tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Finanse

 Emeryt ujawnia zarobki

 
Do końca lutego emeryci i renciści muszą poinformować ZUS, ile dorobili w ubiegłym roku

Zgodnie z obowiązującymi przepisami renciści i emeryci mogą bez konsekwencji finansowych dorobić do emerytury nie więcej niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Jeżeli ich przychody przekroczą ten pułap, pobierana przez nich renta lub emerytura zostanie pomniejszona. Z kolei uzyskanie przychodów przekraczających 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia powoduje zawieszenie świadczenia. Informację dotyczącą osiągniętego w zeszłym roku przychodów emeryci i renciści powinni złożyć w Zakładzie do końca lutego.
Zaświadczenie wystawione przez płatnika składek (np. pracodawcę) lub oświadczenie podpisane przez emeryta lub rencistę (jeśli sam opłaca składki) należy dostarczyć do oddziału ZUS, który wypłaca świadczenie. Należy w niej wykazać przychody uzyskane z tytułu zatrudnienia, z tytułu służby lub większości innych prac zarobkowych, przychód osiągany za granicą oraz pochodzący z pozarolniczej działalności podlegającej ubezpieczeniom społecznym. Na podstawie złożonej informacji ZUS rozliczy świadczenie i w przypadku wysokich przychodów może obniżyć kwotę emerytury lub renty albo nawet całkiem zawiesić wypłatę świadczenia. Jeżeli okaże się, że w związku z uzyskiwanym dochodem wypłacono zbyt wysokie świadczenie, ZUS może zażądać zwrotu części świadczenia pobranej nienależnie. Obowiązek zwrotu środków dotyczy również Zakładu, jeżeli stosownie do zadeklarowanej na początku roku sumy przychodów wypłacił za mało.
Dodajmy, że osoby, które mają ustalone prawo do emerytury i ukończyły 60 (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni), a także pobierające rentę dla inwalidów wojennych i wojskowych nie muszą informować ZUS o uzyskanych dochodach. Bez względu na ich wysokość pobierane przez nie świadczenia nie zostaną ani zmniejszone, ani zawieszone.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 6 (709) z dnia 11 Lutego 2011r.
W dziale Finanse dostępne są również artykuły:

Pokaż pełny spis treści
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »