tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Opoczno

 Gimnazjaliści piszą egzamin

 
We wtorek, 23 kwietnia, egzaminami z historii oraz z języka polskiego, rozpoczął się coroczny trzydniowy maraton egzaminacyjny uczniów trzecich klas gimnazjów. W całym kraju przystąpiło do niego 396 tys. uczniów. W naszym powiecie blisko 950

We wtorek, w środę i w czwartek, 23, 24 i 25 kwietnia, uczniowie trzecich klas gimnazjów w całym kraju przystępują do egzaminu gimnazjalnego. To obowiązkowy, pisemny egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności gimnazjalistów z zakresu przedmiotów humanistycznych, matematyczno?przyrodniczych oraz z języków obcych. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia gimnazjum, a dobre wyniki (obok ocen na świadectwie i innych osiągnięć edukacyjnych) ? przepustką do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej.
Od ubiegłego roku egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w nowej formule. Tegorocznym trzecioklasistom szlaki przetarli więc ich starsi o rok koledzy. Egzamin w dalszym ciągu składa się z trzech części: humanistycznej, matematyczno?przyrodniczej i z zakresu języka obcego nowożytnego ? jednak od ubiegłego roku każda z nich ma nową strukturę. Poszczególne części podzielono na dwie grupy zadań i jednocześnie zwiększono czas trwania egzaminu (zwiększyła się również czasochłonność poszczególnych zadań). W ramach egzaminu z części humanistycznej uczniowie zdają język polski i oddzielnie historię i wiedzę o społeczeństwie. Część matematyczno?przyrodnicza podzielona jest na egzamin z matematyki oraz egzamin z przedmiotów przyrodniczych ? biologii, chemii, fizyki i geografii. Z kolei znajomość nowożytnego języka obcego sprawdzona będzie na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
We wtorek, 23 kwietnia, o godz. 9.00, trzecioklasiści przystąpili do 60?minutowego egzaminu z historii i wiedzy o społeczeństwie. Ma on wyłącznie formę zamkniętą, a zadania są zróżnicowane pod względem sprawdzanych wiadomości i umiejętności, poziomu trudności, a także sposobu udzielania odpowiedzi. Są tak dobrane, by odwoływały się do różnych epok i różnorodnej tematyki, a także do zróżnicowanych materiałów źródłowych. Tego samego dnia, o godz. 11.00, rozpoczął się trwający 90 minut egzamin z języka polskiego. Tu zadania mogą mieć formę zamkniętą lub otwartą, jedno wymagać będzie dłuższej wypowiedzi pisemnej. Mogą odnosić się do tekstów literackich, popularnonaukowych lub publicystycznych. Sprawdzane jest nie tylko rozumienie tekstu, ale także znajomość utworów literackich lub dorobku autorów przewidzianych w podstawie programowej.
Drugiego dnia egzaminu, w środę, 24 kwietnia, sprawdzona została wiedza z zakresu matematyki i przedmiotów przyrodniczych. W pierwszej części, o godz. 9.00, uczniowie przez 60 minut zmagali się z zadaniami z biologii, chemii, fizyki i geografii. Mają one wyłącznie formę zamkniętą, są zróżnicowane pod względem sprawdzanych wiadomości i umiejętności, poziomu trudności, a także sposobu udzielania odpowiedzi. Z zadaniami z matematyki gimnazjaliści zmierzyli się o godz. 11.00. Miały one zamkniętą lub otwartą formę. Poza znajomością algorytmów sprawdzały również rozumienie pojęć matematycznych oraz umiejętność dobierania własnych strategii matematycznych do nietypowych warunków.
Trzeciego dnia egzaminu, w czwartek, 25 kwietnia, gimnazjaliści popisują się wiedzą z zadeklarowanego nowożytnego języka obcego. O godz. 9.00 wszyscy obowiązkowo przystępują do egzaminu na poziomie podstawowym, który sprawdzi opanowanie umiejętności rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych, znajomość funkcji językowych oraz znajomość środków językowych. Dodatkowy zestaw zadań na poziomie rozszerzonym (godz. 11.00) jest obowiązkowy tylko dla uczniów, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego rozpoczętą w szkole podstawowej. Do poziomu rozszerzonego mogą przystąpić także pozostali gimnazjaliści, jeśli zechcą sprawdzić poziom swoich umiejętności językowych.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 17 (824) z dnia 26 Kwietnia 2013r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »