tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Aktualności

 Dotacje dla przedsiębiorców

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa łódzkiego na 2011 rok zaplanowano osiem konkursów skierowanych do przedsiębiorców. Pierwsze nabory już ruszyły.
Od 3 lutego można składać wnioski o dofinansowanie inwestycji w zakresie transportu multimodalnego, czyli przewozu towarów przez więcej niż jeden środek transportu. Nabór potrwa do 8 marca.
21 lutego, ogłoszony zostanie konkurs na udział w targach i misjach zagranicznych. Nabór wniosków zakończy się 28 marca, ale dotacje na podobne zadania będzie można również pozyskać w ramach konkursu dla działania III.6, zaplanowanego w terminie 23 maja – 30 czerwca.
Najbardziej oczekiwane przez przedsiębiorców konkursy, dotyczące bezpośrednich inwestycji w przedsiębiorstwach, ruszą w czerwcu. Pierwszy adresowany jest do przedsiębiorców zainteresowanych otrzymaniem dotacji m.in. na zakup środków trwałych dla innowacyjnych rozwiązań technologicznych w produkcji i usługach. Nabór wniosków przeprowadzony zostanie od 20 czerwca do 26 lipca.
W ramach drugiego konkursu, zaplanowanego w terminie od 27 czerwca do 29 sierpnia, środki na rozwój małych firm będą mogli pozyskać mikro– i mali przedsiębiorcy.
Również w czerwcu przeprowadzony zostanie konkurs związany z rozwojem w przedsiębiorstwach (23 maja – 30 czerwca). Jego celem jest wsparcie działalności badawczo–rozwojowej w przedsiębiorstwach, która umożliwi podniesienie ich konkurencyjności oraz wzmocnienie ich potencjału innowacyjnego.
Konkurs na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem otoczenia biznesu przeprowadzony zostanie od 20 czerwca do 26 lipca. W jego ramach dofinansowane zostaną projekty mające na celu m.in. stworzenie platform transferu technologii poprzez wsparcie nowych i istniejących parków przemysłowych, technologicznych, inkubatorów.
Przedsiębiorcy, ale również jednostki samorządu terytorialnego, będą mogły ubiegać się o dotacje na marketing, promocję marek oraz produktów regionalnych i lokalnych. Nabór wniosków zostanie przeprowadzony od 19 września do 31 października.
Konkursy, zgodnie z harmonogramem przyjętym przez Zarząd Województwa Łódzkiego, przeprowadzi Centrum Obsługi Przedsiębiorcy – jednostka realizująca zadania w ramach III osi priorytetowej RPO WŁ. Nie wiadomo jeszcze, jaka pula pieniędzy zostanie rozdysponowana na poszczególne konkursy, taką decyzję przed ogłoszeniem każdego konkursu podejmuje zarząd województwa.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 6 (709) z dnia 11 Lutego 2011r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »