dzisiaj, napiszemy w kolejnych artykułach z cyklu. Za tydzień ? gospodynie z Antoninowa. Zapraszamy do lektury!


Nal   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 16 (823) z dnia 19 Kwietnia 2013r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »