tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
ZATRUDNIĘ pracownika do szlifowania elementów ...
czytaj dalej »

@UROLOG dr n. med. K. DĄBROWSKI, USG. WAZEKTOMIA* ...
czytaj dalej »

PRZYJMĘ pracownika przy pracach konserwacyjnych ...
czytaj dalej »
Baza firm
 
Opoczno

 Forum dla rodziców

 
We wtorek, 22 października odbyło się I Forum dla Rodziców. Organizatorem przedsięwzięcia była Poradnia Psychologiczno?Pedagogiczna. Spotkanie odbyło się pod patronatem starosty Marka Ksyty


Wydarzeniu przyświecało hasło gościa wieczoru, ks. Marka Dziewieckiego: Najgroźniejszym mitem jest przekonanie, że do szczęścia prowadzi inna droga niż miłość.
Spotkanie poprowadziła Marta Milczarczyk, pedagog i terapeuta uzależnień, która zapoznała obecnych z ideą przedsięwzięcia. I Forum dla Rodziców to nowatorska inicjatywa poradni. Głównymi celami spotkania było: propagowanie wartości rodziny, uświadamianie roli rodziców w procesie wychowawczym, możliwość uzyskania bezpośredniego wsparcia i konsultacji ze specjalistami poradni, angażowanie młodzieży w działalność prospołeczną, zapoznanie się z ofertą placówki w zakresie działań profilaktycznych oraz integracja środowiska lokalnego.
Ważnym elementem spotkania było wystąpienie dyrektorki PPP na temat: "W czym może pomóc poradnia?? Zaznaczyła, że w placówce, którą zarządza pracują wysokiej klasy specjaliści, którzy wciąż doskonalą swój warsztat pracy. Jej kadrę stanowi 21 pracowników merytorycznych: 10 pedagogów, 7 psychologów i 4 logopedów. Mówiła o bogatej ofercie poradni, która jest dyktowana potrzebami środowiska lokalnego. Odpowiadając na tytułowe pytanie, Anna Kucharska uznała, że PPP może pomóc przede wszystkim w nazwaniu problemu oraz postawieniu diagnozy, która z reguły dotyczy trudności wychowawczych, szkolnych i w komunikowaniu się, zaburzeń rozwojowych oraz w funkcjonowaniu społecznym, a także poznawczym. Poza tym kieruje do odpowiednich ośrodków pomocy oraz wydaje niezbędne opinie i orzeczenia.
Dla zobrazowania swoich słów, aby obecni na sali mieli pełniejszą wiedzę na temat zakresu działań placówki, dyrektorka przedstawiła dane statystyczne. W ubiegłym roku szkolnym do poradni przyjęto 2160 osób, w tym wykonano 727 badań psychologicznych, 655 pedagogicznych i 635 logopedycznych. Prowadzono terapię indywidualną: logopedyczną dla 183 dzieci, pedagogiczną dla152 podopiecznych i psychologiczną dla 95 osób oraz rozmowy terapeutyczne dla 94 potrzebujących pomocy. 22 rodziny uczestniczyły w terapii systemowej rodzin. W badaniach profilaktycznych komputerowych: "Słyszę" wzięło udział 230 dzieci i "Widzę" ? 55 podopiecznych. Zajęcia grupowe dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, prowadzone na terenie filii, przeprowadzono dla 14 uczestników. 13 osób uczestniczyło w zajęciach młodzieżowej grupy wsparcia oraz również 13 w socjoterapii. W szkołach i przedszkolach specjaliści z PPP przeprowadzili 131 spotkań dla 1694 osób. Wygłoszono 33 pogadanki tematyczne, a wzięło w nich udział 1264 dzieci. Udzielono 676 porad bez badań, 290 razy pracowano w terenie, co obala mit, że terapeuta przebywa tylko w gabinecie. Wydano 53 orzeczenia do nauczania indywidualnego, 83 do kształcenia specjalnego, 6 do zajęć rewalidacyjno?wychowawczych, 8 do zajęć do wczesnego wspomagania rozwoju oraz 10 odwołań. Dyrektorka zauważyła, że faktem jest, iż w szkołach zmniejsza się liczba uczniów, jednak ona nie dostrzegła mniejszej ilości zgłoszeń do poradni. Systematycznie zwiększa się liczba dzieci niepełnosprawnych oraz większa liczba osób świadomie decyduje się na uczestnictwo w formach proponowanych przez PPP. Coraz młodsze dzieci trafiają na terapię do placówki, a ostatnio poradnia musiała zostać wyposażona nawet w łóżeczko dziecięce, by móc wspomagać rozwój niemowląt. Zwiększa się natomiast ilość interwencji kryzysowych. ? Zachęcam zatem do korzystania z naszych porad. Nie zatrzymujcie się ze swoim problemem ? apelowała dyrektorka.
Działania na rzecz rodziny prowadzi wiele instytucji, stowarzyszeń i organizacji z terenu powiatu. Jedną z nich jest także PCPR, które przygotowało stoisko z materiałami, prezentowane na holu MDK. Również pracownicy PPP prezentowali wiele ciekawych ulotek i broszur, które każdy chętny mógł bezpłatnie nabyć, w celu rozwiania wątpliwości na tematy związane z rozwojem dziecka.
Kolejną, istotną tego typu placówką, jest Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa" Podczas forum prelekcję na temat działań na rzecz rodziny przygotowała dyrektorka ośrodka, Agnieszka Nalewczyńska. Opoczyński oddział działa nieprzerwanie od 2002 roku. Główną jego formą funkcjonowania jest prowadzenie placówki wsparcia dziennego w ramach ośrodka pomocy dziecku i rodzinie. Placówka ma swoją siedzibę w ZSS nr 3. Pod swoją opieką ma 25 wychowanków, którym zapewnia kompleksową opiekę pedagogiczną, terapeutyczną i wychowawczą.
Spektakl teatralny pt. "Ciszej" przygotowała młodzież ze szkół w terenu miasta i gminy, pod kierunkiem Marty Milczarczyk. Scenariusz ściśle nawiązywał do tematyki forum. Młodzi aktorzy odegrali historię o rodzinie, w której brak wzajemnego czasu dla siebie nawzajem, negatywnie wpływa na jej funkcjonowanie. Przedstawienie wzbudziło wśród publiczności wielkie emocje i zostało nagrodzone gromkimi brawami.
Gość wieczoru, ks. dr Marek Dziewiecki, wicedyrektor Europejskiego Centrum Powołań, wygłosił godzinny wykład na temat więzi rodzinnych. Prelegent skupił się przede wszystkim na małżeństwie, rodzinie z dziećmi i wychowaniu potomstwa. Opowiadał o okazywaniu uczuć, wzajemym wspieraniu się, szacunku do drugiego człowieka i spędzaniu ze sobą jak najwięcej czasu. To, według księdza, prowadzi do zawiązania silniejszych więzi między poszczególnymi członkami rodziny. Po wykładzie słuchacze mieli okazję porozmawiać z kapłanem na temat wykładu, podzielić się z nim swoimi refleksjami i zadać nurtujące ich pytania.
Zwieńczeniem I Forum dla Rodziców było spotkanie przy kawie i domowych wypiekach z możliwością indywidualnych rozmów i konsultacji ze specjalistami poradni.


Nal   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 43 (850) z dnia 25 Października 2013r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »