tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
WAZEKTOMIA, tel. 602-19-04-29, ...
czytaj dalej »

ZATRUDNIĘ pracownika do szlifowania elementów ...
czytaj dalej »

@UROLOG dr n. med. K. DĄBROWSKI, USG. WAZEKTOMIA* ...
czytaj dalej »
Baza firm
 
Finanse

 Dopłacą do podręczników

 
Głównym celem rządowego programu ?Wyprawka szkolna? jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów rozpoczynających naukę. Według szacunkowych danych w całej Polsce z tej formy pomocy skorzysta około 515 tys. uczniów

Na realizację programu rząd w tym roku przeznaczył 115 mln zł. Środki te zostaną podzielone pomiędzy poszczególne województwa i za pośrednictwem wojewodów przekazane zostaną gminom w formie dotacji. Tegoroczne kwoty dofinansowania zostały zwiększone o około 10% dla każdej z grup uczniów ze względu na wzrost stawki VAT na książki.
Podobnie jak w roku poprzednim, pomocą zostaną objęte dwie grupy wiekowe uczniów: najmłodsza ? uczniowie klas I?III szkoły podstawowej oraz starsza ? uczniowie tych klas, które w nowym roku szkolnym rozpoczną naukę według nowej podstawy programowej. Dofinansowanie zakupu podręczników otrzymają uczniowie rozpoczynający naukę w klasach: I?III szkoły podstawowej, I?III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, III gimnazjum, III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, VI ogólnokształcącej szkoły baletowej.
Kolejną grupą uczniów uprawnionych do wsparcia finansowego są uczniowie niepełnosprawni ? słabo widzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. Wsparcie adresowane jest do uczniów, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i będą realizować w br. szkolnym obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkołach dla dzieci i młodzieży lub w ogólnokształcących szkołach muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkołach muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkołach sztuk pięknych, ogólnokształcących szkołach baletowych lub liceach plastycznych.
Chętni chcący skorzystać z dopłat muszą spełniać jedno z trzech kryteriów. Pierwsze to kryterium dochodowe. Dochód na jednego członka w rodzinie nie może przekraczać 351 zł netto. Poza kryterium dochodowym, przypadki określone w ustawie o pomocy społecznej np. w sytuacji zdarzeń losowych, sytuacji kryzysowych bądź klęski żywiołowej. W takiej sytuacji osoba wnioskująca do wniosku powinna dołączyć uzasadnienie potrzeby przyznania pomocy. Dofinansowanie otrzymają też osoby posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Pomoc może być udzielana na wniosek rodziców ucznia, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2011/2012. Żeby pieniądze otrzymać, muszą być przedstawione rachunki na zakupione podręczniki. Jeśli zaś rodzice kupują podręczniki w szkołach to wtedy pieniądze otrzymują szkoły i dzielą je pomiędzy tych, którzy złożyli wniosek. Do wniosku trzeba dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów rodziny (netto) z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego można przedłożyć zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego, do wniosku, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów, należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
Rodzice uczniów spełniających kryteria powinni starać się o dofinansowanie, tym bardziej, że w niektórych przypadkach dofinansowanie może pokryć całą kwotę zakupionych podręczników. I tak do 180 zł mogą otrzymać uczniowie klas I?III szkoły podstawowej, uczniowie w klasach z nową podstawą programowa mogą liczyć na 325 zł, a uczniowie niepełnosprawni w zależności od rodzaju szkoły liczyć od 180 do nawet 390 zł dofinansowania.
Przy okazji warto wspomnieć, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie także udziela celowych, jednorazowych zasiłków na zakup podręczników i przyborów szkolnych. Wysokość tego zasiłku zleży od sytuacji materialnej rodziny. Ośrodek będzie wypłacał także jednorazowy dodatek w wysokości 100 zł z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 32 (735) z dnia 12 Sierpnia 2011r.
W dziale Finanse dostępne są również artykuły:

Pokaż pełny spis treści
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »