tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Kultura

 Czwarta władza w szkole

 

V powiatowy konkurs na gazetkę szkolną „Czwarta władza w szkole” dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie. Z ramienia szkoły organizacją zajmuje się Iwona Stępniewska. Patronat sprawują Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe oraz Tygodnik Opoczyński.

Regulamin konkursu
na rok szkolny 2010/2011

Cele konkursu
Zainteresowanie młodzieży słowem pisanym * rozwijanie umiejętności tworzenia samodzielnych dłuższych wypowiedzi w piśmie – w różnych formach i stylach * kształcenie umiejętności posługiwania się poprawną polszczyzną, dbania o kulturę języka i celowy dobór środków językowych w wypowiedziach pisanych.
Termin nadsyłania gazetek szkolnych
Dwa wybrane numery gazetki szkolnej z roku szkolnego 2010/2011 należy przesłać do 31 marca na adres:
Zespół Szkół Prywatnych, ul. Partyzantów 1a, 26–300 Opoczno.
Gazetki przesłane po terminie nie wezmą udziału w konkursie (decyduje data stempla pocztowego).

Uczestnictwo:
W konkursie biorą udział zespoły redakcyjne gazetek szkolnych z gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych * można zgłosić po dwa najciekawsze numery gazetki szkolnej w każdej grupie wiekowej * do nadesłanych numerów czasopism prosimy dołączyć krótką informację zawierającą charakterystykę czasopisma, redakcji, sposobów pracy nad zbieraniem materiałów i przygotowaniem ich do druku, wielkość nakładu oraz sposób promowania gazetki w szkole * gazetki powinny zawierać stopkę redakcyjną, dokładny adres szkoły, telefon szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna zespołu redakcyjnego) * zaproszone najlepsze zespoły proszone są o przygotowanie na finał pięciominutowych scenek prezentujących swoją redakcję i gazetkę.

Kryteria oceniania:
Komisja oceniać będzie nadesłane gazetki według następujących kryteriów: aktualność tematyki artykułów i jej powiązanie z życiem szkoły, regionu, środowiska lokalnego * propagowanie poprzez artykuły postaw tolerancyjnych * estetyka oraz poprawność merytoryczna, ortograficzna i graficzna * szata graficzna, układ treści, kompozycja * samodzielna praca uczniów wyrażająca się w tworzeniu materiałów przeznaczonych do druku * różnorodność tematyki i form wypowiedzi dziennikarskich * pomysłowość i oryginalność.

Skład komisji oceniającej
Nauczyciele ZSPryw. oraz dziennikarze Tygodnika Opoczyńskiego.

Nagrody
Fundatorami są Zespół Szkół Prywatnych oraz Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe * zespoły redakcyjne najlepszych i najciekawszych gazetek szkolnych zostaną wyróżnione nagrodami i dyplomami * dyplomy przewidziane są również dla nauczycieli–opiekunów * podsumowanie konkursu odbędzie się podczas uroczystego spotkania w kwietniu.

Uwagi końcowe
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zatrzymania prac nadesłanych na konkurs.
Organizatorzy z góry dziękują wszystkim uczestnikom za udział w konkursie!


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 10 (713) z dnia 11 Marca 2011r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »