tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Sławno

 Ekspresowe obrady

 
Sławno


Wprawdzie porządek, zaplanowanej na 23 października, sesji Rady Gminy w Sławnie nie był bogaty, jednak uporanie się z nim w około 45 minut to rekord. Radni bez żadnych pytań czy dyskusji przyjęli i uchwały, i przedstawione przez wójta informacje.
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej dotyczyło głównie realizowanych inwestycji gminnych. Włodarz mówił m.in. o zakończonej budowie dróg w Sławnie i w Kamieniu oraz świetlicy w Wincentynowie, parkingu przy cmentarzu w Kunicach i boisku przy szkole w tej miejscowości, o przetargu na chodniki i oświetlenie na osiedlu w Grudzeniu Lesie, podpisanej umowie na utwardzenie placu w Psarach oraz złożonym wniosku kończącym realizowany ze środków unijnych projekt kanalizacyjny. Wspomniał też o odbytych w ostatnim okresie uroczystościach. Płynnie przeszedł do przedstawienia informacji z realizacji zadań oświatowych w gminie, ograniczając się jedynie do podsumowania w postaci pozytywnej oceny osiąganych przez szkoły wyników oraz przedstawienia nakładów finansowych na oświatę w gminie, w tym na doposażane właśnie sale komputerowe. Jednocześnie przyznał, że czeka na zmiany w karcie nauczyciela zapowiadające ograniczenie wydatków na wynagrodzenie nauczycieli, którzy, w jego ocenie, zarabiają dużo.
W toku uchwał radni przyjęli zmiany w budżecie gminy i w wieloletniej prognozie finansowej. W ich wyniku zmniejszono do realnych poziomów zarówno dochody, jak i wydatki gminy, zawyżone wcześniej w celu wykazania dla celów kredytowych odpowiednich dochodów. Budżet gminy po zmianach wynosi: dochody ? 24.831.111 zł, wydatki 22.671.977 zł. Radni nadali też osiedlu mieszkaniowemu w Grążowicach nazwę "Za młynem", co umożliwi nadawanie nowo powstałym domom kolejnych numerów, zamiast kłopotliwego dodawania do tego samego numeru kolejnych liter alfabetu. Ostatnią z uchwał upoważnili wójta do zawierania porozumień i umów dotyczących realizacji zadań z zakresu oświaty z innymi JST. Umożliwi ona wójtowi sfinansowanie zajęć z religii mieszkańcowi gminy (innego wyznania) uczącemu się w szkole ponadgimnazjalnej w Tomaszowie Mazowieckim.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 44 (851) z dnia 1 Listopada 2013r.
W dziale Sławno dostępne są również artykuły:

Pokaż pełny spis treści
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »