tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Opoczno

 Debatowali o kolei

 
W poniedziałek, 6 września w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyło się spotkanie informacyjne na temat modernizacji linii kolejowej E65–Południe na odcinku Grodzisk Mazowiecki/Zawiercie–Kraków/Katowice–Zwardoń/Zebrzydowice–granica państwa z Czechami i SłowacjąSpotkanie w starostwie


Projekt E65–Południe został podzielony na cztery zadania, a swoim zasięgiem obejmuje pięć województw: mazowieckie, łódzkie, świętokrzyskie, śląskie oraz małopolskie. W każdym zadaniu rozpatrywane są trzy lub cztery opcje. Każda z nich jest szczegółowo przedstawiana i rekomendowana. Wybór ostateczny należy do zamawiającego. Projekt jest finansowany z Funduszu Spójności i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Inwestorem są PKP Polskie Linie Kolejowe, natomiast wykonawcą konsorcjum Halcrow w składzie: Halcrow Group Ltd, Scott Wilson Ltd, Egis Poland, Egis Rail. Realizacja przedsięwzięcia stanowi część planu modernizacji sieci transeuropejskich korytarzy transportowych TENT na terenie Polski.
Celem spotkania było przedstawienie zainteresowanym korzyści wynikających z planowanej modernizacji. W naradzie udział wzięli m.in. przedstawiciele inwestora, a więc PKP Polskich Linii Kolejowych SA, oraz przedstawiciele konsorcjum Halcrow, poseł Robert Telus, radny sejmiku województwa łódzkiego Wiktor Olszewski, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej, przedstawiciele naszych władz samorządowych i powiatowych. Spotkanie składało się z dwóch części. W pierwszej zapoznano zebranych z ogólną charakterystyką inwestycji. W drugiej inwestorzy i wykonawcy odpowiadali na pytania uczestników spotkania.
Przedmiotem poniedziałkowego spotkania było przede wszystkim województwo łódzkie, gdzie modernizacji podlegać będzie nawierzchnia kolejowa, podtorze i podłoże, sieć trakcyjna i podstacje trakcyjne, urządzenia sterowania ruchem kolejowym, drogi wzdłuż linii kolejowej, obiekty inżynieryjne, układy torowe na wybranych posterunkach ruchu – dostosowane do nowych funkcji i pozostałe branże. Ze względu na wymogi bezpieczeństwa mają być zlikwidowane przejazdy kolejowe w poziomie szyn. W zamian planowana jest budowa wiaduktów bądź tam gdzie to nie będzie możliwe dróg dojazdowych. Inwestycja zakłada również działania w zakresie ochrony środowiska, ochrony przed hałasem, bezpieczeństwa ruchu ludzi i zwierząt przebywających w pobliżu linii kolejowej. Jednym z proponowanych rozwiązań jest budowa ekranów akustycznych.
Naszych przedstawicieli najbardziej interesowała realizacja zadania dotycząca stacji Opoczno–Południe, na której planowana jest budowa dwóch peronów z dojściem podziemnym, dodatkowego toru do planowanej łącznicy (w ramach innego projektu) w kierunku Łodzi. Planowana jest lokalizacja węzła multimodalnego (pętla autobusowa, parking Park&Ride). Umożliwi to skomunikowanie pociągów kursujących po CMK z pociągami z kierunku Tomaszowa Mazowieckiego, Koluszek i Łodzi.
Za sprawą tej inwestycji Opoczno, obok Łodzi, będzie bardzo ważnym węzłem na trasie szybkich kolei. Jednak to jest odległa przyszłość, bo zakończenie inwestycji zaplanowano na 2020 rok. Na tym etapie dla miasta najważniejsze jest zrealizowanie planów dotyczących budowy stacji Opoczno–Południe. Burmistrz Jan Wieruszewski przypomniał, że podczas spotkania w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi podano przykładowe czasy przejazdu ze stacji Opoczno–Południe po realizacji rządowego programu budowy linii dużych prędkości w Polsce, np. z Opoczna do Łodzi 40 min, do Warszawy około 45–50 min, do Krakowa 55 minut.
Wśród korzyści wynikających z budowy linii kolejowej wymieniono, m.in. poprawę komfortu podróży oraz skrócenie czasu przejazdu, poprawę integracji społecznej między regionami, zwiększenie bezpieczeństwa podróżnych i pieszych, ograniczenie hałasu poprzez zastosowanie najnowszych technologii.
Strategiczne cele, które chcą zrealizować wspólnie inwestorzy i wykonawcy to promowanie kolei jako bezpiecznego, ekonomicznego przyjaznego dla środowiska środka transportu, eliminowanie miejsc, w których istnieje możliwość kolizji ruchu kolejowego z ruchem drogowym, uzyskanie standardów europejskich na liniach magistralnych w transeuropejskich korytarzach transportowych przebiegających przez terytorium Polski, zapewnienie interoperacyjności sieci kolejowej i umożliwienie dostępu do polskiej infrastruktury kolejowej operatorom z innych krajów, usprawnienie przemieszczania się ludzi i transportu towarów w kraju i poza jego granicami.
Informacje na temat projektu można znaleźć na stronie internetowej www.for–eco.pl w zakładce E65–Południe.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 36 (687) z dnia 10 Września 2010r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »