tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Aktualności

 Dwa konkursy dla przedsiębiorstw

 


Łódzkie Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, będące instytucją pośredniczącą II stopnia w ramach skierowanej do przedsiębiorców III osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2007?2013 (Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość), ogłosiło dwa konkursy projektów. Firmy mogą ubiegać się o dotacje unijne na bezpośrednie inwestycje oraz na udział w targach i misjach zagranicznych.
O środki unijne na bezpośrednie inwestycje w przedsiębiorstwach mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa, średnie przedsiębiorstwa oraz partnerstwa tych podmiotów. Dofinansowanie przyznawane będzie na zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych w produkcji i usługach (zakup niezbędnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych bezpośrednio z zakupem i eksploatacją środków trwałych), w tym prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko (m.in. do ograniczenia energo?, materiało? i wodochłonności produktów i usług, zastosowania oceny cyklu życia na wszystkich etapach projektowania procesów technologicznych). Dotacje trafią także do firm, których projekty przewidują wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych, prowadzących do poprawy produktywności i efektywności (np. marketingowych, logistycznych, w zakresie dystrybucji, systemów informacyjnych oraz zarządzania) czy zakup niezbędnych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych dotyczących wprowadzenia zmian organizacyjnych. Na uzyskanie dofinansowania mają również szanse projekty polegające na uzyskiwaniu certyfikacji dla wytwarzanych produktów i świadczonych usług (w powiązaniu z przedmiotem inwestycyjnym projektu). Do podziału jest ponad 40 mln zł. Wnioski można składać do 29 listopada.
Konkurs na udział w targach i misjach zagranicznych został ogłoszony dla projektów dotyczących udziału przedsiębiorców w imprezach gospodarczych na rynku zagranicznym. Dofinansowaniu podlegają projekty polegające na udziale lub organizacji udziału w targach, misjach i imprezach gospodarczych za granicą, w tym przygotowanie, druk i emisja materiałów promocyjnych. Konkurs jest skierowany do mikro?, małych i średnich przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń lub instytucji otoczenia biznesu, które organizują udział w gospodarczych imprezach zagranicznych w partnerstwie z przedsiębiorstwami. Na promocję firmy na targach zagranicznych można pozyskać nawet 300 tys. zł funduszy unijnych. Do podziału jest ponad 10 mln zł. Nabór wniosków potrwa do 29 listopada.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 45 (800) z dnia 9 Listopada 2012r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »