tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Opoczno

 Egzamin po nowemu

 
Gimnazjaliści zdawali pierwszy poważny egzamin w swoim życiu. W tym roku na nowych zasadach. Wyniki uczniowie poznają dopiero w czerwcu, jednak im będą lepsze, tym łatwiej będzie dostać się do renomowanej szkoły. W samym Opocznie do egzaminu przystąpiło 450 uczniów

Sprawdzian dla klas trzecich gimnazjów rozpoczął się we wtorek, 24 kwietnia. Nowy egzamin gimnazjalny składa się z takich samych części jak dotychczas, czyli z części humanistycznej, matematyczno?przyrodniczej i z języka obcego nowożytnego, ale każda z nich ma inną strukturę. Zmiany polegają głównie na podzieleniu każdej części egzaminu na dwie grupy zadań. Zwiększony został również czas trwania egzaminu z części humanistycznej i matematyczno?przyrodniczej, przy czym zwiększyła się również czasochłonność poszczególnych zadań. Egzamin jest powszechny i obowiązkowy, a to oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić.
My towarzyszyliśmy gimnazjalistom z Gimnazjum nr 1. Pierwszego dnia zmagali się z częścią humanistyczną egzaminu, podzieloną na zadania z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie. W nowej formie zadania z języka polskiego mogły mieć formę zamkniętą lub otwartą, odnosić się do tekstów literackich, popularnonaukowych lub publicystycznych. Sprawdzane było nie tylko rozumienie zamieszczonego tekstu, ale także znajomość utworów literackich lub dorobku autorów, których zgodnie z podstawą programową nie wolno pominąć w procesie kształcenia. Wśród zadań otwartych z języka polskiego znajdowała się dłuższa wypowiedź pisemna w formie rozprawki, opowiadania, charakterystyki, opisu lub sprawozdania. Podczas egzaminu może też być sprawdzane opanowanie przez gimnazjalistę form użytkowych, takich jak podanie, życiorys i CV, czy list motywacyjny. Zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie miały wyłącznie formę zamkniętą. Były one tak dobrane, by odwoływały się do różnych epok i różnorodnej tematyki, a także do zróżnicowanych materiałów źródłowych.
W środę, 25 kwietnia młodzież rozwiązywała zadania z części matematyczno?przyrodniczej, która w nowej wersji, także została podzielona na część matematyczną oraz na zdania z zakresu przedmiotów przyrodniczych, a więc biologii, chemii, fizyki i geografii. Zadania z matematyki w nowej postaci mogły mieć formę zamkniętą lub otwartą. W porównaniu z dotychczasowym egzaminem gimnazjalnym w nowym zestawie z matematyki mniej było zadań sprawdzających znajomość algorytmów i umiejętność posługiwania się nimi w typowych zastosowaniach, więcej natomiast zadań sprawdzających rozumienie pojęć matematycznych oraz umiejętności dobierania własnych strategii matematycznych do nietypowych warunków. Zadania z przedmiotów przyrodniczych miały wyłącznie formę zamkniętą. Tak jak w dotychczasowym egzaminie gimnazjalnym zadania pozwoliły sprawdzać wiadomości, np. znajomość faktów, symboli, terminów, wzorów, formuł oraz opanowanie umiejętności prostych, np. wyszukiwania informacji, rozpoznawania typów obiektów, zjawisk i procesów.
W czwartek, 26 kwietnia gimnazjaliści przystąpili do egzaminu z języka obcego nowożytnego, który został podzielony na dwa poziomy: podstawowy i rozszerzony. Zestaw zadań na poziomie podstawowym jest obowiązkowy dla każdego zdającego. Natomiast zestaw zadań na poziomie rozszerzonym jest obowiązkowy tylko dla uczniów, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego rozpoczętą w szkole podstawowej. Uczniowie, których obowiązuje poziom rozszerzony muszą najpierw zdawać poziom podstawowy, który jest obowiązkowy dla wszystkich. Do poziomu rozszerzonego mogą przystąpić także pozostali gimnazjaliści, chcący sprawdzić poziom swoich umiejętności językowych. Gimnazjaliści, przystępujący do trzeciej części egzaminu na obu poziomach, rozwiązują zadania z tego samego języka. Sprawdzane są umiejętności rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość środków językowych, wypowiedź pisemna.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 17 (772) z dnia 27 Kwietnia 2012r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »