tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Drzewica

 Deklaracje do końca miesiąca

 
Śmieciowa rewolucja

Urząd Gminy i Miasta uruchomił kampanię informacyjną na temat nowego systemu odbioru odpadów komunalnych, który będzie obowiązywał od 1 lipca. Jak wiadomo, rewolucyjne zmiany wprowadziła znowelizowana Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
W związku z tym mieszkańcy gminy i miasta Drzewica otrzymują pismo od burmistrza oraz materiały dotyczące gospodarowania odpadami, m.in. wysokości opłat i form płatności, zasad segregacji, wykazu odpadów zbieranych osobno, częstotliwości odbioru śmieci.
Jednym z załączników jest druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która będzie zależna od sposobu gromadzenia śmieci. Druki można otrzymać w UGiM oraz pobrać ze strony www.drzewica.pl.
Każdy właściciel zamieszkałej nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację w Urzędzie Gminy i Miasta (pokoje nr 20 i 28) w terminie do 31 maja. W imieniu mieszkańców osiedli Mieszka I i Bolesława Chrobrego deklarację złoży zarząd spółdzielni mieszkaniowej, po wcześniejszym zebraniu formularzy od właścicieli lokali. W przypadku niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w dokumencie, UGiM sam określi wysokość opłaty.
Dodajmy, że obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest również nabycie we własnym zakresie pojemników lub worków na śmieci. Zakupu będzie można dokonać poprzez firmę realizującą odbiór odpadów komunalnych. Jej nazwę powinniśmy poznać na przełomie maja i czerwca.
Szczegółowe informacje na temat nowego systemu gospodarowania odpadów komunalnych można uzyskać w pokoju nr 20 i nr 28 UGiM oraz pod numerami tel. 48 375 79 81 lub 48 375 79 86.


pe   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 21 (828) z dnia 24 Maja 2013r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »