tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Opoczno

 Elektroniczna rozmowa

 

Od kilku tygodni dochodziły do nas informacje o zaległościach płacowych jakie Optex ma wobec swoich pracowników. Doszła do tego wiadomość, że PGK zablokowało firmie spust ścieków do miejskiej sieci kanalizacyjnej a także odcięło możliwość korzystania z wody do celów socjalnych (wodę do celów produkcyjnych zakład pobiera z własnego ujęcie). W związku z tymi informacjami usiłowałem porozmawiać z prezesem firmy. Ale okazywało się to niemożliwe. Sekretarka informowała, że jeszcze nie przyszedł, już poszedł, jest na zakładzie, nie może rozmawiać. Potem skierowano mnie do Marka Ksyty. Ten nawet zdołał umówić mnie na spotkanie, ale potem je odwołał na 45 minut przed terminem. Wreszcie, 29 marca wysłałem pytania drogą elektroniczną i 2 kwietnia otrzymaliśmy odpowiedź, która drukujemy w całości.
Zanim odpowiem na przesłane przez Pana pytania, przedstawię ogólne informacje dot. sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki.
Dla Optex SA rok 2009 w świetle globalnego kryzysu gospodarczego był szczególnie trudny. Kryzys spowodował spadek zdolności naszych kontrahentów do wywiązywania się z płatności co doprowadziło do wzrostu poziomu przeterminowanych zobowiązań. Ponadto, nadal przyczyną problemów, które spotykają Spółkę, jest masowy napływ na obszar Wspólnot Europejskich tekstyliów z Dalekiego Wschodu głównie z Chin, a szczególnie tkanin, które nadal są podstawowym produktem Spółki. To niekorzystne zjawisko spowodowało dramatyczne zmniejszenie krajowej produkcji tkanin. Negatywny proces został wzmocniony w ostatnich latach zmieniającym się kursem złotego wobec walut obcych, co wpłynęło na zmniejszającą się konkurencyjność polskich producentów tkanin, jak i sektora odzieżowego w Polsce (podstawowego rynku zbytu dla Optex SA). Niekorzystne zmiany uwarunkowań zewnętrznych spowodowały już upadek dziesiątek krajowych przedsiębiorstw sektora tekstylnego.
Pomimo systematycznego pogarszania się zewnętrznych warunków konkurencyjnych na rynku tekstyliów i kurczenia się sektora tekstylnego w Polsce, wdrażamy program kompleksowej restrukturyzacji firmy ukierunkowanej na: zmniejszenie zapasów, redukcję zadłużenia, zmianę jakości i zakresu portfela oferowanych produktów, dywersyfikację źródeł zaopatrzenia surowcowego, przebudowę sytemu dystrybucji, racjonalizację zatrudnienia. Jesteśmy przekonani, że konsekwentna realizacja tych zmian zapewni mocne podstawy stabilizacji Optex SA.
Zarząd ze stanowczością, podejmuje działania, które pozwoliłyby utrzymać obecny stan zatrudnienia. Pomimo że kolejny rok zamknęliśmy stratą, to z dużą determinacją zabiegamy o utrzymanie płynności finansowej. Wierzymy jednocześnie, że w najbliższym czasie skutki kryzysu gospodarczego nie będą się nasilać co pozwoli na stabilizację i wyjście na prostą naszej Spółki.
Pytanie 1) Od kiedy zaczęło powstawać zadłużenie Opteksu SA wobec Zakładu Gospodarki Komunalnej w Opocznie? W jakim okresie Optex zamierza spłacić zaległości wynoszące około 500.000 zł? Czemu wcześniej nie były podejmowane próby ugodowego załatwienia sprawy?
Odp. Przykro mi, ale nie mogę przedstawić szczegółów współpracy z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej ponieważ wszelkie ustalenia i uzgodnienia między spółkami prawa handlowego są prowadzone z zachowaniem tajemnicy handlowej. Nie ukrywam, że zadłużenie OPTEX wobec PGK jest i na bieżąco są prowadzone negocjacje w tej sprawie.
Od redakcji: Trudno zgodzić się z interpretacją prezesa Kaczuby. Tajemnicą handlową objęte są negocjacje, o ile nie są prowadzone ze spółkami samorządowymi. Ustawa o dostępie do informacji publicznej stanowi, że finanse samorządów są jawne, a więc i finanse spółek samorządowych nie mogą być tajne. Jawne są również, w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej, dochody i straty spółek handlowych jak również pomoc udzielana ze środków publicznych. Zadłużenie firmy zewnętrznej wobec spółki gminnej jest jakąś formą straty tej spółki, a prolongata spłaty lub rozłożenie jej na lata jest formą pomocy publicznej. Optex, z tytułu nie płaconych rachunków za odprowadzanie ścieków i pobraną wodę zalegał spółce miejskiej około 500.000 zł, nie licząc odsetek. Wcześniejsze negocjacje nic nie dawały. Doszło do tego, że PGK zakręcił kurki - odciął dopływ wody do celów socjalnych i zrzut ścieków. Dopiero ta decyzja spowodowała reakcję Opteksu na monity i wezwania do zapłaty. Wkroczył burmistrz, Opteks zobowiązał się do spłacania zadłużenia w ratach oraz do systematycznego regulowania bieżących zobowiązań, a PKG odkręcił kurki. Pierwsza rata wynikająca z gentlemen¶s agreement została zapłacona.
Pyt. 2) Jaka jest skala zaległości w wypłatach załodze tzw. nagród jubileuszowych? Według informacji docierających do naszej redakcji sięgają one co najmniej trzech ostatnich lat i nie ma informacji, kiedy będą uregulowane?
Odp.: W związku z trudną sytuacją ekonomiczno-finansową firmy, Zarząd podjął rozmowy ze Związkami Zawodowymi w sprawie zniesienia wypłat nagród jubileuszowych dla pracowników na rzecz wprowadzenia motywacyjnego systemu wynagrodzeń. Byłoby to zgodne z sytuacją rynkową w branży tekstylnej. Negocjacje zakończyły się zawarciem porozumienia o symbolicznym zmniejszeniu nagród i zawieszeniem wypłat nagród jubileuszowych na okres 12 miesięcy. To czy nastąpi wypłata nagród jubileuszowych zależy przede wszystkim od sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki oraz uzgodnień z pracownikami. Aktualnie priorytetową sprawą w Spółce jest utrzymanie miejsc pracy co wiąże się z regulowaniem bieżących zobowiązań w stosunku do kontrahentów oraz zakup surowca do produkcji.
Pyt. 3) Czy prawdą jest, że spółka Optex zalega pracownikom z wypłatami uposażeń? Jaka jest skala zjawiska, tzn. jaki jest okres zaległości wobec pracowników? Czy prawdą jest, że z pensji wypłacanej w marcu załoga otrzymała jedynie połowę uposażenia z zapowiedzią, że drugą połowę otrzyma przed świętami? Czy będzie to faktycznie uregulowane przed świętami i czy nie będzie opóźnień w wypłacie następnego uposażenia?
Odp.: Pewne zaległości w wypłacie uposażeń wystąpiły za luty 2010 r. Informuję jednocześnie, że wynagrodzenia za luty dla pracowników najniżej zarabiających zostały wypłacone terminowo. Natomiast, z kilkudniowym opóźnieniem wypłacono wynagrodzenia pozostałym pracownikom. Jedynie najwyżej wynagradzani pracownicy otrzymali w tym czasie zaliczkę w wysokości 1250 zł. Na chwilę obecną Spółka uregulowała wszystkie zobowiązania wynikające z wypłaty wynagrodzeń pracownikom.
Pyt. 4) Czy prawdą jest, że w przypadku, gdy w spółce zatrudnionych jest więcej niż jedna osoba z rodziny, to wypłatę w całości otrzymuje tylko jedna osoba?
Odp.: Nieprawdą jest, że w przypadku gdy w Spółce zatrudnionych jest więcej niż jedna osoba z rodziny, to wypłatę w całości otrzymuje tylko jedna osoba.


Mjm   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 14 (665) z dnia 9 Kwietnia 2010r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »