tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Finanse

 Fiskus ściąga abonament

 
Opoczyński Urząd Skarbowy ściąga zaległe zobowiązania z tytułu abonamentu RTV. Odebrał już podatnikom ponad 120 tys. zł

Kilkuset mieszkańców naszego powiatu otrzymało od Poczty Polskiej wezwania do zapłaty zaległego abonamentu radiowo?telewizyjnego. Od osób, które mimo upomnienia nie uregulowały zaległości, zobowiązania ściąga teraz Urząd Skarbowy. Jego naczelnik, będący organem egzekucyjnym, może zająć wynagrodzenie za pracę lub emeryturę, wielu dłużników nie otrzyma również nadpłaty podatku dochodowego.
Do 10 kwietnia opoczyńska skarbówka otrzymała od Poczty Polskiej 6.373 tytuły wykonawcze. Dotyczą one osób, które nie płacą abonamentu, choć mają zarejestrowane odbiorniki radiowe czy telewizyjne. Na jednego dłużnika przypada średnio 15?16 tytułów wykonawczych. Oznacza to, że we wspomnianym terminie KRRiTV upomniała się o zaległości od ponad 400 mieszkańców powiatu opoczyńskiego, domagając się wyegzekwowania w sumie 437.446 zł.
Na tym oczywiście nie koniec, bowiem nowe tytuły wykonawcze wciąż wpływają. Każdego dnia opoczyński urząd otrzymuje ich kilkanaście. Jeśli spełniają one wymogi formalno?merytoryczne i są właściwe terytorialnie (dotyczą mieszkańców naszego powiatu), naczelnik Urzędu Skarbowego w Opocznie musi wszcząć postępowanie egzekucyjne. Większość tytułów wykonawczych, jakie otrzymał nasz Urząd, dotyczy zaległości za okres od stycznia 2008 roku do lutego 2013 roku. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie może upomnieć się o starsze zaległości, bowiem przedawniają się one po pięciu latach ? licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin ich płatności (tak jak zobowiązania podatkowe). Osoby, które od wielu lat nie płacą abonamentu, zapłacą więc najwyżej za ostatnie 5 lat. Ale to i tak sporo, bowiem w takim przypadku zadłużenie jednej osoby opiewa najczęściej na około 1500 zł. Na tę kwotę, poza należnością główną w wysokości ponad 1 tys. zł, składają się również odsetki (około 350 zł) oraz koszty egzekucyjne, które są zależne od dokonanych czynności egzekucyjnych i w Opocznie wynoszą około 80 zł.
W drodze egzekucji zaległości ściągane są najczęściej z wynagrodzenia lub emerytury. Trwający obecnie okres corocznych rozliczeń podatku dochodowego umożliwia również zajęcie na poczet zaległości nadpłaty podatku dochodowego. Podatnicy, którzy mimo upomnienia Poczty Polskiej nie uregulowali zaległości, muszą się liczyć z tym, że zwrotu ze skarbówki nadpłaty podatku w całości lub w części w tym roku nie otrzymają. Na 10 kwietnia opoczyński Urząd Skarbowy zakończył 1.759 egzekucji, ściągając w sumie 121.279 zł zaległego abonamentu. Do realizacji (na 10 kwietnia) pozostało jeszcze 4.614 tytułów wykonawczych, które opiewają na łączną sumę 316.167 zł, a także kolejne tytuły, których wciąż przybywa.
Jeśli nie stać nas zapłatę zaległego abonamentu, można ubiegać się o umorzenie należności bądź przynajmniej rozłożenie jej na raty. Z taką prośbą nie należy się jednak zwracać do Urzędu Skarbowego, tylko do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Tylko ona, będąc wierzycielem, może podjąć taką decyzję i wstrzymać rozpoczętą przez Urząd Skarbowy egzekucję. Nie wiadomo, czy przychyli się ona do prośby dłużnika, ale jeśli znajduje się on w trudnej sytuacji, warto spróbować. Pisemny wniosek o umorzenie zaległości albo rozłożenie długu na raty (wraz z dokumentami poświadczającymi trudną sytuację dłużnika) można wysłać pocztą.
Póki co Poczta Polska upomina się o zaległości od tych posiadaczy odbiorników, których ma w swoich bazach. Wysyła więc upomnienia zarówno do osób, które pozbyły się odbiornika, ale go nie wyrejestrowały, jak i do osób, które nabyły uprawnienia do zwolnienia z abonamentu, ale nie dopełniły formalności na poczcie. Abonamentu nie muszą płacić: emeryci powyżej 60 roku życia, których emerytura nie jest wyższa niż połowa średniej krajowej pensji, osoby, które ukończyły 75 lat, bezrobotni oraz niepełnosprawni z I grupą inwalidzką. W momencie nabycia prawa do zwolnienia z opłaty abonamentowej należy jednak złożyć w urzędzie pocztowym wypełniony formularz zwolnienia z opłat.
Tych, którzy radia czy telewizora nie zarejestrowali, na razie egzekucje nie obejmują. Ale użytkownicy niezarejestrowanych urządzeń muszą się liczyć z kontrolą. Ma prawo ją przeprowadzić uprawniony pracownik poczty, który w myśl orzeczenia NSA z 9 kwietnia tego roku nie musi zapowiadać planowanej kontroli. Jeżeli w jej trakcie ujawni niezarejestrowany odbiornik, jego właściciel zapłaci trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu stwierdzenia jego używania ? 559,50 zł. Osoba kontrolowana powinna umożliwić przeprowadzenie kontroli. Nie można jej jednak do tego zmusić, bowiem najście kontrolera godzi w konstytucyjne prawo do nienaruszalności mieszkania.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 17 (824) z dnia 26 Kwietnia 2013r.
W dziale Finanse dostępne są również artykuły:

Pokaż pełny spis treści
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »