tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Opoczno

 Etyka urzędnika

 
Od kilku tygodni pracowników Urzędu Miejskiego obowiązuje Kodeks etyki wprowadzony zarządzeniem burmistrza. Jego przepisy wyznaczają standardy postępowania, których powinni przestrzegać pracownicy magistratu w związku w wykonywaniem przez nich swoich obowiązków

Od 23 grudnia ub.r. wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego obowiązuje kodeks etyki. Jego zapisy mają zagwarantować kompetencje i odpowiedzialność pracowników samorządowych, wyznaczają również standardy zachowań etycznych, jakie obowiązują urzędników w zakresie pełnionych przez nich obowiązków służbowych. Warto je znać, aby wiedzieć, czego możemy wymagać w urzędzie i jak na pewno nie powinniśmy zostać potraktowani.
Pracownicy magistratu zobowiązani są postępować według zasad praworządności, uczciwości, obiektywizmu, uprzejmości, współmierności, niedyskryminowania, współodpowiedzialności. Zgodnie z zapisami kodeksu pracownicy Urzędu wykonują swoje obowiązki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz wewnętrznymi regulacjami. Udzielają interesantom rzeczowych, wyczerpujących informacji na temat obowiązujących przepisów oraz wskazują możliwość zgodnego z prawem załatwienia sprawy. Zobowiązani są do równego traktowania wszystkich obywateli, z poszanowaniem ich prywatności i godności. Mają zachowywać bezstronność i obiektywizm, a w przypadkach budzących wątpliwości w tym zakresie wyłączają się z danej sprawy. Co więcej, mają zgłaszać wszelkie zauważone w urzędzie przypadki niegospodarności czy próby defraudacji. Swoje zadania mają wykonywać w sposób fachowy ? w tym celu powinni systematycznie podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. Kodeks zobowiązuje ich również do unikania wszelkich zachowań mogących godzić w dobre imię magistratu ? szczególnie w miejscu pracy, ale nie tylko tam. Powinni dbać o swój wizerunek, a także zachowywać się uprzejmie i życzliwe w stosunku do obywateli i współpracowników.
Zgodnie z zapisami kodeksu obywatele powinni być traktowani przez urzędników w sposób uprzejmy. Mogą w każdej sytuacji liczyć na pomoc urzędnika ? powinien on udzielać wszelkich wyjaśnień, a także w miarę możliwości pomóc w dopełnieniu formalności. Co więcej, jeśli okaże się, że daną sprawę należy załatwić w innej instytucji, pracownicy powinni wyjaśnić, jaki urząd lub organ jest właściwy do jej załatwienia. W kontaktach z petentami powinni zachowywać się rzeczowo i uprzejmie. Powinni starać się być jak najbardziej pomocni.
Kodeks zabrania pracownikom nadużywania uprawnień, co więcej przy wykonywaniu obowiązków nie można kierować się interesem osobistym lub rodzinnym, ani tez presją polityczną. Nie mogą oni angażować się w żadne działania polityczne, ulegać żadnym wpływom i naciskom, a przede wszystkim nie mogą czerpać korzyści materialnych lub osobistych z tytułu sprawowanego stanowiska.
Pracownicy Urzędu zobowiązani są przestrzegać zapisów wprowadzonego kodeksu. Za jego naruszenie mogą ponieść odpowiedzialność porządkową i dyscyplinarną.


Nal   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 6 (865) z dnia 7 Lutego 2014r.
W dziale Opoczno dostępne są również artykuły:

Pokaż pełny spis treści
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »