tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Finanse

 Dzielimy się podatkiem

 

Niewiele ponad miesiąc pozostało nam na rozliczenie się z fiskusem. Od kilku lat przy tej okazji możemy wesprzeć wybrane przez siebie organizacje pożytku publicznego, przekazując im jeden procent swojego podatku. Coraz więcej osób korzysta z tej możliwości, ale niektórzy wciąż obawiają się dodatkowych utrudnień przy wypełnianiu PIT. Tymczasem od dwóch lat wystarczy wpisać w nim nazwę wybranej organizacji i jej numer KRS oraz obliczyć kwotę stanowiącą 1% należnego podatku. Pieniądze na cele dobroczynne wpłaci za nas fiskus.
Aby przekazać jeden procent należnego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, wystarczy prawidłowo wypełnić zeznanie. W zeznaniu lub jego korekcie, wypełniamy rubrykę zatytułowaną „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego”. Podajemy w niej nazwę wybranej organizacji pożytku publicznego i jej numer Krajowego Rejestru Sądowego, a także kwotę, którą chcemy przekazać na jej rzecz. Nie może ona przekroczyć 1% wynikającego z zeznania należnego podatku. Należy ją zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół. Następnie wypełnione zeznanie należy złożyć w urzędzie skarbowym w wymaganym terminie. Dla większości zeznań mija on 30 kwietnia, jedynie rozliczający się na formularzu PIT-28 złożyli swoje zeznania do 1 lutego.
Podstawowym warunkiem przekazania 1% podatku jest oczywiście zapłata w ustawowym terminie całości należnego podatku, stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, którą chcemy przekazać. W przypadku PIT-28 termin ten mija 31 marca, a w przypadku pozostałych zeznań - 30 czerwca. Możemy (ale nie musimy) zasugerować również obdarowywanej organizacji cel naszej darowizny. W ten sposób darczyńca może wspomóc nawet konkretne osoby, ale wyłącznie za pośrednictwem organizacji. Ostatecznie jednak to organizacja zdecyduje, na jakie cele przeznaczy otrzymane środki. W ramach informacji uzupełniających możemy też zaznaczyć, że zgadzamy się, na podanie wspomaganej organizacji swojego nazwiska i adresu (oczywiście możemy pozostać anonimowi). Dzięki temu organizacja może poznać dane darczyńcy i wysokość przekazanej przez niego kwoty. Może więc podziękować za wsparcie i poinformować, na jaki cel przeznaczono przekazane środki.
Jednym procentem należnego podatku możemy się podzielić z dowolnie wybraną organizacją pożytku publicznego. Wykaz organizacji uprawnionych do otrzymania 1% podatku prowadzi minister pracy i polityki społecznej. Jest on zamieszczony na stronie internetowej www.mpips.gov.pl lub na stronie www.pozytek.gov.pl. Możemy wybrać tylko jedną organizację, chyba że składamy dwa lub trzy rozliczenia - z dochodów uzyskanych na podstawie umowy pracę, z dochodów z działalności gospodarczej, czy z dochodów kapitałowych. Takie osoby mogą wesprzeć nawet dwie lub trzy organizacje. Trzeba jednak pamiętać, że musi to być organizacja, która posiadała status OPP 30 listopada ubiegłego roku. Na nasze wsparcie nie mogą więc liczyć niedawno powstałe organizacje.
Od ubiegłego roku urzędy skarbowe uwzględniają kwoty wynikające z korekty deklaracji. Jeśli okaże się, że podatnik błędnie obliczył swoje zobowiązanie wobec fiskusa i będzie musiał je skorygować, to wprowadzone zmiany będą miały wpływ także na kwotę wysokości darowizny. Urząd uwzględni kwotę wynikającą z korekty, jeśli zostanie ona dokonana w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu złożenia PIT. Jeśli korekta zostanie złożona później, a w międzyczasie zawyżona darowizna trafi już na konto organizacji, to koszty takiej pomyłki poniesie podatnik. Różnicę darowizny z rozliczenia i korekty urząd potrąci np. przy zwrocie nadwyżki. Obdarowane organizacje nie będą musiały nic zwracać. Nie otrzymają też wyrównania w przypadku zaniżenia podatku.
Przekazane przez podatników pieniądze trafią do wybranych organizacji w lipcu lub w sierpniu. Urząd skarbowy przeleje na konto organizacji kwotę pomniejszoną o koszt przelewu bankowego.
Wybierając organizację, której działalność chcemy wesprzeć, powinniśmy się zastanowić, czy chcemy wspomóc organizację realizującą określony cel, czy organizację działającą w naszym otoczeniu. W Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowanych jest obecnie 11 organizacji pożytku publicznego działających na terenie powiatu opoczyńskiego. Oto one:
Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych (nr KRS 0000125496),
Stowarzyszenie Przyjaciół Bazyliki w Studziannie (KRS 0000214858),
Fundacja „Ostoja” im. Siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna (KRS 0000214986),
Ochotnicza Straż Pożarna w Wąglanach (KRS 0000221379),
Ochotnicza Straż Pożarna w Petrykozach (KRS 0000223132),
Klub Sportowy Paradyż (KRS 0000223225),
Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Ceemka w Idzikowicach (KRS 0000237497),
Opoczyński Klub Amazonek (KRS 0000238484),
Koło Łowieckie nr 17 „Bażant” (KRS 0000292767),
Ludowy Klub Sportowy „Radzice” w Radzicach Dużych (KRS 0000314986),
Ochotnicza Straż Pożarna w Miedznej Drewnianej (0000204179).


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 11 (662) z dnia 19 Marca 2010r.
W dziale Finanse dostępne są również artykuły:

Pokaż pełny spis treści
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »