tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
TYNKI GIPSOWE AGREGATEM, cementowo-wapienne, ...
czytaj dalej »

ZATRUDNIĘ ELEKTRYKÓW, POMOC ELEKTRYKA, TEL. ...
czytaj dalej »

@UROLOG dr n. med. K. DĄBROWSKI, USG. WAZEKTOMIA* ...
czytaj dalej »
Baza firm
 
Aktualności

 Dłużej zostaniesz z dzieckiem w domu

 
ZUS informuje

Od 1 stycznia 2010 r. matka nowo narodzonego lub przyjętego na wychowanie dziecka może przedłużyć swój urlop macierzyński. Weszły bowiem w życie przepisy wprowadzające dodatkowe urlopy macierzyńskie i dodatkowe urlopy na warunkach urlopu macierzyńskiego.
Każda matka, która urodziła dziecko lub przyjęła na wychowanie dziecko do lat 7 (w przypadku odroczenia obowiązku szkolnego - do 10 lat), po wykorzystaniu dotychczas przysługującego urlopu może wrócić do pracy lub zdecydować o kontynuowaniu opieki nad dzieckiem. Pracodawca ma obowiązek ten wybór respektować. Korzystając z dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego zachowuje przez cały dodatkowy okres prawo do zasiłku macierzyńskiego. Nowe przepisy mają również zastosowanie do ubezpieczonych nie będących pracownicami, ale podlegających ubezpieczeniu chorobowemu, które zachowują prawo do zasiłku macierzyńskiego przez okres ustalony przepisami kodeksu pracy jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.
I tak od 1 stycznia 2010 r. każda matka ma prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego i zasiłku macierzyńskiego przez okres maksymalnie 2 tygodni, w przypadku urodzenia jednego dziecka lub maksymalnie 3 tygodni w przypadku urodzenia więcej dzieci podczas jednego porodu. Te same zasady dotyczą odpowiednio dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego i zasiłku macierzyńskiego z tytułu przyjęcia na wychowanie dziecka do 7 roku życia lub do 10, jeżeli odroczono obowiązek szkolny.
Dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego pracodawca udziela na pisemny wniosek pracownicy. Wniosek powinien być złożony w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z dodatkowego urlopu. Dodatkowy urlop można łączyć z pracą u pracodawcy, który urlopu udzielił. Praca ta może być jednak wykonywana w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. Wysokość zasiłku macierzyńskiego będzie wówczas pomniejszana proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.
Z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, w ściśle określonych przypadkach mogą również korzystać ojcowie. Jest to możliwe w sytuacji, gdy pracownica zrezygnowała z pozostałej części urlopu macierzyńskiego, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu, a niewykorzystaną część urlopu macierzyńskiego udzielono pracownikowi - ojcu dziecka. Ponadto ojciec może wystąpić o dodatkowy urlop, jeśli z „podstawowego” urlopu macierzyńskiego korzystała matka.
Od 1 stycznia 2010 r. przysługuje im również urlop ojcowski w wymiarze 1 tygodnia, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 12 miesięcy. Urlop ojcowski przysługuje niezależnie od urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Urlopu ojcowskiego pracodawca udziela na pisemny wniosek pracownika - ojca wychowującego dziecko. Za okres urlopu ojcowskiego przysługuje zasiłek macierzyński. Zasiłek macierzyński przysługuje nie tylko pracownikom, ale również innym osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym. Ponadto zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego przysługuje także na dziecko urodzone przed 1 stycznia 2010 r., o ile nie ukończyło 12 miesiąca życia.
Więcej informacji na temat dodatkowego urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego można znaleźć na stronie internetowej ZUS pod adresem: http://www.zus.pl


rz.p.   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 1 (651) z dnia 8 Stycznia 2010r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »