tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Drzewica

 Drzewiccy strażacy na galowo

 
Na terenie gminy i miasta ruszyła kampania sprawozdawcza w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej. Jako pierwsza ubiegłoroczną działalność podsumowała OSP w Drzewicy ? czołowa straż w powiecie, wchodząca w skład Krajowego Systemu Ratowniczo?Gaśniczego. Walne zebranie sprawozdawcze zorganizowała w sobotę, 2 lutego

Noworoczne posiedzenie zgromadziło kilkudziesięciu druhów oraz gości. Strażackie władze reprezentowali prezes zarządu Oddziału Miejsko?Gminnego ZOSP RP, burmistrz Janusz Reszelewski, druhna Maria Teresa Nowakowska, przewodnicząca Rady GiM oraz gminny komendant ochrony przeciwpożarowej bryg. Marian Kłobucki. Przedstawicielem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej był st. asp. Mariusz Lewandowski. Na zaproszenie odpowiedzieli też przewodnicząca Towarzystwa Przyjaciół Drzewicy, radna powiatowa Anna Reszelewska oraz przewodniczący komisji ładu, bezpieczeństwa i porządku publicznego Rady GiM, Włodzimierz Pomykała.
Sprawozdanie z działalności OSP odczytał sekretarz zarządu i kronikarz jednostki, druh Ryszard Bogatek. Poinformował, że w 2012 roku drzewiccy strażacy uczestniczyli w 85 akcjach. Do pożarów wyjeżdżali 60 razy, do wypadków drogowych 6. Jeden raz wyciągali samochód z rowu, trzykrotnie wypompowywali wodę z posesji oraz usuwali gniazda os i szerszeni. Celem trzech akcji było poszukiwanie topielców. Do siedmiu innych zdarzeń zaliczono m.in. wyciąganie psa ze studni i usuwanie powalonych drzew. Dwa zgłoszenia okazały się fałszywymi alarmami. OSP przeprowadziła ćwiczenia strażackie (5 razy) i szkolenia drużyny młodzieżowej (2 razy).
Jeśli chodzi o remonty, wykonano znaczącą część napraw wozu pożarniczego. Bardzo udane były zakupy. Jednostka wzbogaciła się o wentylator oddymiający, 2 poduszki powietrzno?pneumatyczne, 4 komplety ubrań specjalnych, 10 mundurów wyjściowych, 24 koszule letnie, 10 par butów do mundurów koszarowych.
Jak co roku, druhowie uświetniali swoją obecnością uroczystości kościelne, państwowe i strażackie. Druh kronikarz przypomniał, że w remizie działa izba tradycji strażackich, a założona w 1928 roku kronika była ostatnio nagradzana podczas Ogólnopolskich Przeglądów Kronik Strażackich. Jednostka współpracuje z Towarzystwem Przyjaciół Drzewicy i często gości na łamach kwartalnika historycznego ?Wieści znad Drzewiczki?.
Naczelnik i wiceprezes OSP, druh Ryszard Sobkiewicz uznał miniony rok za pracowity. Było dużo wyjazdów oraz roboty ? zarówno przy budynku remizy jak i sprzęcie pożarniczym. Podziękował młodzieży oraz druhowi Maciejowi Plucie za dużą pomoc.
Plan pracy na bieżący rok zakłada dokończenie remontu tatry, zakup 10 węży, 10 hełmów strażackich, rozdzielacza kulowego, 2 kompletów ubrań specjalnych. Druhowie szykują wysoką formę na gminne zawody sportowo?pożarnicze.
Szczegółowe sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik, druh Andrzej Grochowski, natomiast prowadzący zebranie druh Romuald Sadliński odczytał protokół komisji rewizyjnej, która wnioskowała o udzielenie zarządowi absolutorium.
Głosowanie poprzedziły przemówienia i dyskusja. Miało też miejsce uroczyste wręczenie zaświadczeń o ukończeniu strażackich szkoleń. Kurs ratownictwa technicznego zaliczył Ryszard Sobkiewicz, natomiast kurs dowódców OSP przeszli Maciej Pluta, Mariusz Szczepanik i Zdzisław Sobkiewicz. Druhowie odebrali certyfikaty z rąk przedstawiciela KP PSP.
Zasiadający za stołem prezydialnym dziękowali strażakom za ich codzienną gotowość niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Burmistrz podkreślił sprawną organizację spotkania i gospodarność jednostki. Zapewnił, że gmina nadal będzie użyczała straży terenu przy cmentarzu, by OSP mogła czerpać korzyści z wynajmu. Poruszył kwestię zbliżającej się setnej rocznicy powstania jednostki. Jubileusz przypada za trzy lata i już trzeba myśleć o przygotowaniach. W tym celu druhowie powołają komitet organizacyjny obchodów.
Dodajmy, że ze względu na stan zdrowia druh Ryszard Bogatek postanowił zrezygnować z funkcji sekretarza, którą sprawuje od 1980 roku. Zadeklarował jednak dalsze prowadzenie kroniki. Wspólnie ustalono, że pozostanie na stanowisku jeszcze przez rok i wprowadzi następcę w arkana pracy sekretarza.
Po jednogłośnym przyjęciu uchwały w sprawie udzielenia zarządowi absolutorium za 2012 rok zostały wręczone medale ?Za zasługi dla pożarnictwa?, które zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP nadał dwóm druhnom z Drzewicy, związanym ze strażą przez całe życie ? na dobre i na złe. To córki, żony, matki i babcie strażaków ochotników, jedna z nich była również teściową druha.
Złoty medal przyznano Mariannie Sobkiewicz. Niestety, pani Marianna niedawno zmarła. Wiedziała jednak o odznaczeniu i cieszyła się z niego. Odznakę przekazano jej córce, Ewie Plucie. Srebrny medal otrzymała natomiast Genowefa Pluta. Biorąc udział w ceremonii, pani Genowefa osobiście odebrała wyróżnienie.
Obrady zakończyły się wysłuchaniem dwóch utworów muzycznych o matce.
Druhowie nie rozeszli się jednak do domów. Spotkanie jak zawsze zostało połączone z opłatkiem, poczęstunkiem oraz noworoczną zabawą, która stanowi niejako podziękowanie za całoroczną pracę strażaków.
Po przerwie organizacyjnej uroczystość opłatkową poprowadził gminny kapelan strażaków, ks. prałat Stanisław Madej. A później w remizie rządziły już taneczne rytmy. Z tego co słyszeliśmy, zabawa była bardzo udana.


* * *
Harmonogram zebrań wyborczych
w innych jednostkach OSP
Radzice ? 9 lutego, godz. 16.00
Brzustowiec ? 10 lutego, godz. 16.00
Zakościele, 10 lutego, godz. 18.00
Żardki ? 16 lutego, godz. 16.00
Dąbrówka ? 16 lutego, godz. 18.00
Trzebina ? 17 lutego, godz. 16.00
Krzczonów ? 17 lutego, godz. 18.00
Jelnia ? 23 lutego, godz. 18.00
Druhowie odbierają certyfikaty ukończenia kursów strażackichUroczystość wręczenia medali ?Za zasługi dla pożarnictwa?. Pierwsza z prawej Genowefa Pluta, druga z prawej Ewa Pluta


pe   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 6 (813) z dnia 8 Lutego 2013r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »