tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
STUDNIE głębinowe, pogłębianie studni w kręgach, ...
czytaj dalej »

@UROLOG dr n. med. K. DĄBROWSKI, USG. WAZEKTOMIA* ...
czytaj dalej »

Baza firm
 
Aktualności

 Były konsultacje

 Konsultacje w Żarnowie (foto: GDDKiA)


W poprzednim numerze TOP informowaliśmy, że w gminach, przez które dziś przechodzą drogi krajowe nr 12 i 74, prowadzone będą konsultacje społeczne w związku z tworzeniem projektu przebiegu dróg S–12 i S–74, które przebiegać będą częściowo śladem obecnych dróg krajowych.
Konsultacje te prowadzone były przez głównego inwestora, czyli GDDKiA, oddział w Łodzi oraz przedstawicieli firmy ARCADIS, wykonawcą projektu pn. „Dokumentacja projektowa dla potrzeb uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla drogi S–12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) – Opoczno (granica woj. łódzkiego i mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S–74 na odcinku Sulejów (S12) – granica woj. łódzkiego i świętokrzyskiego”.
Co ciekawe, spotkania konsultacyjne – tak przecież ważne dla mieszkańców – cieszyły się bardzo różnym zainteresowaniem społeczeństwa. Na zebrania przyszło od czterdziestu do ponad 200 osób żywotnie zainteresowanych przebiegiem projektowanych korytarzy. Jeszcze bardziej ciekawym jest fakt, że najmniejszym zainteresowaniem cieszyło się spotkanie w największej (pod względem zaludnienia) gminie Opoczno.
A warto było przyjść i skonsultować różne warianty projektowanych korytarzy dróg S–12 i S–74. Choć niektóre z nich różnią się od siebie minimalnie, to inne – wręcz diametralnie. Projektodawcy prezentowali więc warianty, omawiając różnice w długości dróg, ilości węzłów drogowych i przejazdów (wielopoziomowych), ich długość na obszarach cennych środowiskowo (NATURA 2000 i ShadowList), długość na obszarach chronionych (rezerwaty, parki krajobrazowe itp.) oraz – co chyba najbardziej ważne – ilość budynków mieszkalnych i gospodarczych przewidywanych do wyburzenia.
Jako że przez teren gm. Mniszków przebiegają obie planowane drogi, było nad czym się zastanawiać. Na zebranie konsultacyjne przybyło około stu mieszkańców gminy, by wybrać najkorzystniejszy dla nich wariant. Dla potrzeb drogi S12 inwestor oraz projektant zaprezentowali trzy wersje przebiegu, różniące się w kilku zasadniczych punktach. W wariancie pierwszym długość S12 wynosi 10,8 km, wariant W2 (kilkuelementowy) ma długość 10,1 km, zaś wariant W3 – 12,6 km. Dla drogi S74 organizatorzy spotkania dla mieszkańców gm. Mniszków przygotowali dwa warianty o długości W–1 – 2,6 km i W–2 – 2,1 km. Obecny na spotkaniu wójt przedstawił propozycje wypracowane przez UG na sesji, potwierdzające najkorzystniejszy dla gminy przebieg, powodujący najmniej kolizji i wyburzeń. Gdyby ten projekt był wdrażany, dojdzie do podziału gruntów tylko w jednym lub w dwóch przypadkach w Kolonii Jaworze.
Przez teren gm. Sławno również przebiegają obie projektowane trasy. Tu spotkanie było najliczniejsze – przyszło blisko 200 osób, które skonsultowały z projektantem aż osiem wariantów przebiegu dróg: pięć dla drogi S12 i trzy – S74. Wariant W1 drogi S12 ma długość 8,5 km, W2 (wieloczłonowy) – 10 km, W3 – 7,7 km, W4 – 10 km i W4B – 9 km. Władzom gminy oraz mieszkańcom najbardziej podobał się wariant północny, który podobnie jak w gm. Mniszków jest dla mieszkańców gm. Sławno najmniej kolizyjny i – jeśli dopracowanych zostanie parę szczegółów – spowoduje, że obejdzie się bez wyburzeń czy podziałów gruntów. Jest to też najlepsza opcja z punktu widzenia władz gminy. Trzy warianty przebiegu S–74 różnią się od siebie w niewielkim stopniu, nie mającym większego znaczenia na jej długość, wynoszącą na terenie gm. Sławno 1,3 km.
Ponad 100 osób, mieszkańców gm. Żarnów, zebrało się na konsultacjach w Domu Kultury. Zaprezentowane zostały trzy warianty przebiegu drogi S74. Po multimedialnej prezentacji wywiązała się dyskusja, w której mieszkańcy domagali się szczegółowych informacji na temat technicznych parametrów drogi, wywłaszczeń, rozbiórek budynków i uzyskiwaniem odszkodowań z tego tytułu. Ponieważ na spotkaniu nie byli obecni wszyscy przedstawiciele zainteresowanych sołectw, wójt zaproponował, by 25 lutego na temat S74 podebatowali radni na posiedzeniu komisji, zaś 28 lutego na ten sam temat rozmawiali mieszkańcy gminy na spotkaniu w Domu Kultury.
Z zupełnie dla nas niezrozumiałych powodów najmniejszym zainteresowaniem cieszyły się konsultacje w Opocznie, gdzie na spotkanie przyszło około 40 mieszkańców. Przedstawiciele inwestora i projektanta zaprezentowali pięć wariantów przebiegu korytarzy drogi ekspresowej S12. W wariancie W1 ma ona długość 17,7 km, W2 – 16,7 km, W3 – 18 km, W4B – 19,2 km i W5 – 16 km. Burmistrz Opoczna przedstawił stanowisko władz samorządowych gminy, optujący za wariantem północnym, który najmniej koliduje z terenami zabudowanymi. A inne projekty kolidują m.in. w Ogonowicach i Mroczkowie, gdzie np. znajduje się zabytkowy park.
W Paradyżu rozpatrywane były dwa warianty przebiegu dróg S12 o długości 0,8 km lub 2,5 km oraz trzy warianty przebiegu S74 o długości 8,9 km, 9,5 km i 9,9 km. Niestety, nie wiemy, jak przebiegało spotkanie w tej gminie i ilu w nim wzięło udział mieszkańców, bowiem wójt gminy, pełniący funkcję publiczną za całkiem spore publiczne pieniądze, z powodu osobistych, prywatnych animozji odmówił udzielenia nam informacji.
Na zakończenie wszystkich spotkań inwestor i projektant przygotowali i rozdali specjalne druki, na których każdy z obecnych może zgłosić własne wnioski, uwagi lub zastrzeżenia dotyczące przebiegu korytarzy dróg ekspresowych S12 i S74. Należy je przesłać drogą elektroniczną, faksem lub przesłać pocztą w ciągu 14 dni od daty spotkania. Na ich podstawie zostanie sporządzony raport, który (między innymi) będzie zawierał informacje o sposobie uwzględnienia uwag i wniosków i zostanie podany do publicznej wiadomości. Nie będzie indywidualnych odpowiedzi. O czasie udostępnienia raportu zainteresowani zostaną poinformowani przez prasę i przez ogłoszenia na tablicach w urzędach gmin, oraz na stronach internetowych GDDKiA oraz ARCADIS. Nieobecni na spotkaniach konsultacyjnych mogą zapoznać się szczegółowo z planowanymi przebiegami S12 i S74 na stronach inwestora i projektanta (z dopiskiem „konsultacje”).


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 8 (711) z dnia 25 Lutego 2011r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »